Betéti kártya és [UniCredit Mobilalkalmazás] használati akció

Részesüljön 3000 forint jóváírásban, és nyerje meg a 4 db álomút egyikét!

 

Használja mobilalkalmazási szolgáltatásunkat és Mastercard® betéti kártyáját, és így egyike lehet nyereményjátékunk győzteseinek! Az akció keretében a résztvevők 3 000 forintos jóváírást kaphatnak, és megnyerhetik a 4 darab nyereményutazás egyikét is.

A 4 db álomutazás egyikét úgy nyerheti meg, ha:

  • Mastercard betéti bankkártyájával vásárol december 31-ig minimum háromszor, összesen legalább 10 000 forint értékben,
  • regisztrál és játszik, és
  • azon ügyfelek között van, akik november hónapban nem használták a mobilalkalmazási szolgáltatást.

Az Akció időtartama:  2019.12.16-tól  2019.12.31-ig.

 

I. Fogalmak:

 

Lakossági ügyfél: az Akcióban lakossági ügyfélnek minősül az az ügyfél, aki az Akció időtartama alatt lakossági bankszámlát nyit (vagy már azt megelőzően nyitott) és vezet a Banknál és nem minősül dolgozónak.

Dolgozó: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a Szervező által bérelt munkaerők, és a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.

 

II. Hirdetmény

UniCredit „Betéti kártya és [UniCredit Mobilalkalmazás] használati” akció

A  Szervező „Betéti kártya és [UniCredit Mobilalkalmazás] használati” akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.

Az Akció keretében a lakossági ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél, Ügyfelek) a Banknál fennálló bankszámla vezetésére irányuló szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel az Akcióban való részvételre válnak jogosulttá, az alábbiak szerint:

1. A 3. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén az Ügyfél 3000 forint összegű jóváírásra válik jogosulttá.

2. A 4. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén az Ügyfél részt vehet a Nyereményjátékban a 6. pontban leírtak szerint.

 

III. Az Akcióban való részvétel feltételei

3. Azon Ügyfél jogosult a 1. pontban leírt jóváírásra, aki:

    a. 2019. december 16-a előtt nem rendelkezett aktivált [UniCredit Mobilalkalmazás] szolgáltatással (továbbiakban: Alkalmazás), vagy rendelkezett aktivált Alkalmazással, de egy alkalommal sem lépett be azonosítást követően az Alkalmazásba 2019. november 1. és 2019. november 30. között., és

    b. 2019. december 16. és 2019. december 23. között az aktivált Alkalmazás felhasználójaként (továbbiakban: Felhasználó) legalább egy alkalommal belép az Alkalmazásba, és az adott időszakon belüli első belépését annak időpontja szerint a 3400 leggyorsabb Felhasználó egyikeként teljesíti, és

    c. az Ügyfél lakossági Mastercard betéti kártyával rendelkezik, és 2019. december 16. és 2019. december 23. között legalább 3 vásárlási tranzakciót hajt végre összesen minimum 10000 forint értékben, amely tranzakciók lekönyvelésre is kerülnek legkésőbb 2019. december 23-ig az Ügyfél számláján.

4. Azon Ügyfél válhat jogosulttá a 6. pontban leírt Nyereményjátékban való részvételre, aki:

    a. 2019. december 16-a előtt nem rendelkezett aktivált [UniCredit Mobilalkalmazás] szolgáltatással (továbbiakban: Alkalmazás), vagy rendelkezett aktivált alkalmazással, de egy alkalommal sem lépett be azonosítást követően az alkalmazásba 2019. november 1. és 2019. november 30. között, és

    b. az Akció teljes időtartama alatt az aktivált alkalmazás felhasználójaként (továbbiakban: Felhasználó) legalább egy alkalommal belép az alkalmazásba, és

    c. az Ügyfél lakossági Mastercard betéti kártyával rendelkezik, és az Akció teljes időtartama alatt legalább 3 vásárlási tranzakciót hajt végre összesen minimum 10000 forint értékben, amely tranzakciók lekönyvelésre is kerülnek legkésőbb 2019. december 31-ig az Ügyfél számláján.

 

IV. Általános rendelkezések

5. A 1. pontban leírt 3000 forintos összeg legkésőbb 2019.12.31-ig jóváírásra kerül a 3. pontban leírt feltételeknek megfelelő érintett Ügyfél Szervezőnél vezetett lakossági bankszámláján „Kártya és Mobil alkalmazás használati akció jóváírás” narratív szövegezéssel.

A Szervező a jóváírásra való jogosultságot 2019. december 31-ig méri vissza.

Amennyiben az Ügyfél 2019. december 31. előtt kezdeményezi minden számlájának a zárását, abban az esetben a jóváírásra vonatkozó jogosultsága megszűnik.

Egy Ügyfél legfeljebb egyszeri 3000 forintos összeg jóváírására jogosult akkor is, ha a Felhasználóként több alkalommal is belép az alkalmazásba 2019. december 16. és 2019. december 23. között.

A természetes személy Ügyfelet  a jóváírással kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség.

6. Nyereményjáték

6.1 A Nyereményjátékban az a természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos) a 4. pontban meghatározott feltételek teljesítése mellett, aki:

    a.) az Akció időtartama alatt regisztrál a Bank által biztosított regisztrációs oldalon (továbbiakban: Regisztrációs Oldal) az alábbi adatok megadásával: név, születési dátum, édesanyja neve, értesítési mobil szám és e-mail cím  megadásával), és

    b.) a Regisztrációs Oldalon válaszol a Bank által megjelenített kérdésre legkésőbb 2019. december 31-ig.

6.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Dolgozók közeli hozzátartozói (Ptk.8:1.§ (1) bekezdés 1. pont.).

6.3 Amennyiben a Játékos az Akció időtartama alatt többször regisztrál, akkor is csak  egyszer jogosult a részvételre. A Szervező ugyanazon Játékos által megadott regisztrációk közül a legkorábbi dátummal megadott regisztrációt és az ahhoz kapcsolódó választ tekinti egyedül érvényesnek.

6.4 A 4. pontban és a 6.1. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok csoportjából az nyeri meg a lentiekben meghatározott Nyeremények valamelyikét, akinek a Regisztrációs Oldalon megjelenített kérdésre adott válasza („Válasz”) helyes. Amennyiben egyetlen Játékos sem ad helyes Választ, akkor az a Játékos nyer, akinek Válasza a helyes válaszhoz legközelebb esik. Amennyiben a fenti feltételek szerint több Játékos is nyertesnek minősülne a Válasza alapján, közülük a Nyereményekre azok jogosultak, akik az időben legelső Választ adták (a jelen bekezdés alapján a Nyereményekre jogosult Játékos(ok) a továbbiakban: Nyertes Játékos(ok)). A Válasz időpontja kapcsán annak a Szervezőhöz való beérkezése irányadó, melyet a Szervező saját informatikai rendszere alapján állapít meg.

6.5 A Regisztrációs Oldal elérhető a www.unicreditbank.hu/karacsony oldalon, valamint a Bank a Regisztrációs Oldal elérhetőségét a 3. pont a. pontjában leírt feltételeknek megfelelő és már aktivált Alkalmazással rendelkező Felhasználóknak is megküldi Alkalmazásban elérhető üzenetben, ha a Felhasználó a tájékoztatás ezen formájához hozzájárult korábban.

6.6 A Nyeremények: 4 darab hétvégi utazás (3 nap 2 éjszaka) két fő részére egy európai nagyvárosba. A Nyeremények pontos kondícióiról a Bank a Nyertes Játékosokat 2020. február 15-ig tájékoztatja.

A Nyertes Játékosok személyének megállapítása 2019. december 31. napját követően a Szervező informatikai rendszere által történik.

A Nyertes Játékosok személyének megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai rendszere mérvadó.

A Szervező a Nyertes Játékosokat SMS üzenetben és/vagy telefonon  – a Nyeremény átadás dátumát is megjelölve - értesíti legkésőbb 2020. február 15-ig, a Szervező rendszereiben megtalálható telefonszám vagy e-mail elérhetőségen. A banki rendszerekben vagy a regisztráció során tévesen vagy hiányosan megadott adatokból (pl.: e-mail cím, kártyaszám, stb.) adódó hibáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

                                                                                                

A Nyertes Játékosok a Nyereményt legkésőbb 2020. február 28-ig jogosult átvenni, ezt követően a Nyereményre vonatkozó jogosultság megszűnik. A Nyereményre vonatkozó jogosultság megszűnik akkor is, ha a Nyeremény átadásának napjáig a Nyertes Játékos Szervezőnél vezetett összes bankszámlája megszüntetésre vagy felmondás alá kerül.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék eredményének kihirdetése kapcsán a Nyertes Játékossal személyes találkozót egyeztessen, és a személyes találkozón a Nyertes Játékosról – külön hozzájárulása alapján – kép- és/vagy videófelvételt és interjút készítsen és a kép- és/vagy videófelvételt, valamint interjút saját honlapján nyilvánosan közzétegye, valamint adatait a Szervező partnerei részére átadja.

A Szervezőt a Nyeremény átadásán kívül további kötelezettség nem terheli, a Nyereményt a Bank biztosítja.

A Nyereményre jogosult Nyertes Játékost a Nyereménnyel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertes Játékost terhelik.

6.7 Az Akciót népszerűsítő anyagokban (hírlevél, banner és egyéb webes hirdetés, elektronikus DM, fióki plakát, szóróanyag és egyéb reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak – az azokban is közölteknek megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek vagy kötelezettség-vállalásnak, azaz ha valakit a jelen Részvételi Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló megküldése és annak átvétele nem jogosítja fel az Akcióban való részvételre. Kedvezmény igénybe vételére vonatkozó jogosultság nem keletkezik még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról mindössze a kedvezményre való jogosultságról történő értesítés megküldését követően szerzett tudomást.

6.8 Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek minden rendelkezését. Az Akcióról a Szervező SMS-ben vagy az Alkalmazásban tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára, akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit bankfiókban, levélben az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386 címen, telefonon a +36-1/325-3200-ás telefonszámon, vagy faxon a +36-1/325-3225-ös számon.

Az Ügyfél részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen Részvételi feltételek minden rendelkezését, és az alábbi Adatkezelési tájékoztató ismeretében és az abban foglaltak szerint hozzájárul a Szervező által kezelt személyes adatai kezeléséhez.

 

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés célja a Betéti Kártya termék, valamint a mobilbank alkalmazás használatának fellendítése promócis akció keretében, jogalapja az Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés 2020. március 15-ig tart. Az Akció során kezelt adatok: az Ügyfélnek a Regisztrációs Oldalon megadott adatai, valamint a részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatkör (pl. Játékos rendelkezik-e aktív lakossági bankszámlával, betéti kártyás tranzakciók ellenőrzése, Alkalmazásba történő belépés dátuma és időpontja). A kezelt adatokhoz hozzáfér az Unicredit Services S.C.p.A (Olaszország, 20151 Milánó, Via Livio Cambi 1.), mint a Szervezőnek informatikai szolgáltatásokat nyújtó szervezet. A Szervező megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi az adatok biztonságát. Az Érintettek jogosultak kérni a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Jogosultak továbbá a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez a Szervező elérhetőségein (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., info@unicreditgroup.hu, www.unicreditbank.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; +36-1-391-1400; www.naih.hu), valamint bírósághoz (választás szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez is) fordulhatnak.

Jelen Részvételi Feltételekben szabályozott, az Akcióval érintett banki termékekre (lakossági betéti Mastercard kártya, [UniCredit Mobilalkalmazás]) irányadó feltételeket és kondíciókat a mindenkor hatályos vonatkozó szerződések, üzletszabályzatok és kondíciós listák tartalmazzák. A részletes leírást az Általános Üzleti Feltételek tartalmazza.

A Részvételi Feltételek a Szervező fiókjaiban és a www.unicreditbank.hu/karacsony oldalon érhető el.

 

Budapest, 2019.12.16.

 

UniCredit Logo