Mit kell tudni a bankszámlaváltásról?

Lakossági ügyfelek számára

 

1) Mi a bankszámlaváltási eljárás célja?

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII.31.) Kormányrendelettel szabályozott  eljárás célja az, hogy a lakossági ügyfelek számára megkönnyítse akár bankon belüli, akár a bankok közötti bankszámlaváltás  folyamatát. Továbbá egyszerűsíti a bankszámlához kapcsolódó egyes fizetési megbízások átvitelét más pénzforgalmi szolgáltatóhoz (pl. rendszeres átutalások forintban és devizában, beszedések, beérkező jövedelem) a korábbi bankszámla fenntartása vagy megszüntetése mellett.

Az egyszerűsített eljárás lényege és előnye, hogy az ügyfelek meghatalmazása alapján és általuk meghatározott körben a Magyarországon megnyitott vagy vezetett azonos pénznemű fizetési számlák vonatkozásában a váltással kapcsolatos teendőiket a kiválasztott  számlavezető, az ügyfél helyett és az ügyfél nevében elvégezze.

Annak ellenére, hogy a bankszámlaváltás keretében rendelkezhet a korábbi bankszámlájának egyidejű megszüntetéséről is, javasoljuk, hogy azt a váltást követő 1-2 hónapig még ne szüntesse meg. Ez idő alatt érkezhetnek meg zökkenőmentesen a korábban indított jóváírások vagy terhelések (pl. betéti kártyával történő vásárlások).

 

2) Mit kell tennie a bankszámlaváltás kezdeményezéséhez?

 • A kiválasztott pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát, ha még nem rendelkezik ilyennel.
 • A bankszámlaváltást számlatulajdonosként az új számla számlavezetőjénél leadott írásbeli, un. számlaváltási meghatalmazással kezdeményezheti. Abban az esetben, ha a számlaváltással érintett korábbi bankszámlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag együttesen kezdeményezhetik a számlaváltást. Tájékoztatjuk, hogy bankunk által vezetett bankszámlának csak egy tulajdonosa lehet.   
 • A formanyomtatványon a személyes adatain kívül meg kell adnia
 • az érintett bankszámlák adatait,
 • a bankszámlaváltás dátumát,
 • továbbá nyilatkoznia kell, hogy a korábbi bankszámlát meg kívánja-e szüntetni,
 • a rendszeres átutalások (forintban és devizában)  és a beszedések közül melyeket kíván az új bankszámláról teljesíteni.
 • Rendelkezhet arról is, hogy az elmúlt 13 hónapban az Ön számlájára ismétlődő átutalást (pl. jövedelem jóváírás) teljesítőket saját maga kívánja-e értesíteni, vagy az indító felek számlavezetőjükön keresztül történő értesítésére az új bankszámlájának számlavezetőjét kéri fel. Utóbbi esetben meg kell neveznie a partnerek elérhetőségi adatait. Ha az értesítést Ön szeretné elvégezni, akkor a megszüntetésre kerülő bankszámla vezetője kimutatást küld Önnek a korábban beérkező, ismétlődő átutalásokról. Az azonosításhoz mindenképpen vigye magával az azonosításhoz szükséges okmányait (így pl. személyazonosító igazolvány, lakcímkártya). A számlaváltási meghatalmazás egy példánya az Öné lesz, ezt kérjük, hogy ezt őrizze meg!
 • A megadott adatok alapján a korábbi bankszámláról teljesített és az Ön által kiválasztott beszedési és rendszeres átutalások (forintban és devizában) az új számlavezető fogja hozzákapcsolni az új bankszámlájához.
 • Kérésére a korábbi számlavezető igazolást állít ki az Ön számára a bankszámlájához kapcsolódó ismétlődő beérkező átutalásokról.
 • Ezen felül lehetősége van az új számlavezető közreműködésével kezdeményezni a korábbi számlavezetőnél a bankszámlaszerződésének megszüntetését is, valamint azt, hogy a rendszeres  átutalások megbízásainak indítóit, azok számlavezetőin keresztül az új számlavezető értesítse.

 

3) Melyek a lakossági bankszámlaváltás lépései?

 

4) Milyen határidőkkel történnek a lakossági bankszámlaváltás egyes lépései?

A teljes bankszámlaváltás általában 15-30 napot vesz igénybe.

 • Elsőként az új számlavezető a számlaváltási meghatalmazás átvételétől számított 2 munkanapon belül értesíti a bankszámlaváltásról a korábbi számlavezetőt.
 • A korábbi számlavezető 5 munkanapon belül – az Ön számlaváltási meghatalmazásban adott rendelkezései figyelembe vételével  ̶  az új számlavezető rendelkezésére bocsátja a nyilvántartott megbízásokra vonatkozó adatokat, valamint az Ön kérésére ezekről a megbízásokról igazolást is a rendelkezésére bocsát.
 • Továbbá a korábbi számlavezető a meghatalmazásban megjelölt nappal intézkedik a beérkező jóváírások, beszedések és rendszeres átutalások további teljesítésének megszüntetéséről, és a számlatulajdonos kérése esetén a korábbi számlán fennmaradó egyenleg új bankszámlára való átutalásáról.
 • A kapott adatok alapján az új számlavezető további 5 munkanapon belül beállítja a saját rendszerébe az átvett fizetési megbízásokat az Ön által megnevezett kezdő dátumokkal, valamint tájékoztatja az érintett beszedőket és a korábban ismétlődő átutalást teljesítőket a számlavezető bankjukon keresztül az új fizetési számláról.
 • Ha a számlaváltási nyomtatványon kérte, a korábbi számlavezető a régi bankszámláját legkorábban az Ön által megjelölt időpontban megszünteti (de nem korábban mint az azt követő hatodik munkanapon, hogy a szükséges adatokat a korábbi számlavezető az új számlavezető rendelkezésére bocsátotta), figyelembe véve az esetleges felmondási időt, illetve akadályoztatás esetén haladéktalanul értesítést küld.

 

5) Milyen költségei vannak a lakossági bankszámlaváltásnak?

A bankváltással kapcsolatos adatszolgáltatást és igazolás-kiállítást díjmentesen kell biztosítani. A számlaváltással kapcsolatban az intézmények kizárólag tényleges ráfordításukkal arányos, ésszerű díjat számíthatnak fel. Az adott bankszámla megszüntetéséhez többféle költségek is kapcsolódhatnak. Tipikusan ilyen a bankszámla havi számlavezetési díja – amelyet általában minden megkezdett hónap után meg kell fizetni –, továbbá a pozitív egyenleg új számlára történő átutalásának díja. Egyes intézmények a számla megszüntetéséért további díjat is felszámíthatnak. Ezekről miden esetben érdeklődjön. Érdemes ezt az összeget a számlán hagyni, hogy ez ne legyen akadálya a váltásnak.

 

6) Mi a lakossági bankszámlaszerződés és egyéb kapcsolódó szerződések, fizetési műveletek felmondásának módja?

A teljes szolgáltató váltáshoz minden meglévő lakossági bankszámla vonatkozásában rendelkezni kell az itt leírt folyamat szerint és fel kell mondani megszüntetni a bankszámlákhoz kapcsolódó összes szerződést és szolgáltatást. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt leírt bankszámlaváltás folyamata értelemszerűen nem terjed ki a fizetési számlákon és kapcsolódó szolgáltatásokon felüli szolgáltatásokra, így például az esetleges hitelkártya-szolgáltatás, jelzáloghitel stb. szerződéseire.

 

7) Mely esetekben kell az ügyfélnek intézkednie a saját (korábbi) bankjánál személyesen a gördülékeny bankváltás érdekében?

A korábbi banknál vezetett lakossági bankszámla abban az esetben zárható le a bankváltási folyamat végén, ha az ügyfél az alábbi feltételek teljesítéséről gondoskodik a régi bankjánál:

 • a bankszámláján fennálló esetleges tartozást rendezi,
 • az esetleges azonnali beszedéseket illetve inkasszókat törölteti,
 • a bankváltás nem végrehajtható, amennyiben a fizetési számla a bankváltási folyamat során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált
 • a bankszámla az Ügyfél jelenlegi bankjánál valamilyen hitelszerződésben foglalt hitel törlesztési számla

További fontos információk, melyek nagyban elősegíthetik és meggyorsíthatják a bankváltás folyamatát:

 • az Ügyfél az addig folyamatban lévő betétlekötéseket leállítja, feltöri,
 • valamint az egyéb élő szolgáltatásait – például az élő betétikártya-szolgáltatást – felmondja, azaz például a betéti kártyáját leadja, és lezáratja a bankkártyát

 

8) Fontos tudni!

 • A szerződést azzal nem szünteti meg, ha nem használja a bankszámláját.
 • A bankszámlaváltás a meglévő bankszámla megszüntetését akkor eredményezi, ha azt az ügyfél kifejezetten kéri, és annak nincs akadálya.
 • A teljes bankváltáshoz minden egyéb, kapcsolódó szerződést fel kell mondani.
 • A magyarországi lakossági pénzforgalmi szolgáltatók az ügyfeleiknek a másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő bankszámlanyitás megkönnyítése érdekében kérésre – magyar nyelven, vagy a korábban kötött megállapodásban kikötött más nyelven̶  kimutatást adnak, amely tartalmazza az összes érvényes rendszeres átutalás (forintban és devizában) és beszedési felhatalmazás, továbbá a megelőző 13 hónapban a fogyasztó bankszámláján jóváírt ismétlődő beérkező átutalás adatát. A számlaszerződés felmondása esetén az ügyféllel történő elszámolás legkésőbb a felmondás napját követő munkanapon megtörténik, az ügyfél kérésére a szolgáltató a felmondott számlán nyilvántartott pénzösszeget átutalja az új számlavezetőnél nyitott számlára.
 • Az ügyfél fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezése során a külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított fentiek szerinti kimutatás új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak történő bemutatása nem kötelezi ezen új szolgáltatót arra, hogy általa egyébként nem nyújtott szolgáltatásokat biztosítson.
 • Tájékoztatjuk, hogy jogvita esetén lehetősége van eljárást kezdeményezni a Pénzügyi Békéltető Testületnél (PBT) az alábbi elérhetőségeken: cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-1-4899-700; e-mail cím: pbt@mnb.hu. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Bank a PBT eljárásának, egyezség hiányában az eljárásban hozott határozatnak aláveti magát, amennyiben a jogvita tárgyának alapjául szolgáló ügylet értéke legfeljebb 3 millió forint és az Ügyfél által követelt  összeg legfeljebb 1 millió forint. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelmi nyomtatvány az alábbi címen érhető el: http://www.mnb.hu/bekeltetes/fogyasztoi-jogvita-nem-elszamolasi-ugyekben

 

9) Hol talál további információt?

További információ:

• +36 1/20/30/70 325 3200, info@unicreditgroup.hu

www.unicreditbank.hu/bankvaltas

A tájékoztatás nem teljes körű.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo