Hitelfedezeti biztosítások

Néha váratlan események történnek az életünkben, ekkor viszont jól jöhet egy biztosítás.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A törlesztési moratórium (vagy fizetési haladék) a hitelfedezeti biztosítások havi díjának megfizetésére nem vonatkozik. Azaz annak érdekében, hogy jelzáloghitele/személyi kölcsöne esetében a biztosítói kockázatviselés és szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennmaradjon, a biztosítás havi szolgáltatási díját Önnek a törlesztési moratórium 2021. június 30-áig tartó jogszabályi időszaka alatt is meg kell fizetnie. (A törlesztési moratórium 2021. január 1-június 30. közötti szakaszáról a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet) rendelkezik.

 

A biztosítás szolgáltatási díjának alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződés szerinti havi törlesztőrészlet.

 

A jogszabályban biztosított moratóriummal érintett hitelek esetében a biztosítás szolgáltatási díjának terhelése havonta – a Biztosítási Feltételekben foglaltaktól eltérően – a tárgyhót követő hónap 25-én történik.

 

Ha Ön nem kíván élni a törlesztési moratóriummal, hanem az eredeti szerződési feltételek szerint törleszt, akkor a biztosítás szolgáltatási díját is a hitelszerződés szerinti törlesztési időpontban terheljük a számláján.

Biztosítotti jogviszonyának fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezetről.


Ha Ön olyan hitelfedezeti biztosítást kötött, amely feltétele a hitelhez kapcsolódó kamatkedvezménynek, akkor fontos tudnia, hogy ha a biztosítást a moratórium ideje alatt felmondja, vagy biztosítási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt követően bankunk a kamatokat a normál – vagyis a nem kedvezményes – kamatértékkel számítja fel. A kamatot ugyanakkor majd a moratóriumot követően kell megfizetnie.


Fontos, hogy a bekövetkező káreseményeket változatlanul a Biztosítási Feltételekben és a Terméktájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, határidőben jelezze a biztosítónak. Ezt megteheti a biztosító online ügyfélszolgálatán (
www.generali.hu), vagy a biztosító honlapjáról letöltött biztosítási szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és a biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámára történő megküldésével vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.

 

Hitelfedezeti biztosításának dokumentumai elérhetőek honlapunkon (https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/biztositasok/hitelfedezeti_biztositasok.html) a Kapcsolódó dokumentumok menüpont alatt.

 

Telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között állunk rendelkezésére. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.

 

Tisztelettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS JELZÁLOGHITELHEZ

 

Hitelfedezeti biztosítással gondoskodhat UniCredit jelzáloghitelének visszafizetéséről abban az esetben is, ha Önnel valamilyen nem várt esemény történik. A Generali Biztosító anyagi segítséget nyújt Önnek ahhoz, hogy a törlesztése - esetleges tartós munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén is - problémamentesen tudjon teljesülni. Mindehhez havi törlesztőrészletének 6 százalékáért hozzájuthat, azaz például 20 000 forintos törlesztőrészlet esetén havonta mindössze 1 200 forintért széles körű védelmet élvezhet.

Az UniCredit hitelfedezeti biztosítási szolgáltatása keretében gondoskodhat UniCredit jelzáloghitelének visszafizetéséről a Generali Biztosító hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosításával, így balesetből vagy betegségből eredő rokkantság esetén elkerülheti, hogy a családja kényelmetlen helyzetbe kerüljön.

Milyen élethelyzetekben nyújthat megoldást a hitelfedezeti biztosítás, és milyen szolgáltatást tartalmaz?

Hitelfedezeti biztosítás

 • Haláleset vagy egészségkárosodás esetén, ami lehet balesetből eredő legalább 50%-os mértékű maradandó vagy bármely okból bekövetkező 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás.
  A biztosítási esemény időpontjában fennálló aktuális tartozást a biztosító ebben az esetben kifizeti a banknak. Az aktuális tartozás a nem lejárt tőketartozás, valamint a biztosítási esemény napja és az azt megelőző utolsó hiteltörlesztő részlet esedékessége közötti időszakra számított ügyleti kamat és kezelési költség együttes összegét jelenti.
 • Keresőképtelenség1 és munkanélküliség2 esetén: a biztosító a folyamatos keresőképtelenség/munkanélküliség időtartamára eső törlesztőrészlet(ek) és biztosítási szolgáltatási díj(ak) - legfeljebb 6 havi - összegével megegyező mértékű szolgáltatást fizet meg a banknak, azaz a Biztosító fizeti Ön helyett a törlesztőrészletet ez alatt az időszak alatt. A biztosított keresőképtelenségének/munkanélküliségének első 60 napjára a biztosító nem teljesít szolgáltatást (önrész).
  A biztosító a kockázatviselés tartama alatt - több biztosítási esemény bekövetkezése esetén több biztosítási eseményre összesen - kockázatonként legfeljebb 24 havi szolgáltatási összeget fizet meg a banknak mint kedvezményezettnek.

További tájékoztatást nyújt a Jelzáloghitelhez kapcsolódó Biztosítási feltételek című dokumentum.

Milyen díja van a szolgáltatásnak, és hogyan kell megfizetni?

 • A havi biztosítási szolgáltatási díj egy biztosított személyre
  • teljes csomag választása esetén a mindenkori törlesztőrészlet 6 százaléka,
  • alap csomag választása esetén a mindenkori törlesztőrészlet 3,5 százaléka.
 • A biztosítás díja minden hónapban a hiteltörlesztéssel egyidejűleg esedékes, így azt kényelmesen, a havi törlesztőrészlettel együtt tudja teljesíteni UniCredit számlájáról.
Biztosítási esemény Alap csomag Teljes csomag
Haláleset
Balesetből eredő, legalább 50%-os mértékű maradandó egészségkárosodás
Bármely okból bekövetkező 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás -
Keresőképtelenség (táppénz) -
Munkanélküliség -

További kérdései vannak?

Kollégáink készséggel felveszik Önnel a kapcsolatot!

Mit kell még tudni a biztosításokról?
 • Ki a Biztosított?
  • A Biztosított3 a jelzáloghitel-szerződésben Adósként, Adóstársként, Kezesként vagy Zálogkötelezettként3 megjelölt természetes személy, akinek életkora a Biztosítotti nyilatkozat megtételekor 18-65 év között van.
 • Ki a Biztosító?
  • A kockázatvállalásra és a biztosítási szolgáltatás nyújtására a Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) vállal kötelezettséget.
 • Kárbejelentés
  • A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül (munkanélküliségi és keresőképtelenségi szolgáltatási igény esetében 75 napon belül) kell bejelenteni személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban vagy írásban a Biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámra. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány és a Biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok csatolása szükséges.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a Biztosító a Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól, illetve bizonyos eseményeket kizár a kockázatviselésből (pl. szerződéskötés előtt bekövetkezett baleset vagy betegség következményei, alkoholos befolyásoltság közrehatása).
  • A biztosítással, a biztosítási eseménnyel, ill. a kárbejelentéssel kapcsolatos észrevételeivel hívja a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatát hétköznapokon 8 és 20 óra között a 06-40-200-250 telefonszámon.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a részletes információk megismeréséhez olvassa el a Kapcsolódó anyagok között található Biztosítási feltételeket.

 

Kapcsolódó dokumentumok

1 60 napot meghaladó folyamatos keresőképtelenség és táppénzre való jogosultság szerzése.
2 60 napot meghaladó folyamatos munkanélküliség, amely nem előbb, mint 3 hónappal a biztosítotti jogviszony kezdete után következett be.
3 Az Adóson kívül a hitelügylet egyéb szereplője csak abban az esetben lehet biztosított, ha az Adós is a hitelfedezeti biztosítás biztosítottja, és az egyéb ügyleti szereplő biztosítottá válásához az Adós hozzájárul.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A törlesztési moratórium (vagy fizetési haladék) a hitelfedezeti biztosítások havi díjának megfizetésére nem vonatkozik. Azaz annak érdekében, hogy jelzáloghitele/személyi kölcsöne esetében a biztosítói kockázatviselés és szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennmaradjon, a biztosítás havi szolgáltatási díját Önnek a törlesztési moratórium 2021. június 30-áig tartó jogszabályi időszaka alatt is meg kell fizetnie. (A törlesztési moratórium 2021. január 1-június 30. közötti szakaszáról a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet) rendelkezik.

 

A biztosítás szolgáltatási díjának alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződés szerinti havi törlesztőrészlet.

 

A jogszabályban biztosított moratóriummal érintett hitelek esetében a biztosítás szolgáltatási díjának terhelése havonta – a Biztosítási Feltételekben foglaltaktól eltérően – a tárgyhót követő hónap 25-én történik.

 

Ha Ön nem kíván élni a törlesztési moratóriummal, hanem az eredeti szerződési feltételek szerint törleszt, akkor a biztosítás szolgáltatási díját is a hitelszerződés szerinti törlesztési időpontban terheljük a számláján.

Biztosítotti jogviszonyának fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezetről.


Ha Ön olyan hitelfedezeti biztosítást kötött, amely feltétele a hitelhez kapcsolódó kamatkedvezménynek, akkor fontos tudnia, hogy ha a biztosítást a moratórium ideje alatt felmondja, vagy biztosítási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt követően bankunk a kamatokat a normál – vagyis a nem kedvezményes – kamatértékkel számítja fel. A kamatot ugyanakkor majd a moratóriumot követően kell megfizetnie.


Fontos, hogy a bekövetkező káreseményeket változatlanul a Biztosítási Feltételekben és a Terméktájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, határidőben jelezze a biztosítónak. Ezt megteheti a biztosító online ügyfélszolgálatán (
www.generali.hu), vagy a biztosító honlapjáról letöltött biztosítási szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és a biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámára történő megküldésével vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.

 

Hitelfedezeti biztosításának dokumentumai elérhetőek honlapunkon (https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/biztositasok/hitelfedezeti_biztositasok.html) a Kapcsolódó dokumentumok menüpont alatt.

 

Telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között állunk rendelkezésére. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.

 

Tisztelettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁS SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ

 

Hitelfedezeti biztosítással gondoskodhat az UniCredit Banktól felvett személyi kölcsönének visszafizetéséről abban az esetben is, ha Önnel valamilyen nem várt esemény történik. A Generali Biztosító anyagi segítséget nyújt Önnek ahhoz, hogy a törlesztése- esetleges tartós munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén is - problémamentesen tudjon teljesülni. Mindehhez havi törlesztőrészletének 6 százalékáért hozzájuthat, azaz például 20 000 forintos törlesztőrészlet esetén havonta mindössze 1 200 forintért széles körű védelmet élvezhet.

Az UniCredit hitelfedezeti biztosítási szolgáltatása keretében gondoskodhat az UniCredit személyi kölcsönének visszafizetéséről a Generali Biztosító hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, egészség- és munkanélküliségi biztosításával, így balesetből vagy betegségből eredő rokkantság esetén elkerülheti, hogy a családja kényelmetlen helyzetbe kerüljön.

Milyen élethelyzetekben nyújthat megoldást a hitelfedezeti biztosítás, és milyen szolgáltatást tartalmaz?

Hitelfedezeti biztosítás

 • Haláleset vagy egészségkárosodás esetén, ami balesetből vagy betegségből eredő, 49%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás.
  A biztosítási esemény időpontjában fennálló aktuális tartozást a biztosító ebben az esetben kifizeti a banknak. Az aktuális tartozás a nem lejárt tőketartozás, valamint a biztosítási esemény napja és az azt megelőző utolsó hiteltörlesztő részlet esedékessége közötti időszakra számított ügyleti kamat és kezelési költség együttes összegét jelenti. 
 • Keresőképtelenség1 és munkanélküliség2 esetén: a biztosító a folyamatos keresőképtelenség/munkanélküliség időtartamára eső törlesztőrészlet(ek) és biztosítási szolgáltatási díj(ak) - legfeljebb 6 havi - összegével megegyező mértékű szolgáltatást fizet meg a banknak, azaz a Biztosító fizeti Ön helyett a törlesztőrészletet ez alatt az időszak alatt. A biztosított keresőképtelenségének/munkanélküliségének első 60 napjára a biztosító nem teljesít szolgáltatást (önrész).
  A biztosító a kockázatviselés tartama alatt - több biztosítási esemény bekövetkezése esetén - legfeljebb 18 havi szolgáltatást fizet meg a banknak mint kedvezményezettnek.

Milyen díja van a szolgáltatásnak, és hogyan kell megfizetni?

A havi biztosítási szolgáltatási díj a mindenkori törlesztőrészlet 6 százaléka. A biztosítás díja minden hónapban a hiteltörlesztéssel egyidejűleg esedékes, így azt kényelmesen, a havi törlesztőrészlettel együtt tudja teljesíteni UniCredit számlájáról.

További tájékoztatást nyújt a Személyi kölcsönhöz kapcsolódó Biztosítási feltételek című dokumentum.

További kérdései vannak?

Kollégáink készséggel felveszik Önnel a kapcsolatot!

Mit kell még tudni a biztosításokról?

Mit kell még tudni a biztosításokról?

 • Ki a Biztosított?
  • A Biztosított a személyi kölcsön szerződés Adósa, akinek életkora a Biztosítotti nyilatkozat megtételekor 18-70 év között van.
 • Ki a Biztosító?
  • A kockázatvállalásra és a biztosítási szolgáltatás nyújtására a Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) vállal kötelezettséget.
 • Kárbejelentés
  • A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül (munkanélküliségi és keresőképtelenségi szolgáltatási igény esetében 75 napon belül) kell bejelenteni személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban vagy írásban a Biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámra. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentéséhez a biztosítási Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány és a Biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok csatolása szükséges.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a Biztosító a Biztosítási feltételekben meghatározott esetekben mentesülhet a szolgáltatási kötelezettség alól, illetve bizonyos eseményeket kizár a kockázatviselésből (pl. szerződéskötés előtt bekövetkezett baleset vagy betegség következményei, alkoholos befolyásoltság közrehatása).
  • A biztosítással, a biztosítási eseménnyel, ill. a kárbejelentéssel kapcsolatos észrevételeivel hívja a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatát hétköznapokon 8 és 20 óra között a 06-40-200-250 telefonszámon.
  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti tájékoztatás nem teljes körű. Kérjük, a részletes információk megismeréséhez olvassa el a Kapcsolódó anyagok között található Biztosítási feltételeket.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

1 60 napot meghaladó folyamatos keresőképtelenség és táppénzre való jogosultság szerzése.

2 60 napot meghaladó folyamatos munkanélküliség, amely nem előbb, mint 3 hónappal a biztosítotti jogviszony kezdete után következett be.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo