A fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Bank 2019. augusztus 1-jétől egységesített terminológiát használ a fizetési számláihoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásaival összefüggő szerződésekkel kapcsolatos kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóiban, valamint a szerinti díjjegyzékeiben és díjkimutatásaiban. Az egységesített terminológia a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások díjára vonatkozó, egységes formátumban megjelenített, célirányos tájékoztatással együtt segítheti a fogyasztókat a díjak megértésében és összehasonlításában.

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke

 Ssz.

 Megnevezés

 Fogalom meghatározás

A Bank által használt megnevezés a szerződéses dokumentumokban, kondíciós listákban

Általános számlaszolgáltatások

1.

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.

Bankszámlavezetés

2.

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat interneten vagy mobil eszközön (például mobiltelefonon) keresztül veszi igénybe.

Elektronikus Bankszolgáltatások (eBanking, Spectranet Internet Banking, illetve Mobil Banking)

3.

SMS-szolgáltatás

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának egyenlegéről történő tájékoztatása (például átutalás vagy készpénzfelvétel után) SMS üzenet segítségével történik meg.

SMS szolgáltatás

4.

Telefonos banki szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi igénybe.

Telefonbank

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

5.

Átutalás belföldön forintban

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön forintban.

Bankon belüli eseti átutalás,

Bankon kívüli eseti átutalás

6.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre forintban,

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre devizában

7.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.

Csoportos beszedés terhelése

8.

Átutalás euróban (SEPA)

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön euróban.

SEPA átutalás

9.

Átutalás egyéb devizában

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön, forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

Bankon belüli átutalás devizában,

Bankon kívüli átutalás devizában

10.

Deviza jóváírás

Az ügyfél számlájának javára deviza összeg érkezik.

Devizában érkező tétel elszámolása

Kártyák és készpénz

11.

 
Betéti kártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.

Betéti kártya, Betéti bankkártya, Debit kártya

12.

Hitelkártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.

Hitelkártya, Credit kártya

13.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki belföldön.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön

14.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki külföldön.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön

15.

Készpénzfelvétel belföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, belföldön.

Készpénzfelvét belföldön

16.

Készpénzfelvétel külföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, külföldön.

Készpénzfelvét külföldön

17.

Készpénzbefizetés belföldön

Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára belföldön.

Készpénzbefizetés belföldön

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások

18.

 Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésre pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Folyószámlahitel

Egyéb szolgáltatások

19.

Limitmódosítás

A fizetések összegére vagy darabszámára vonatkozó korlátozások módosítása.

Limitmódosítás

20.

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan kért számlakivonatok, vagy egyéb igazolások (például egy bizonyos összeg számlán történő meglétét igazoló „fedezetigazolás”) rendelkezésre bocsátása.

Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez kapcsolódó igazolás

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo