Tájékoztató az adatkezelésről

 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.


Jelen adatlap kitöltésével, önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatokat a Bank kizárólag az Ön által jelzett témában és módon történő kapcsolatfelvétel  céljából használja fel. A Bank az így kapott személyes adatokat 90 napon belül megsemmisíti.


Ennek érdekében a Bank az adatlapon megadott adatokat harmadik személynek nem továbbítja, illetve adatfeldolgozót sem vesz igénybe.


Tájékoztatjuk, hogy Ön a Bank tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a Bank részére küldött írásbeli (e-mail, levél) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az adatok tényszerű módosítását. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt. belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A Bank a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

Az unicreditbank.hu portál html kódja banktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

Cél

Név

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

analitikai mérések

Google Analytics

http://www.google.com/intl/hu/policies/

személyre szabott reklám megjelenítése

Google AdSense

http://www.google.com/intl/hu/policies/


Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.


A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk. Bankunk a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra


Elérhetőségek:

Elektronikus levélcím:       info@unicreditgroup.hu
Postacím:                          UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386


A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.

Spinning wheel animation

Loading