JOGSZABÁLYI INGYENES KÉSZPÉNZFELVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

 

A jogszabályban meghatározott keretek között Ön élhet a lehetőséggel, hogy havonta az első két alkalommal a készpénzfelvétel belföldön – az Ön által megjelölt bankszámlájáról legfeljebb 150 000 forintig – forintban díjmentes legyen.

 

Ki veheti igénybe az ingyenes készpénzfelvételt belföldön?

Minden 16. életévét betöltött magánszemély, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a pénzforgalmi szolgáltató – a bank – felé írásban nyilatkozatot tesz.

Milyen kifizetésekre vehető igénybe az ingyenes készpénzfelvétel belföldön?

Azok az ügyfelek, akik az érintett bankszámlájukhoz betétikártya-szolgáltatással rendelkeznek, havonta az első két alkalommal bármely automatánál élhetnek a készpénzfelvétellel belföldön díjmentesen , összesen legfeljebb 150 000 Ft összegig. Az ezen összeg feletti tranzakciók után a bank az adott számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós listája szerinti díjat számítja fel.

Ha Ön nem rendelkezik a számlájához kapcsolódóan folyószámlahitellel, akkor a készpénzfelvétel belföldön csak pozitív számlaegyenleg esetén, a pozitív számlaegyenleg erejéig érhető el költségmentesen.

Ha Ön a hitelkerete terhére szeretné a díjmentes készpénzkifizetést igénybe venni, akkor erre is van lehetősége a bankunknál fennálló szabad hitelkerete, de maximum 150 000 Ft erejéig.

 

Hitelkártya-szolgáltatással rendelkezők számára is biztosított a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség? A hitelkártyával történő készpénzfelvétel belföldön esetében ez alapján nem kezdi a bank felszámítani a készpénzfelvétel utáni kamatot?

A kedvezmény a fizetési számlára vonatkozik. A hitelkártyaszámlákhoz kapcsolódó és a hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

 

Mit kell tennie, hogy igénybe vegye az ingyenes készpénzfelvételt belföldön?

A bankszámla tulajdonosának nyilatkoznia kell a bankjánál, hogy szeretné az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget igénybe venni. A nyilatkozat nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt.

A nyilatkozat megtételére az UniCredit Banknál két módon van lehetősége:

  • személyesen a bankfiókjainkban, vagy
  • ha Ön rendelkezik az Internet banking szolgáltatásunkhoz azonosítóval, nyilatkozatát megteheti elektronikusan is a Megbízások/Új megbízás menüpontban a "Nyilatkozat ingyenes készpénzfelvételről" gomb kiválasztásával.

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

  • Nyilatkozatot csak egy számlához tehet, és az adott számlához csak egy nyilatkozat tehető.
  • Ha a bankkártya számát adja meg a nyilatkozattételkor, akkor a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség ahhoz a számlához kerül beállításra, amelyik a nyilatkozattétel időpontjában elsődlegesen van a kártyához beállítva. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kártya mögé beállított számlasorrend megváltoztatása esetén a díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat nem helyeződik át az új, elsődleges számlára. Ha a bankkártya mögé újonnan beállított bankszámláról szeretne díjmentesen készpénzt felvenni, akkor új nyilatkozatot kell leadnia.
  • Csak a számla tulajdonosa tehet nyilatkozatot.
  • Ha Önnek több pénzforgalmi szolgáltatónál van számlája, egyidejűleg csak egy szolgáltatónál igényelheti a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. Ha új nyilatkozatot tesz, az automatikusan felülírja az előző nyilatkozatot.

Mikor, illetve meddig kell a nyilatkozatot leadni?

  • Minden hónap 20. napjáig leadott nyilatkozat esetén Ön a következő hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.
  • Ha a hónap 20. napja után adta le a nyilatkozatát, akkor a következő hónap utáni hónaptól lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.

Nyilatkozat leadása nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt.

 

Mikor, illetve meddig kell a nyilatkozatot leadni?

  • Minden hónap 20. napjáig leadott nyilatkozat esetén Ön a következő hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre belföldön.
  • Ha a hónap 20. napja után adta le a nyilatkozatát, akkor a következő hónap utáni hónaptól lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre belföldön.

 

Nyilatkozat leadása nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt belföldön.

 

Mi a teendő, ha bankot váltana, és másik banknál szeretné a díjmentes készpénzfelvételt belföldön igénybe venni?

Ha már van leadott nyilatkozata valamelyik banknál, akkor tegyen nyilatkozatot az új bankszámlájára vonatkozóan, amely automatikusan felülírja az előzőt.

A következő hónapban már az új bankszámláján lesz díjmentes a készpénzfelvétel belföldön, ha az új nyilatkozatot az aktuális hónap 20. napjáig leadta.

Betétikártya-szolgáltatás készpénzfelvételi limitjének automatikus módosítása

Bankunk a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó, a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a törvény hatálybalépését követően automatikusan 150 000 forintra emelte azon betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó bankkártyák napi ATM-es pénzfelvételi limitjét, amelyeknél ez a limit korábban 150 000 forintnál alacsonyabb volt. Ez a limitmódosítás költségmentes az Ön számára. Tehát ha például Önnek a napi ATM-es készpénzfelvételi limitje 100 000 forint volt, akkor a törvény hatálybalépését követően ez 150 000 forintra módosult.

Kiskorú számlatulajdonosok esetén: a Diák és Dobbantó bankszámlákhoz és betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó bankkártyák napi készpénzfelvételi limitjét bankunk nem emelte automatikusan 150 000 forintra. A 150 000 forintnál alacsonyabb limit emeléséről a kiskorú számlatulajdonos és annak törvényes képviselője együttesen rendelkezhet. Természetesen ebben az esetben is díjmentes a limitmódosítás.

Ha Ön praktikus vagy biztonsági okokból szeretné csökkenteni a bankunk által beállított napi 150 000 forintos limitet, ezt díjmentesen megteheti bármely bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül is. Ha pénzügyi igényei változásával a későbbiekben mégis magasabb napi ATM-es pénzfelvételi limitre lesz szüksége, akkor a limit emelése 150 000 forintig terjedően ugyancsak díjmentes.

 

Segítünk Önnek a bankváltásban!

Nyisson nálunk lakossági számlát, munkatársaink pedig segítenek Önnek abban, hogy a beszedései átkerüljenek az UniCredit bankszámlájára.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo