JOGSZABÁLYI INGYENES KÉSZPÉNZFELVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

 

A jogszabályban meghatározott keretek között Ön élhet a lehetőséggel, hogy havonta az első két alkalommal – az Ön által megjelölt bankszámlájáról legfeljebb 150 000 forintig – forintban díjmentesen vegyen fel készpénzt a belföldi bankautomatákból.

 

Ki veheti igénybe a belföldi ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget?

Minden 16. életévét betöltött magánszemély, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a pénzforgalmi szolgáltató – a bank – felé írásban nyilatkozatot tesz.

Milyen kifizetésekre vehető igénybe a belföldi ingyenes készpénzfelvétel?

Azok az ügyfelek, akik az ingyenes készpénzfelvétellel érintett bankszámlájukhoz bankkártyával rendelkeznek, bármely belföldi ATM automatából vehetnek fel díjmentesen készpénzt havonta az első két alkalommal, összesen legfeljebb 150 000 Ft összegben. Az ezen összeg feletti ATM készpénzfelvételek után a bank az adott számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós listája szerinti díjat számítja fel.

Azok az ügyfelek, akik a törvény hatályba lépését megelőzően (2013.11. 22. előtt) nem rendelkeztek bankkártyával, legkésőbb 2014. december 31-ig a fiókokban jogosultak a díjmentes készpénzfelvételre, szintén összesen 150 000 Ft összegben. Az ezen összeg feletti fióki készpénzfelvételek után a bank díjat számít fel.

Ha Ön nem rendelkezik a számlájához kapcsolódóan folyószámlahitellel, akkor a készpénzfelvétel csak pozitív számlaegyenleg esetén, a pozitív számlaegyenleg erejéig érhető el költségmentesen.

Ha Ön a hitelkerete terhére szeretné a díjmentes készpénzkifizetést igénybe venni, akkor erre is van lehetősége a bankunknál fennálló szabad hitelkerete, de maximum 150 000 Ft erejéig.


Hitelkártyával rendelkezők számára is biztosított a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség? A hitelkártyás készpénzfelvételnél tehát ez alapján nem kezdi a bank felszámítani a készpénzfelvétel utáni kamatot?

A kedvezmény a fizetési számlára vonatkozik. A hitelkártyaszámlákhoz kapcsolódó és a hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

 

Mit kell tennie, hogy igénybe tudja venni az ingyenes készpénzfelvételt?

A bankszámla tulajdonosának nyilatkoznia kell a bankjánál, hogy szeretné az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget igénybe venni. A nyilatkozat nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt.

A nyilatkozat megtételére az UniCredit Banknál két módon van lehetősége:

  • személyesen a bankfiókjainkban, vagy
  • ha Ön rendelkezik az Internet banking szolgáltatásunkhoz azonosítóval, nyilatkozatát megteheti elektronikusan is a Megbízások/Új megbízás menüpontban a "Nyilatkozat ingyenes készpénzfelvételről" gomb kiválasztásával.

Kérjük, figyeljen az alábbiakra:

  • Nyilatkozatot csak egy számlához tehet, és az adott számlához csak egy nyilatkozat tehető.
  • Ha a bankkártya számát adja meg a nyilatkozattételkor, akkor a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség ahhoz a számlához kerül beállításra, amelyik a nyilatkozattétel időpontjában elsődlegesen van a kártyához beállítva. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kártya mögé beállított számlasorrend megváltoztatása esetén a díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat nem helyeződik át az új, elsődleges számlára. Ha a bankkártya mögé újonnan beállított bankszámláról szeretne díjmentesen készpénzt felvenni, akkor új nyilatkozatot kell leadnia.
  • Csak a számla tulajdonosa tehet nyilatkozatot.
  • Ha Önnek több pénzforgalmi szolgáltatónál van számlája, egyidejűleg csak egy szolgáltatónál igényelheti a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. Ha új nyilatkozatot tesz, az automatikusan felülírja az előző nyilatkozatot.

Mikor, illetve meddig kell a nyilatkozatot leadni?

  • Minden hónap 20. napjáig leadott nyilatkozat esetén Ön a következő hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.
  • Ha a hónap 20. napja után adta le a nyilatkozatát, akkor a következő hónap utáni hónaptól lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.

Nyilatkozat leadása nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt.

 

Mikor, illetve meddig kell a nyilatkozatot leadni?

  • Minden hónap 20. napjáig leadott nyilatkozat esetén Ön a következő hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.
  • Ha a hónap 20. napja után adta le a nyilatkozatát, akkor a következő hónap utáni hónaptól lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.

Nyilatkozat leadása nélkül nincs módunk biztosítani az ingyenes készpénzfelvételt.

 

Mi a teendő, ha bankot váltana, és másik banknál szeretné a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget igénybe venni?

Ha már van leadott nyilatkozata valamelyik banknál, akkor tegyen nyilatkozatot az új bankszámlájára vonatkozóan, amely automatikusan felülírja az előzőt.

A következő hónapban már az új bankszámláján lesz díjmentes a készpénzfelvétel, ha az új nyilatkozatot az aktuális hónap 20. napjáig leadta.

Bankkártyák készpénzfelvételi limitjének automatikus módosítása

Bankunk a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó, a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében a törvény hatálybalépését követően automatikusan 150 000 forintra emelte azon bankkártyák napi ATM-es pénzfelvételi limitjét, amelyeknél ez a limit korábban 150 000 forintnál alacsonyabb volt. Ez a limitmódosítás költségmentes az Ön számára. Tehát ha például Önnek a napi ATM-es készpénzfelvételi limitje 100 000 forint volt, akkor a törvény hatálybalépését követően ez 150 000 forintra módosult.

Kiskorú számlatulajdonosok esetén: a Diák és Dobbantó bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák napi készpénzfelvételi limitjét bankunk nem emelte automatikusan 150 000 forintra. A 150 000 forintnál alacsonyabb limit emeléséről a kiskorú számlatulajdonos és annak törvényes képviselője együttesen rendelkezhet. Természetesen ebben az esetben is díjmentes a limitmódosítás.

Ha Ön praktikus vagy biztonsági okokból szeretné csökkenteni a bankunk által beállított napi 150 000 forintos limitet, ezt díjmentesen megteheti bármely bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül is. Ha pénzügyi igényei változásával a későbbiekben mégis magasabb napi ATM-es pénzfelvételi limitre lesz szüksége, akkor a limit emelése 150 000 forintig terjedően ugyancsak díjmentes.

 

Segítünk Önnek a bankváltásban!

Nyisson nálunk lakossági számlát, munkatársaink pedig segítenek Önnek abban, hogy a csoportos beszedési megbízásai átkerüljenek az UniCredit bankszámlájára.

Spinning wheel animation

Loading