Lakás- és Gépjárműbiztosítás

A hétköznapok során gyakran fordulhatnak elő váratlan események, amelyekre érdemes előre felkészülni. Gondoljon már most a saját maga, szerettei és otthona biztonságára!

Kösse meg biztosítását otthonára online és 10% kedvezményben részesítjük!

Allianz Otthonom lakásbiztosítás

Az Allianz Otthonom lakásbiztosítást Önnek ajánljuk, ha ingatlanja és ingóságai biztosítása mellett fontos a felelősségbiztosítás megléte és assistance szolgáltatásokat is szeretne igénybe venni.

Igényei szerint a választott lakásbiztosítási csomagot kiegészítheti az egész világra kiterjedő családi baleset-és életbiztosítással.

A következő vagyontárgyak biztosíthatók:

Ingatlanok:

  • Lakóépület (családi ház, nyaraló, lakás, bérlakás, továbbá ide tartoznak az építmények, épülettartozékok is)
  • Melléképületek, tárolók, épített medencék
  • Otthon végzett vállalkozási tevékenység épületei
  • Megújuló energiarendszer elemei

Ingóságok:

  • Ékszerek, műtárgyak
  • Készpénz és valuta 100 000 Ft összeghatárig
  • Háztartási ingóságok (pl. bútorok, háztartási gépek, ruházat, szórakoztató elektronika, házi-és hobbiállatok, stb.)
  • Otthon végzett vállalkozási tevékenység eszközei (pl. gépek, berendezések, áruk, készletek)

 

A KOMFORT, EXTRA és MAX csomagok közül gyorsan és egyszerűen választhatja ki, hogy melyik lakásbiztosítás illik leginkább Önhöz és igényeihez:

Fedezetek Komfort Extra Max Mire nyújt fedezetet?
Alapkárok Tűz, villámcsapás, robbanás, robbantás vagy idegen jármű ütközése miatti károkra
Természeti károk Vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz, földcsuszamlás, kő- és
földomlás, ismeretlen építmény, üreg beomlása vagy idegen tárgyak rádőlése miatti károkra
Assistance biztosítási események Az assistance szolgáltatások vészhelyzet elhárításában nyújtanak azonnali
segítséget, szervezés illetve gyors szerviz formájában, pl. vízvezetékszerelés,üvegezés, zárjavítás
Felelősségbiztosítás A szerződő választása szerinti limitösszegen belül, a különös biztosítási feltételekben rögzítettek szerint
nyújt fedezetet a biztosított által harmadik félnek okozott személyi sérüléses, valamint dologi (anyagi) károkra
Biztosítási eseménnyel kapcsolatos költségek térítése A kárenyhítési költségekre, a biztosítási eseményekkel összefüggésben felmerülő egyéb költségekre
(bontás, rom- és törmelékeltakarítás, elszállítás, tervezés és hatósági engedélyezés, helyreállítást követő egyszeri takarítás),
valamint a biztosított ingatlan lakhatatlanná válása esetén az ideiglenes szálláshely bérleti díjának térítésére
Vízkárok   Csőtörés, beázás, csővezetékek dugulása miatti károkra, elfolyt víz miatti veszteségre
Üvegtörés   Üvegezések (pl.: nyílászárók üvegezése, bútorüvegek, tükrök, kerámiai főzőlap,biztonsági üvegek) törése, repedése miatti károkra
Betöréses lopás és rablás     Betöréses lopás vagy rablás miatt az épületben és/vagy ingóságokban keletkezett károkra
(a vagyontárgyak ellopására, eltűnésére, illetve az eseménnyel kapcsolatos megrongálódásukra)
Vandalizmus     Az ismeretlen elkövető által okozott rongálásra (ideértve a külső felületek összefirkálását),
az épülettartozékok vagy –berendezések eltulajdonítására
Rövidzárlat és indukció     Rövidzárlat és villámcsapás miatti túlfeszültség okozta károkra
Földrengés (opcionális fedezet)       A szerződő által bármely csomaghoz választható fedezet a földrengés által okozott károkra

 

Lakossági Építés-szerelés biztosítás

Lakóházak, családi házak, kisvállalkozói telephelyek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére nyújt fedezetet.  Kiterjed az épületekre, a beépítésre váró és beépített épülettartozékokra, épületvillamossági, épületgépészeti berendezésekre, valamint a munkavégzés eszközeire is. A terméket azoknak is kínáljuk, akiknek a finanszírozó a banki hitel folyósításához az építés időtartamára biztosítás megkötését írja elő.

A lakásbiztosításokról bővebb információt itt olvashat:

További kérdései vannak?

Kollégáink készséggel felveszik Önnel a kapcsolatot!

Allianz Autóm gépjármű-biztosítás
 

4 gépjármű-biztosítási csomag, 1 egyszerű választás.

Kösse meg Allianz Autóm biztosítását mindössze néhány perc alatt online*10% kedvezménnyel!

Miért érdemes az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást választania?

Az Allianz Autóm gépjármű-biztosítást azoknak ajánljuk, akik egyszerűen, gyorsan szeretnék biztosítani az igényeik szerint gépjárművüket a nem várt események ellen, legyen szó egyszerű műszaki elakadásról, esetleg természeti károkról vagy akár lopáskárokról, töréskárokról.

Az Autóm gépjármű-biztosítás előre meghatározott, négy, egymásra épülő csomagból áll,  hogy a szolgáltatások  átláthatóak legyenek és mindenki könnyedén ki tudja választani az igényeinek leginkább megfelelő biztosítási védelmet attól függően, hogy milyen kockázatoktól tart.


A KOMFORT csomag a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, jogi segítségnyújtást, valamint alap szintű assistance és közlekedési balesetbiztosítási szolgáltatást tartalmaz.

A PLUSZ csomag az előző csomag elemei mellett olyan elháríthatatlan eseményekre nyújt védelmet, mint az elemi károk, tűz- és robbanáskár, állattal való ütközés, továbbá bővített assistance és közlekedési balesetre vonatkozó szolgáltatásokat nyújt.

Az EXTRA csomag az eddigiek mellett az olyan részben kivédhető események bekövetkezésére is szól, mint a lopás-, rongálás- vagy üvegkár.

A MAX csomag teljes körű védelmet biztosít a saját hibás és a nem várt események által okozott károkra is.
Fedezetek Komfort Plusz Extra Max Mire nyújt fedezetet?
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - GFB* Kötelező biztosítás, amely a biztosított gépjárművel másoknak okozott károkra nyújt fedezetet.
Jogi segítségnyújtás Telefonos tanácsadást tartalmaz 0-24 óráig hívható vonalon, valamint szükség esetén ügyvéd ajánlást közlekedési balesetből eredő jogviták esetére.
Assistance szolgáltatás (alap) Helyszíni műszaki segítségnyújtást tartalmaz (pl. a legközelebbi javítóműhelybe vontatást, utas szállítást) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.
Közlekedési baleset (alap) A vezető által elszenvedett közlekedési balesetből eredő halál vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.
Elemi károk   A gépjármű természeti erők, pl. szélvihar, jégverés, földcsuszamlás, árvíz által okozott megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.
Tűz- és robbanáskár   A gépjármű tűz vagy robbanás miatti megrongálódása vagy megsemmisülése esetén nyújt fedezetet.
Állattal való ütközés   Fedezetet nyújt állat elütéséből eredő károkra.
Assistance szolgáltatás (bővített)   További helyszíni műszaki segítségnyújtási szolgáltatásokat tartalmaz (pl. cseregépjármű, szállodai elhelyezés, hazautaztatás) baleset és/vagy műszaki meghibásodás esetére.
Közlekedési baleset (bővített)    A vezető és az utasok által elszenvedett közlekezdési balesetből eredő halál és/vagy maradandó egészségkárosodás esetén nyújt fedezetet.
Lopáskár     Fedezetet nyújt a gépjármű ellopása, önkényes elvétele, vagy annak tartozékai, alkatrészei ellopása esetén, továbbá a gépjárműben lévő vagyontárgyakra irányuló lopással, vagy mindezek megkísérlésével okozott károkra.
Rongálás     A rongálásból eredő, azaz a biztosított gépjárműben idegen személy által okozott károkra nyújt fedezetet.
Üvegkár     A szélvédőt és egyéb üveg felületeket ért károk, azaz repedések, törés esetén nyújt fedezetet a javításra vagy cserére.
Töréskár       Fedezetet nyújt a biztosított gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerűen keletkezett sérülésekre.
Vételár biztosítás       A személygépjármű totálkára esetén az újkori érték alapulvételével nyújtunk szolgáltatást a gépjármű 12 hónapos koráig.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által értékesített gépjármű-biztosítást az Allianz Hungária Zrt. nyújtja. Az UniCredit Bank az Allianz biztosításközvetítőjeként jár el. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a biztosítási csomagokhoz tartozó biztosítási összegekről és a részletes feltételekről a termékekhez kapcsolódó Biztosítási információk füzetben olvashat, amely tartalmazza az általános szerződési feltételeket és az ügyfél-tájékoztatót.

*A gördülékeny ügyintézés érdekében a felület használatához asztali számítógépet, vagy laptopot ajánlunk.

További kérdései vannak?

Kollégáink készséggel felveszik Önnel a kapcsolatot!

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo