Nyugdíj-előtakarékossági számla


GONDOLKODJON ELŐRE   ̶ GONDOLKODJON POZITÍVAN

 

Legyen tudatos a jövőjét illetően, és válassza az állami támogatás lehetőségét is magában foglaló Nyugdíj-előtakarékossági számlát.


Kinek lehet előnyös a Nyugdíj-előtakarékossági számla?

Azoknak az ügyfeleknek, akik

 • tudatosan készülnek a nyugdíjas éveikre;
 • keresik a lehetőséget, hogy állami támogatásban részesülhessenek;
 • szabadon kívánják eldönteni, hogy mikor és mekkora összeget fizetnek be a NYESZ-számlájukra;
 • alacsony kockázatú, de magas hozamú befektetést keresnek (a NYESZ-számlán a befektetési idő hosszú, így a tőkepiaci kockázat lecsökken, viszont a rendkívül hosszú távú befektetések magas hozamlehetőséget kínálnak);
 • átláthatóságra törekednek: a költségek ismeretében mérlegelhető, hogy az elérhető lehetőségek közül mely befektetéseket válassza;
 • élnének az adómentesség lehetőségével.

Hogyan érhető el a NYESZ-számlán az állami támogatás?

A NYESZ-számlára történő adott éves befizetései után ún. előtakarékossági támogatás igényelhető, amely az adott évben befizetett összeg 20 százaléka, maximum 100 000 forint (ha Ön az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. előtt eléri, úgy a visszaigényelhető összeg maximum 130 000 forint).


Ezt az összeget csak akkor tudja visszaigényelni, ha Önnek az adóhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása, és a befizetés évében Önnek volt legalább a visszaigénylés összegével megegyező  ̶  az összevonás alá eső jövedelmei után és az adókedvezmények levonása után   ̶  személyi jövedelemadó (szja) befizetése.


Ha Ön már nyugdíjas, és nyugdíjasként nem rendelkezik az összevont adóalapba tartozó jövedelemmel (pl. bérjövedelem), úgy a fenti összeget nem tudja visszaigényelni a befizetései után.

 

Példa az előtakarékossági támogatás mértékére

 

József, 33 éves1

Ilona, 58 éves1

A nyugdíjkorhatárig hátralévő évek száma

32 év 7 év

Évente erre a célra félretesz

225 000 Ft 500 000 Ft

Éves előtakarékossági támogatás

45 000 Ft2 100 000 Ft2

Összes előtakarékossági támogatás

1 440 000 Ft 700 000 Ft

 

Mit kell tudni az állami támogatásról?

Az előtakarékossági támogatás önálló, azaz nem része az öngondoskodást szolgáló más kedvezményeknek, így az önkéntes nyugdíjpénztári tagság és a nyugdíjbiztosítási szerződés mellett is további adókedvezményre jogosít, ugyanakkor az adóhatóság által így átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 ezer forintot.

Ezt az előtakarékossági támogatást az éves jövedelmétől függetlenül tudja igényelni – ha történt befizetés az adott évben a NYESZ-számlájára, és volt legalább a visszaigényelt összegnek megfelelő szja-befizetése.

 

Mit érdemes még tudni a NYESZ-számláról?

A NYESZ-számlán nyilvántartott értékpapír-megtakarításain elért hozam után (kivéve az osztalékot) nem kell adót fizetnie. Ezzel az adómentességgel abban az esetben élhet, ha az Ön számlájáról nyugdíjszolgáltatásnak minősülő felhasználás történik, és Ön a NYESZ-számláját legalább a kifizetést megelőző tizedik adóévben nyitotta. Ha a NYESZ-számláján betétet tart, úgy a betétek kamatjövedelme után meg kell fizetnie a kamatadót, de ezt természetesen bankunk számolja ki, vonja le és fizeti meg az adóhatóságnak, ezzel Önnek nincs külön teendője. A NYESZ-számla számlavezetési díja évi 2 000 Ft, valamint az értékpapírszámlán nyilvántartott éves átlagos állomány 0,1%-a.

 

Mit kell tudnia a NYESZ-számláról történő kifizetésekről?

 • Ha nyugdíj jellegű kifizetést kér a NYESZ-számlájáról, vagyis Ön már nyugdíjas, és a számla nyitását követő adóévtől kezdődően eltelt 10 adóév, akkor Ön adómentesen felveheti megtakarításait a számlájáról abban az esetben, ha ezzel egyidejűleg a NYESZ-számláját megszünteti. Arra a jogszabály nem ad lehetőséget, hogy több részletben vegye fel adómentesen az itt elhelyezett megtakarításait. Ha a nyugdíjszolgáltatást követően egy későbbi időpontban Ön ismét szeretne NYESZ-számlán megtakarítást elhelyezni, ez természetesen lehetséges egy új NYESZ-számla nyitása mellett, és ebben az esetben újra indul a számlanyitás évét követően a 10 adóéves periódus. (A szerzési érték ebben az esetben a megszűnés napján érvényes szokásos piaci érték vagy a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb.)
 • Abban az esetben, ha Ön adóköteles kifizetést kér, vagyis a kifizetés időpontjában Ön még nem nyugdíjas, és/vagy nem telt el a számlanyitástól számított 10 adóév, akkor a következő adózási szabályok érvényesek a NYESZ-számlán lévő megtakarításaira:
  • A kifizetés időpontjában a bank értékeli a NYESZ-számlán lévő megtakarítási állományát az adott napi piaci árfolyamokon. Az így megkapott portfólió értékéből levonjuk az Ön összes befizetését, valamint a NAV által átutalt előtakarékossági támogatások összegét (ezt azért kell levonni, mert külön szabályok vonatkoznak rá, amit később részletezünk), illetve levonjuk az esetlegesen megkapott osztalékok összegét. A NYESZ-számlán lévő részvények után kapott osztalékok nem adómentesek, ezért a dupla megadóztatás elkerülése végett ezt is levonjuk.
  • Abban az esetben, ha az előző pontban meghatározott módon kiszámított összeg negatív, akkor Önnek nem keletkezett olyan jövedelme, amelyet az éves adóbevallásában ki kell mutatnia. Ha viszont a fenti összeg pozitív, akkor adóköteles jövedelme keletkezett, amelyet az éves adóbevallásában fel kell tüntetnie, és a mindenkor hatályos Szja adókulccsal (jelenleg 15%) le kell adóznia. Ezt a tárgyévet követő adóbevallásában kell majd megtennie. (Az értékpapír-állomány kivezetése az első esetben az értékpapírok megszerzésére fordított értékén, míg a második esetben piaci értéken történik.)
  • Abban az esetben, ha Ön nem a teljes összeget vette fel a NYESZ-számlájáról, akkor a fent ismertetett szabályozásnak megfelelően a teljes NYESZ-számláján keletkezett jövedelmet ki kell mutatni és le kell adózni ugyanúgy, ahogy az az előző pontban szerepelt. Ugyanakkor a részösszeg kivételét követően a NYESZ-számláján maradt megtakarításokat adózott követelésállományként mutatjuk ki, vagyis ha Ön egy későbbi időpontban ismét adóköteles kifizetést vesz igénybe, úgy a jövedelem meghatározásakor az egyszer már leadózott megtakarításait nem kell beleszámolnia a keletkezett jövedelmébe (a duplikált adózás elkerülése érdekében).
  • Abban az esetben, ha Ön nem nyugdíjszolgáltatást vesz igénybe, azaz a számláról történő kifizetésre a számlanyitás évét követő tíz év leteltét megelőzően kerül sor, akkor az előző pontban foglaltakon túlmenően a következőket is figyelembe kell vennie:
   • Ha Ön igényelt és kapott is előtakarékossági támogatást, akkor a NAV által átutalt támogatások összegét 20 százalékkal növelten kell az adóhatóság részére visszafizetnie, amit szintén a tárgyévről készített adóbevallásában kell majd feltüntetnie és az adóbevallás határidejéig megfizetnie.
   • Továbbá abban az évben, amikor a kifizetés történt, Ön nem igényelhet a befizetései után előtakarékossági támogatást, viszont a következő évben már igen.
 • Ha Ön 2013-ban vagy utána nyitott NYESZ számlát és már nyugdíjasként a 3. adóév után, de a 10. adóév előtt kér kifizetést, úgy a kifizetés esetén az adó-megállapítás a fenti pontnak megfelelően történi, azonban a korábban kapott előtakarékossági támogatásokat nem kell visszafizetnie és a kifizetés évében is igényelhet előtakarékossági támogatást.

 

Milyen befektetések közül választhat?

 • Befektetési alapok
 • Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények
 • Magyar Államkötvények
 • Jelzáloglevelek

 

Hogyan kezdheti meg a nyugdíj célú takarékoskodást?

 

Kapcsolódó szerződés minta


Figyelmébe ajánljuk!

 

Hasznos dokumentumok

 

Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük, hívja az UniCredit Telefonbankot a +36 (1/20/30/70) 325 3200-as telefonszámon, vagy látogasson el bankfiókjainkba, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

A jelen tájékoztatóban foglaltak csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak vagy befektetési tanácsadásnak. A tájékoztatót a UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1525/2003., a BÉT tagja) díjmentesen biztosítja, az abban közölt információk hitelesnek tekintett adatokra épülnek, azonban az adatok valódiságáért, tartalmáért, illetve ha az ügyfeleket a tájékoztatóban foglaltak figyelembevételére tekintettel bármilyen vagyoni hátrány éri, az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget.

 

1 65 éves nyugdíjkorhatárt feltételezve

2 Ha az összevont adóalap adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része ezt az összeget eléri.

Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 000 Euro összeghatárig védelmet nyújt az elhelyezett betétek tekintetében. Az OBA védelem kizárólag a betéteket érinti, és nem vonatkozik az értékpapírokra.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo