ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP (OBA)

 

Mi az OBA?

Az OBA az Országos Betétbiztosítási Alap rövidítése. A szervezetet azért hívták életre, hogy a betétesek magyarországi hitelintézeteknél elhelyezett pénze biztonságban legyen. Ha valamelyik hitelintézet nem tudna eleget tenni a betétesekkel szembeni kötelezettségének, helyette az Országos Betétbiztosítási Alapnak kell helyt állnia.

Mi a betétvédelem?

A törvény szerint, ha az adott hitelintézet fizetésképtelensége miatt nem vehető fel a biztosított betét (más szóval a betét "befagy"), akkor az Alap a betétes részére kártalanítást fizet.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Alap a befagyott betétek tőkéje és kamata után személyenként és hitelintézetenként maximum 100 000 euró összeghatárig kártalanítást fizet 2011. január 1-től. A kártalanítás kifizetésére forintban kerül sor (a forintösszeg számítása az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján történik). A törvényben meghatározott speciális esetekben ezt az értékhatárt meghaladóan, további legfeljebb 50 000 euró összeghatárig is fizethető kártalanítás.


Ilyen, a kártalanítás általános értékhatárát meghaladó kifizetésre jogosultak azok a természetes személyek, akiknek betétje:

 1. lakáseladás vételárából,
 2. lakásbérleti jog vagy lakáshasználati jog eladásából származó vételárból,
 3. munkaviszony megszűnéséhez vagy nyugdíjhoz kapcsolódó juttatásból,
 4. biztosítási összegből vagy
 5. bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítésből áll.

A pontos feltételekről kérjük érdeklődjön bankfiókjainkban kollégáinknál!

Hogyan működik a betétvédelem?

Ha egy hitelintézet fizetésképtelensége miatt az ott lévő bankbetét nem vehető fel, akkor az OBA 20 munkanapon belül az ügyfél részére kártalanítást fizet. A kártalanítás betétesenként és egy hitelintézetre összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.


A hazai betétbiztosítás működésének lényege az alábbi három pontban foglalható össze:

 • A hitelintézetek fizetésképtelensége esetén, az OBA kártalanítást fizet a névre szóló betétek (névre szóló az a betét, amelynél a betétes a szerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható) után magán- és jogi személyeknek egyaránt.
 • A kifizetés maximum százezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet betétesenként és egy hitelintézetre összevontan.
 • A biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Tehát, ha egy betétes több hitelintézetben helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik 100 ezer euró összeghatárig.

Mely betétekre vonatkozik betétvédelem?

Az OBA által nyújtott biztosítás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (Hpt.) meghatározott kivételekkel (ideértve a 213. §-ban és a 239. § (4) bekezdésben meghatározott eseteket) minden olyan névre szóló betétre kiterjed – függetlenül a betétek számától és pénznemétől –, amelyet az OBA-nál tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.


A betétvédelem többek között kiterjed:

 • a forintbetétekre,
 • a devizabetétekre (ide nem értve a nem euróban vagy EGT, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországának törvényes fizetőeszközében elhelyezett betéteket),
 • a folyószámlán lévő pénzösszegekre (látra szóló betét).

Mit kell tennie az ügyfeleknek káresemény fellépésekor?

Az ügyfeleknek nincs teendőjük, az OBA a rendelkezésére álló adatok alapján maga fogja értesíteni az érintett ügyfeleket a kártalanításról, és juttatja el számukra a kártalanítást.

Hogyan zajlik a kártalanítás?

A kártalanítást a betétek befagyása után vagy a Felügyelet által hozott határozat alapján vagy a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele után – a három időpont közül a legkorábbi időpontban – kezdik meg. A kártalanítás kifizetését 20 munkanapon belül be kell fejeznie az OBA-nak. Kivételesen indokolt esetben a törvény lehetőséget biztosít felügyeleti engedéllyel arra, hogy a kifizetési határidőt legfeljebb egy alkalommal maximum 10 munkanappal meghosszabbítsák.


Az OBA a hitelintézetek által a rendelkezésére bocsátott adatok biztonsági mentése után megkezdi az adatok vizsgálatát. Az adatok feldolgozását követően pedig megkezdi a pénzügyi kifizetéseket. A kifizetés történhet másik hitelintézetnél vezetett számlára történő átutalással, postán keresztül történő készpénzkifizetéssel vagy közvetlen kifizetés útján.


A felmerülő egyedi ügyfélpanaszokra az OBA szervezete személyre szóló válaszokat ad.

Biztosított a betétem az UniCredit Banknál?

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (illetve jogelődjei) alapítása óta tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, így az itt elhelyezett betétekre kiterjed az OBA védelme.

Figyelmébe ajánljuk!

Az OBA betétvédelemről szóló részletes tájékoztatóját: Iránytű a betétbiztosításról

Az OBA honlapját: http://www.oba.hu/hu

 

A fenti tájékoztatás nem teljes körű; az Alapról és a betétes ügyfeleknek adott védelemről a http://www.oba.hu/hu oldalon, illetve a mellékelt kiadványban részletes információkat talál.

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak garanciaalapjával kapcsolatban ITT olvashat bővebben.

Hirdetmény -  Társasházak, lakásszervezetek, építőközösségek és iskolai takarékcsoportok betéteit érintő változásról

UniCredit Mobil app
UniCredit Mobil

vagy
Spinning wheel animation

Loading