CPR Global Disruptive Opportunities (GDO)

A Global Disruptive Opportunities alap napjaink leginnovatívabb, paradigmaváltó vállalatokban keres befektetési lehetőséget. Olyan vállalatokat céloz meg, melyek megváltoztatnak egy egész szektort, vagy egy teljesen új piacot hoznak létre, megváltoztatva ezzel a világot, amiben élünk. A befektetések olyan területeket érintenek, mint a digitális gazdaság (pl. virtuális és kiterjesztett valóság, fintech, stb), Ipar 4.0 (intelligens gyárak, 3D nyomtatás, drónok, stb), egészség- és orvostudomány (immunterápia, biotechnológia, stb.), Föld (megújuló energia, precíziós mezőgazdaság, stb.).

 

 

Kinek a figyelmébe ajánjuk?
Hogyan fektetheti be a pénzét?
Milyen kockázatok merülhetnek fel?
Figyelmébe ajánljuk!

Fontos tájékoztatás

Az alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.), a Budapesti Értéktőzsde tagja. A CPR Global Disruptive Opportunities („GDO Alap”) HUF és USD a CPR Invest („Alap”) egy alalapja, amelyet a Luxemburg Nagyhercegség törvényei alapján hozták létre. Az Alap kezelője az CPR Asset Management (székhely: 90, Boulevard Pasteur, F 75015 Paris, France). Ez az Alap és annak alapkezelő társasága Luxemburgban kapott engedélyt, és a Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) szabályai vonatkoznak rá. Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat.  Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alap hatályos, hivatalos Tájékoztatóját, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a jegyzési és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a forgalmazó honlapján (www.unicreditbank.hu).  A Tájékoztató, a KIID, a havi jelentések és a beszámolók angol nyelven ismerhetők meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befektetési jegyek – ha azok értékesítésére sor kerül – többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre.

 

1 A megtakarítások számítása során a bank figyelembe veszi az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek egyenlegét – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva  ̶  , valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét.
A szegmenskritériumok teljesítésének felülvizsgálatára évente sor kerül, amelynek során a bank ellenőrzi a feltételek tényleges teljesülését az ügyfeleknél. Ha az éves felülvizsgálat során a fentiek szerint számított megtakarítási állomány nem éri el az 5 millió forintot, a Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelet a következő évtől Lakossági ügyfélként szolgáljuk ki, rá a bank Lakossági kondíciós listája válik irányadóvá. Az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a már megkötött szerződések szerinti befektetési és hiteltermék-kondíciók a szerződések lejáratáig változatlanok, a számlakondíciók a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi  LXXXV. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével módosulnak, a státuszváltozást követően a Premium Banking kondíciókat az ügyfél nem veheti igénybe.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo