Hitelkártyákkal kapcsolatos fontos tudnivalók

 

•    Pénzvisszatérítési akció részletei


•    Információk a chipről és érintő funkcióról


•    Hitelkártya forgalmi kivonat értelmezése

 

A hitelkártyákhoz kapcsolódó pénzvisszatérítési akció részletei


Bankunk a lakossági hitelkártyákra vonatkozóan pénzvisszatérítési akciót indított, amelyben utólag jóváírjuk a hitelkártyás vásárlások lekönyvelt összegének egy részét az alábbiakban leírt szabályoknak megfelelően. Az akció visszavonásig érvényes.


1.    A pénzvisszatérítési akcióban részt vevő tranzakciók:

A Bank csak a vásárlási tranzakciók („Vásárlási tranzakció”) után kalkulál visszatérítési összeget. Vásárlási tranzakciónak minősülnek áruk és szolgáltatások ellenértékének a fent megnevezett hitelkártyával történő kiegyenlítései a kereskedelmi elfogadó helyen POS terminálon végrehajtott tranzakció segítségével, vagy kártyaadatok interneten/telefonon történő megadásával bonyolított fizetési műveletek. Nem minősülnek Vásárlási tranzakciónak a kereskedelmi elfogadóhelyek POS termináljain, vagy internetes felületen keresztül, illetve telefonon megadott kártyaadatok segítségével végrehajtott fogadási és szerencsejátékhoz kötődő tranzakciók, illetve készpénzfelvételi tranzakciók, átutalási és pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tranzakciók, valamint a Bank által a hitelkártya számlán végrehajtott díj- és kamatterhelések.


2.     A pénzvisszatérítés feltételei:

-    az adott elszámolási időszakban legalább 20 000 forint összértékben, minimum 3 darab Vásárlási tranzakciót könyvelt a Bank a hitelkártyaszámlán, amelyet vagy a Főkártyabirtokos vagy valamely Társkártyabirtokos kezdeményezett, és
-    az adott hitelkártyaszámlán nincs nyilvántartva fizetési késedelem vagy lejárt tartozás a fordulónapon.


3.     A pénzvisszatérítés összegének kiszámítása:

-    minden Vásárlási tranzakció után, a tranzakció lekönyvelt összege alapján 100 forintonként 1 forint a pénzvisszatérítés összege;

-    abban az esetben, ha a Vásárlási tranzakciót a kártyabirtokos a születésnapján hajtja végre, akkor a Vásárlási tranzakció után a tranzakció lekönyvelt összege alapján 100 forintonként 3 forint a pénzvisszatérítés összege;
-    a kalkuláció során a Bank a Vásárlási tranzakció lekönyvelt forint összegét veszi figyelembe.
-    Azon jóváírások, amelyeket a Bank nem átutalásból, pénztári vagy ATM-en történő befizetésből eredően könyvelt a hitelkártyaszámlán (pl. hibásan könyvelt tételek utólagos jóváírása), csökkentik az adott ciklusban könyvelt tranzakcióra vonatkozóan, a pénzvisszatérítés összegének számításakor figyelembe vett tranzakciós összértéket, illetve darabszámot.


4.    Pénzvisszatérítés jóváírása:

az adott elszámolási időszakban könyvelt Vásárlási tranzakciók után kalkulált pénzvisszatérítés összegét a Bank a fordulónapon írja jóvá a Főkártyabirtokos hitelkártyaszámláján egy összegben, figyelembe véve az alábbi korlátokat:

-     ha a Főkártyabirtokos hitelkártyája UniCredit Narancs Hitelkártya, UniCredit Kék Hitelkártya vagy Fundamenta-UniCredit Hitelkártya, akkor a hitelkártya számlán jóváírható pénzvisszatérítés összege maximum 2500 forint lehet egy elszámolási időszakban;
-    ha a Főkártyabirtokos hitelkártyája UniCredit Arany Hitelkártya vagy UniCredit Platina Hitelkártya, akkor a hitelkártya számlán jóváírható pénzvisszatérítés összege maximum 4000 forint lehet egy elszámolási időszakban.


Információk a chipes kártyaelfogadásról és az érintőkártyás fizetésről

2016. július 26. után legyártott minden UniCredit hitelkártyánkat chippel és érintő funkcióval ellátva bocsátjuk ki.
A 2016. július 26. előtt legyártott és kibocsátott kártyák cseréjéről, és annak feltételeiről a hatályos kondíciós listában  tájékozódhat.

Chipes kártyaelfogadás: a chipes hitelkártyákkal történő vásárlások esetén összegtől függetlenül, minden esetben PIN-kód megadása szükséges.

Az érintőkártyás fizetésről itt olvashat.


Hitelkártya forgalmi kivonat értelmezése

 

Ellenőrizze forgalmi kivonatát
Kérjük, minden alkalommal ellenőrizze a bankunk által megküldött hitelkártya forgalmi kivonatot, és jelezze bankunk részére, ha olyan költést tapasztal, amelyet nem Ön vagy a társkártya birtokos kezdeményezett. Ha bármilyen kérdése van a kivonattal kapcsolatban, kérjük, hívja az UniCredit Telefonbankot a +36 (1/20/30/70) 325 3200 telefonszámon, amely a nap 24 órájában elérhető.

 

Ha forgalmi kivonatát nem kapja kézhez
Az Ön forgalmi kivonata minden elszámolási időszak lezárását követően készül el. Ha az elszámolási időszak lezárását követő 8 napon belül nem kapja meg a postai úton megküldött forgalmi kivonatot, kérjük, hívja az UniCredit Telefonbankot a +36 (1/20/30/70) 325 3200 számon.

 

Elveszett/ellopott hitelkártya
Kérjük, hogy hitelkártyájának elvesztését vagy ellopását a következő (24 órában elérhető) telefonszámokon haladéktalanul jelentse be: a +36 (1/20/30/70) 325 3200-ás telefonszámon.

Díjak/jutalékok

A díjak és jutalékok a Hitelkártya Szerződés és a mindenkori Kondíciós Lista alapján kerülnek felszámításra. A kamatszámítással kapcsolatos rendelkezéseket bankunk a Bankkártya Üzletszabályzatban teszi közzé.

Rugalmas visszafizetési lehetőségek

A hiteltartozását az Ön számára megfelelő módon rendezheti az alábbi lehetőségek közül választva:

- a törlesztés történhet az UniCredit Banknál vezetett bankszámláról való átvezetéssel,

- UniCredit Banknál vezetett saját számláról történő automatikus beszedéssel,

- más banknál vezetett bankszámláról történő átutalással,

- pénztári befizetéssel az UniCredit Bank bármely fiókjában,

- készpénzbefizetésre alkalmas belföldi UniCredit ATM-en keresztül történő befizetéssel.

Elszámolási időszak/Kivonat időszak

Az az időszak, amelyre vonatkozóan havi gyakorisággal bankunk Hitelkártya forgalmi kivonatot juttat el a Főkártyabirtokosnak. Az elszámolási időszak utolsó napja minden hónapban azonos naptári nap, illetve az azt megelőző banki munkanap, ha az elszámolási időszak utolsó napja egyébként munkaszüneti napra esne.

Kivonat dátuma

Az Elszámolási időszak utolsó napja, amikor a forgalmi kivonat készült. Minden hónapban ugyanazon naptári nap, illetve az azt megelőző banki munkanap, ha a forgalmi kivonat kiállítása egyébként munkaszüneti napra esne.

Teljes hitelkeret

A bank által a hitelbírálatot követően engedélyezett maximális keretösszeg, amely a hitelkártyás (fő- és/vagy társkártyával végrehajtott) tranzakciók és a bank által terhelt díjak és kamatok fedezetét biztosítja.

Felhasználható hitelkeret

A forgalmi kivonat készítésekor (a Kivonat dátumának napján) a kártyabirtokosok rendelkezésére álló összeg, melyet a következőképpen számítunk:

Teljes hitelkeret - záró egyenleg = Felhasználható hitelkeret

A felhasználható hitelkeret nem tartalmazza a forgalmi kivonat készítése időpontjában már engedélyezett, de még el nem számolt tranzakciók összegét.

Minimum fizetendő összeg

A szerződéses feltételek és a mindenkor hatályos Kondíciós Lista alapján számított összeg, melyet a Főkártyabirtokos hitelkártya-számlájára az elszámolási időszak utolsó napját követően a Fizetési határidőig vissza kell fizetnie. Amennyiben a Fizetési határidőig nem kerül visszafizetésre legalább a minimum fizetendő összeg, akkor a Főkártyabirtokos késedelembe esik, és ez a mindenkor érvényes szerződési feltételekben megállapított következményekkel jár.

Fizetési határidő

A Kondíciós Listában meghatározott türelmi időszak utolsó napja, amely időpontig a minimum fizetendő összegnek az Ön hitelkártya-számlájára meg kell érkeznie. Amennyiben ez az időpont munkaszüneti napra esne, akkor a fizetési határidő az azt követő első banki munkanap. A hitelkártya-számlára banki munkanapokon 18 óra 30 percig lekönyvelt jóváírásokat, illetve készpénzbefizetéseket a bank a beérkezés/befizetés napján elszámolja. Az ezután érkező jóváírások a következő banki munkanapon kerülnek elszámolásra a számlán.

Közlemény: tartalmazza a tranzakcióra vonatkozó adatokat

- tranzakció típusa (vásárlás, készpénzfelvétel, díjterhelés, kamatterhelés),

- kereskedő neve,

- tranzakció helye (város),

- tranzakció dátuma,

- külföldi tranzakció esetén: a tranzakció eredeti összege, a kártyatársaság által elszámolt összeg, a konverzió során alkalmazott banki árfolyam.

Nyitó egyenleg

Az előző elszámolási időszak Záró egyenlegével megegyező összeg.

Jóváírások

Az elszámolási időszak alatt az Ön hitelkártya-számláján jóváírt valamennyi összeg.

Terhelések

A Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos által a teljes hitelkeretből az aktuális elszámolási időszakban lekönyvelt összeg, beleértve a végrehajtott tranzakciók költségeit, a kamatokat és díjakat, valamint minden korábbi, még ki nem egyenlített tranzakció után felszámított kamatok és díjak összegét.

Záró egyenleg

A Nyitó egyenleg összege növelve az adott elszámolási időszakban könyvelt Összes terhelés (+) és csökkentve az Összes jóváírás (-) összegével. A Záró egyenleg az elszámolási időszak utolsó napján fennálló teljes könyvelt tartozás összege.

A Bank a záró egyenleget két tizedesjegy pontossággal határozza meg a kivonaton. Ha a számlabirtokos a türelmi időszakban a teljes tartozást kívánja visszafizetni, akkor a teljes könyvelt tartozás mindig – a vonatkozó jogszabályi kerekítési szabályoktól eltérően – felfelé kerekítve fizetendő vissza.

Egyenleglekérdezés/Számlainformáció

UniCredit Telefonbank

+36 (1/20/30/70) 325 3200

Intézze banki ügyeit gyorsan és kényelmesen Telefonbankon keresztül. Nem kell a bankfiókok nyitvatartási idejéhez alkalmazkodnia vagy sorban állnia, hiszen telefonon igénybe veheti széles körű banki szolgáltatásunkat.

További információért kattintson

SMS-szolgáltatás

Nagyobb biztonságban érezheti magát a bankkártyája használata során, ha SMS szolgáltatásunkat választja, hiszen így szinte azonnal értesülhet minden kártyás tranzakciójáról. Kérhet SMS értesítést hitelkártyájához és hitelkártya-számlájához kapcsolódóan. Sőt a társkártyával történő költéseket is nyomon követheti SMS-szolgáltatásunk segítségével.
További információért kattintson

Internet Banking

Az interneten manapság szinte bármit el tud intézni, válassza banki ügyeihez is ezt a kényelmes megoldást! A bankfióktól távol, otthonában, útközben vagy külföldön könnyen hozzáférhet a bankszámlájához, és tranzakciókat is indíthat. Mindezt gyorsan és biztonságosan megteheti az Internet Banking szolgáltatással.

 
SpectraNet Internet Banking rendszerben elérhető szolgáltatások az alábbiak:

- Hitelkártya elszámolási számlára vonatkozó információk (hitelkeret; tranzakció részletek; automatikus törlesztési szolgáltatásra, hitelfedezeti életbiztosításra, ill. SMS szolgáltatás beállításaira vonatkozó információk stb.)

- Hitelkártyákra vonatkozó információk (kártyahasználati limitek; tranzakció részletek; SMS szolgáltatás beállításaira vonatkozó információk stb.)

- Utolsó elszámolási időszakra vonatkozó információk (záró egyenleg; minimálisan befizetendő összeg; befizetési határidő; könyvelt tranzakciók stb.)

Személyes tanácsadás

Ha személyesen kíván információt kérni, vagy társkártyát szeretne igényelni, kérjük, forduljon bizalommal fióki munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo