UNICREDIT PARTNER SZOLGÁLTATÁS A MERCEDES-BENZ MUNKAVÁLLALÓINAK

A partnerség, az együttműködés olyan előnyöket hozhat mindennapjainkba, amelyekkel másképp nem élhetnénk. A Mercedes-Benz munkavállalói számára olyan kedvezménycsomagot biztosítunk, amely a hétköznapokra és a fontos pillanatokra is tartogat kedvezményeket.

Partner Prestige csomagunkat azok a munkavállalók vehetik igénybe , akiknek a munkáltatója ezekre a szolgáltatásokra vonatkozóan Együttműködési Megállapodást köt bankunkkal. Partner Prestige számlacsomag megnyitására azon lakossági ügyfelek jogosultak, akik a Bank által biztosított elektronikus felületen a számlacsomag igénylése céljából regisztráltak a megjelölt határidőig.

A regisztrációs határidőt a Bank és a Munkáltató az Együttműködési megállapodásban rögzíti, és ezen határidőt tájékoztatónk tartalmazza.

Mit nyújthat Önnek a Partner szolgáltatás?

Partner „Prémium” Plusz Csomag
Bankszámla csomag - korlátlanul díjmentes szolgáltatásokkal*

Partner Prestige Csomag

 • Díjmentes számlavezetés, díjvisszatérítéssel** (EBKM 0,01%)
 • Díjmentes csoportos beszedési megbízások
 • Díjmentes állandó forint átutalási megbízások
 • Díjmentes eseti forint átutalási megbízások, elektronikus csatornán keresztül
 • Díjmentesen vehet fel készpénzt korlátlan számban belföldi UniCredit és bármely belföldi egyéb bankautomatából
 • Díjmentesek a bankkártyával történő vásárlások
 • Díjmentes SMS-t küldünk a bankszámlára érkező jóváírásokról, terhelésekről és a bankkártyás tranzakciókról
 • Díjmentes bármely betéti bankkártya kibocsátatói és éves díja
 • Díjmentes SpectraNet Light és MobilApp szolgáltatások

*A Bank a Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciós listában meghatározott bankszámla külön kondíciókat a számlanyitás dátumától számítva 2 évig biztosítja . A számlanyitástól számított 2 év elteltével a számlacsomag „Partner Ikon Plusz” számlacsomagra módosul és arra az „UniCredit Partner Aktív Plusz és Partner Ikon Plusz csomagokra vonatkozó külön kondíciók” megnevezésű dokumentumban foglalt kondíciók,irányadóak  az ügyfél értesítése mellett.  A jelen pont szerinti 2 éves időtartamtól a Bank az ügyfél javára eltérhet, jogosult azt az ügyfél  értesítése mellett meghosszabbítani.

**A Partner Prestige  számlacsomag normál zárlati díja 8.000 Ft/hó/bankszámla. A zárlati díj az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább 600.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj teljes összege a következő hónapban kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a tárgyhónapban kevesebb, mint 600.000 Ft, de legalább 300.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a következő hónapban, 4.000 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a tárgyhónapban kevesebb, mint 300.000 Ft, de legalább 200.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a következő hónapban, 2.000 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díjból jóváírásra nem kerül sor. A Bank a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban havi zárlati díjat nem számítja fel. EBKM : 0,01%

A részletes feltételeket és kondíciókat a mindenkor hatályos Partner Prestige számlacsomagra vonatkozó Külön kondíciók tartalmazzák.

 

Egyedi hitel konstrukciók – Lakáshitel akár 2,02% kamattól, THM 2,51 – 6,19%

FOLYÓSZÁMLAHITEL

Partner Prestige számlacsomaggal   kedvezményes, a mindenkori jegybanki alapkamat +5% mértékű éves kamattal  vehet igénybe*  folyószámlahitelt az UniCreditnél! THM: 6,06%**, minimálisan igényelhető hitelkeret 400.000 forint.

• A hitelkeret összege: 400 000 – 3 000 000 forint, az igénybe vehető keretösszeget a hitelbírálat alapján határozzuk meg.

• Az UniCredit folyószámlahitelt meglévő, más banktól származó folyószámla-hitelkeret kiváltására is igényelheti.

• A folyószámlahitel  éves kezelési költsége 0 forintTHM: 6,06% 

 

Reprezentatív példa abban az esetben, ha a Partner Prestige számlán havonta 600.000 forint fölötti jóváírást könyvel a Bank*:

400 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése esetén Partner Prestige csomaghoz kapcsolódóan, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 5,9%, amely kamat változó,  A példaszámítás azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész. A teljes hiteldíj mutató (THM)  6,06%. Törlesztő részlet összege: 1 967 forint, mely nem más, mint a teljes hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 423 600 forint, a hitel teljes díja: 23 600 forint, amely az ügyleti kamat összegén túl más díjat nem tartalmaz.

 

Reprezentatív példa, abban az esetben, ha a Partner Prestige számlán havonta 600.000 forint fölötti jóváírást nem könyvel a Bank:

400 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése esetén Partner Prestige számlához kapcsolódóan, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 5,9%, amely kamat változó,  A példaszámítás azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész. A teljes hiteldíj mutató (THM)  34,36%. Törlesztő részlet összege: 1 967 forint, mely nem más, mint a teljes hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege  Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 519 600 forint, a hitel teljes díja: 119 600 forint, amely az ügyleti kamat összegén túl alábbi tételből áll: folyószámla zárlati díja 8.000 Ft.

*A Bank a Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciós listában meghatározott folyószámlahitelre vonatkozó külön kondíciókat a számlanyitás dátumától számítva 2 évig biztosítja. A számlanyitástól számított 2 év elteltével a mindenkor hatályos „Hirdetmény – Ingatlan fedezet nélküli hitelek” dokumentumban szereplő, UniCredit Folyószámlahitelre vonatkozó kondíciók az irányadóak   az ügyfél értesítése mellett.  A jelen pont szerinti 2 éves időtartamtól a Bank az ügyfél javára eltérhet, jogosult azt az ügyfél  értesítése mellett meghosszabbítani.

**A THM meghatározása az aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a hitelszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén a hitel teljes futamidejére érvényes Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó zárlati díjvisszatérítés figyelembevételével történt (a számlacsomag normál zárlati díja 8 000 Ft/hó mely a THM számítása során figyelembevételre került) a THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat; értéke a változó kamatozású kölcsönök esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

HITELKÁRTYA

Partner Prestige számlacsomaggal a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat +5% kedvezményes éves kamattal (havi kamatláb 0,492 %) igényelhet hitelkártyát az UniCreditnél! THM: 10,42%**

Ráadásul a számlacsomaghoz kapcsolódóan igényelt  UniCredit Narancs, UniCredit Kék és  UniCredit  Arany hitelkártyák kibocsátási és éves díját is elengedjük!*

*A Bank a Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó kondíciós listában meghatározott külön kondíciókat biztosítását a számlanyitás dátumától számítva 2 évig biztosítja. A számlanyitástól számított 2 év elteltével a mindenkor hatályos Kondíciós Lista hitelkártya-birtokos lakossági ügyfelek részére” dokumentumban foglalt kondíciók az irányadóak az ügyfél értesítése mellett.  A jelen pont szerinti 2 éves időtartamtól a Bank az ügyfél javára eltérhet, jogosult azt az ügyfél  értesítése mellett meghosszabbítani.

MIRE JÓ EGY HITELKÁRTYA?

 • Itthon, külföldön és az interneten is biztonsággal fizethet vele;

• az érintő funkcióval még kényelmesebbé teheti a vásárlást;

pénz-visszatérítési akciónkban*** a költései után 100 forintonként 1 forintot visszakaphat, ha teljesíti a meghatározott feltételeket, így évente több ezer forintot is megtakaríthat;

• a betéti kártyával ellentétben nem a saját pénzét, hanem az Ön számára biztosított személyes hitelkeretét költi;

• a visszafizetés módjáról több lehetőség közül választhat (pl. átutalás, automatikus beszedési megbízás, készpénzbefizetés).


Reprezentatív példák abban az esetben, ha a Partner Prestige számlán havonta 600.000 forint feletti jóváírást könyvel a Bank**:

600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit narancs hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 10,42 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 45 938 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 645 938 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl más tételt nem tartalmaz.

600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit kék hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492 %. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 10,42 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 45 938 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 645 938 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl más tételt nem tartalmaz.

750 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit arany hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492 %. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 10,42 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi, (melynek induló mértéke 37 500 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 57 423 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 807 423 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl más tételt nem tartalmaz.

Reprezentatív példák abban az esetben, ha a Partner Prestige számlán havonta 600.000 forint alatti jóváírást nem könyvel a Bank:

600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit narancs hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 37,39 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 133 938 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg:733 938 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl tartalmazza a Partner Prestige csomag 8 000 forintos havi zárlati díját.

600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit kék hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492 %. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 37,39 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 133 938 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 733 938 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl tartalmazza a Partner Prestige csomag 8 000 forintos havi zárlati díját.

750 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit arany hitelkártya esetében a hitelkamat változó mértéke havi 0,492 %. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 31,47 %. Abban az esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi, (melynek induló mértéke 37 500 Ft azt követően a hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 145 423 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 895 423 Ft, mely az ügyleti kamat összegén túl tartalmazza a Partner Prestige csomag 8 000 forintos havi zárlati díját.

**A THM meghatározása az aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a hitelszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén a hitel teljes futamidejére érvényes Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó zárlati díjvisszatérítés figyelembevételével történt (a számlacsomag normál zárlati díja 8 000 Ft/hó mely a THM számítása során figyelembevételre került) a THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat; értéke a változó kamatozású kölcsönök esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

***A lakossági hitelkártyák esetén biztosított, visszavonásig tartó pénz-visszatérítési akció részleteit és a jóváírás feltételeit a www.unicreditbank.hu/hitelkartya_tudnivalok oldalon találja.

JELZÁLOGHITEL

Jelzáloghitel esetében a  lakossági kondíciókhoz képest 0,25%-kal kedvezőbb kamatot biztosítunk a Partner Prestige számlacsomaggal rendelkező ügyfeleinknek.

Így piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghiteleinkhez akár 2,00 %-os kamatkedvezményt nyújtunk Önnek, amennyiben teljesíti a kamatkedvezmény igénybevételéhez előírt feltételeket. THM1: 2,51-6,19 %  (kamatkedvezmény figyelembe vétele nélkül számolt THM: 4,23-7,90%). Minimálisan igényelhető hitelösszeg 5 000 000 Ft

A kamatkedvezménnyel történő hiteligénylésre vonatkozó akciónk visszavonásig érvényes. A jelzáloghitelek folyósításának feltétele a fedezeti ingatlanra vonatkozó, a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás és az UniCredit Banknál vezetett számla.

Kérjük, a részletekről, az elérhető kamatkedvezményekről és azok feltételeiről kérdezze dedikált tanácsadó kollégánkat. 

Reprezentatív példák:

I. A reprezentatív példák számítására az alábbi feltételek figyelembe vételével került sor (a Bank a számítás során a „Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó külön kondíciós” listában foglalt kamatkedvezményt a normál kamatból levonta)

 • piaci kamatozású, ingatlan fedezete mellet nyújtott jelzáloghitel
 • hitelösszeg (a hitel teljes összege): 5 000 000 forint
 • futamidő: 20 év
 • törlesztő részletek száma: 240 db
 • a hitel teljes díja az ügyleti kamat összegén túl a következő tételekből tevődik össze:
  • hitelösszeg utalásával kapcsolatos díj (lakásvásárlás esetén 17 500 forint)
  • 1 db ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 12 600 forint (jelzálogjog bejegyzési kérelem),
  • 1 db Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lap díja 1 000 forint
  • Partner Prestige számlacsomag normál havi zárlati díja 8 000 Ft/hó
  • 20 éves fix kamatozású hitelnél a kamaton túl csak a következő díjat vettük figyelembe:
  • 1 db ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 12 600 forint (jelzálogjog bejegyzési kérelem)
  • Partner Prestige számlacsomag normál havi zárlati díja 8 000 Ft/hó

A hitelbiztosítéki érték megállapítási díját a bank 2017.12.31-ig befogadott ügyletek esetén visszatéríti így az a teljes díj meghatározásánál nem került figyelembevételre. 

UniCredit lakásvásárlási hitel

 

Kamatozás típusa:

Változó kamatozás

Fix kamatozás

 

Referencia kamatlábhoz kötött

Kamatperiódusonként változó– 5 éves kamatperiódus

20 éves

Kamat mértéke:

3,77%

5,25%

7,24%

Az induló havi törlesztő részletek összege

29 916 forint

33 976 forint

39 867 forint

THM*

6,96%

8,39%

10,34%

A hitel teljes díja

4 125 359  forint

5 107 957 forint

6 513 737 forint

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg:

9 125 359  forint

10 107 957 forint

11 513 737 forint

 

* A THM meghatározása az aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a hitelszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén a hitel teljes futamidejére érvényes Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó kamatkedvezmény figyelembevételével történt (a számlacsomag normál zárlati díja 8 000 Ft/hó mely a THM számítása során figyelembevételre került) a THM mértéke a feltételek változása esetén módosulhat; értéke a változó kamatozású kölcsönök esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában.

II. A reprezentatív példák számítására az alábbi feltételek figyelembe vételével került sor (a Bank a számítás során a „Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó külön kondíciós” listában foglalt kamatkedvezményt a TOP prémium aktív kamatkedvezménnyel számított kamatból levonta):

 • piaci kamatozású, ingatlan fedezete mellet nyújtott jelzáloghitel
 • hitelösszeg (a hitel teljes összege): 5 000 000 forint
 • futamidő: 20 év
 • törlesztő részletek száma: 240 db
 • a hitel teljes díja az ügyleti kamat összegén túl a következő tételekből tevődik össze:
  • hitelösszeg utalásával kapcsolatos díj (lakásvásárlás esetén 17 500 forint)
  • 1 db ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 12 600 forint (jelzálogjog bejegyzési kérelem),
  • 1 db Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lap díja 1 000 forint
  • 600.000 Ft/hó jóváírást alapul véve a Partner Prestige számlacsomag havi zárlati díja 0 Ft (a számlacsomag normál zárlati díja 8000Ft/hó)  
  • 20 éves fix kamatozású hitelnél a kamaton túl csak a következő díjat vettük figyelembe:
  • 1 db ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 12 600 forint (jelzálogjog bejegyzési kérelem)
  • 600.000 Ft/hó jóváírást alapul véve a Partner Prestige számlacsomag havi zárlati díja 0 Ft (a számlacsomag normál zárlati díja 8000Ft/hó)  

A hitelbiztosítéki érték megállapítási díját a bank 2017.12.31-ig befogadott ügyletek esetén visszatéríti így az a teljes díj meghatározásánál nem került figyelembevételre.

 

UniCredit lakásvásárlási hitel

 

Kamatozás típusa:

Változó kamatozás

Fix kamatozás

 

Referencia kamatlábhoz kötött

Kamatperiódusonként változó– 5 éves kamatperiódus

20 éves

Kamat mértéke:

2,02%

3,75%

5,49%

Az induló havi törlesztő részletek összege

25 494 forint

29 863 forint

34 661 forint

THM1

2,51%

4,35%

6,19%

A hitel teljes díja

1 356 543 forint

2 443 436 forint

3 624 935 forint

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg:

6 356 543 forint

7 443 436 forint

8 624 935 forint

 

TOP prémium-aktív kedvezményt, azaz a normál kamatból kamatkedvezményt nyújtunk Önnek a hitel teljes futamidejére, ha az alábbi feltételeket teljesíti:

 • érkezzen átutalásból3 a bankszámlájára 300 000 forint havi jóváírás, és
 • rendelkezzen a hitelhez kapcsolódó megfelelő Generali hitelfedezeti biztosítással2, és
 • rendelkezzen az UniCredit bankfiókban, Adós által kötött új vagyonbiztosítással a fedezeti ingatlanra.

1 A THM meghatározása az aktuális feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a hitelszerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén a hitel teljes futamidejére érvényes TOP prémium aktív kedvezmény és a Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó kedvezmény továbbá a Partner Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó zárlati díjvisszatérítés (a számlacsomag normál zárlati díja 8 000 Ft/hó) együttes figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén - referencia kamatlábhoz kötött kamatozás esetén ide értve a referencia kamatláb változását is - a mértéke módosulhat; értéke a változó kamatozású kölcsönök esetében nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

2 Generali Hitelfedezeti Biztosítás a Bank, mint Szerződő által megkötött csoportos hitelfedezeti biztosításhoz való ügyfél általi, biztosítottként történő csatlakozással jöhet létre, melyet folyamatos díjfizetéssel a hitel teljes futamideje alatt szükséges fenntartani.

3 A bankon belüli saját számlák közötti átvezetés nem számít az Aktív-, Aktív plusz, a Prémium aktív-, és a TOP prémium aktív-kedvezmény feltétel teljesítésnek.”

Megtakarítás – Akciós 3%-os betéti kamat
Megtakarítás – Akciós, 3%-os forint betéti kamat 2 hónapos lekötés esetén (EBKM3,04%, nem akciós EBKM 0,01%)

Tervezze tudatosan a pénzügyi jövőjét, és válasszon az élethelyzetéhez, terveihez illeszkedő megtakarítási lehetőséget!

Partner Prestige számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink 3,00%-os éves kamatot érhetnek el, ha a 2 hónapos, akciós UniCredit forintbetétbe hozzák a megtakarításaikat! (EBKM 3,04%; nem akciós EBKM 0,01%). A lekötés feltétele, hogy az ügyfél növeli a bankunknál lévő megtakarításainak összegét*.

Szakértőink segítenek Önnek megtakarításai elhelyezésében, legyen szó betétlekötésről, rendszeres megtakarításról, vagy egyéb befektetésekről. Sőt – bizonyos feltételek teljesülése esetén – adómentes megtakarításokban is gyarapíthatja a vagyonát.

*Az akció a számlanyitásától számított 2 hónapig érvényes és a magánszemélyek által, újonnan – bankon kívülről – elhelyezett betétekre vonatkozik, amennyiben az ügyfél növeli a mindenkor hatályos Partner Prestige Csomagra vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott referencia dátumhoz képest az UniCredit Banknál lévő megtakarításait. Az akciós betét további részletes feltételei megtalálhatók a bank Partner Prestige Csomagra vonatkozó Kondíciós Listájában.

Dedikált tanácsadó – Kényelmes személyre szabott ügyintézés
Dedikált tanácsadó – Kényelmes ügyintézés

 • kollégáink rendszeres fogadóóra keretében elérhetőek munkahelyén is;
 • támogatást nyújtanak az ingyenes bankváltási folyamatban, ha ezentúl élni szeretne az UniCredit nyújtotta kedvezményekkel.


További Partner Számlacsomagok a Mercedes-Benz munkavállalói számára: 

Partner Aktív Plusz Csomag  - Azok számára, akik kedvező tranzakciós díjszabást és havi zárlati díjat szeretnének.

Partner Ikon Plusz Csomag - Azok számára lehet előnyös választás, akiknek fontos, hogy a költségeik áttekinthetőek és kiszámíthatóak legyenek. A számlacsomagban számos szolgáltatást korlátlan számban, díjmentesen nyújtunk fix havi zárlati díj mellett.


Felkeltettük érdeklődését, de vannak felmerült kérdései?

A további részletekről tájékoztatást nyújtanak dedikált tanácsadóink, vagy a +36 1 801 1868 -as központi információs vonalon érdeklődhet.

BUDAPEST

Baranyai Beáta

Mobilbankár

Telefon: +36 70 453 6760

E-mail: baranyai.beata@dsf.unicreditgroup.hu 

KECSKEMÉT

Csutak Tímea

Mobilbankár

Telefon: +36 30 382 7728

E-mail: Feherne.Csutak.Timea@dsf.unicreditgroup.hu

Egyedi Tibor

Premium Banking Tanácsadó

Telefon: +36 76 512 125

E-mail: tibor.egyedi@unicreditgroup.hu

Meghozta döntését?

Személyes adatai megadásával indíthatja el a bankszámla igénylést.  


A regisztrációra ........-ig van lehetősége. Munkatársaink, a megadott adatok alapján fogják Önnel felvenni a kapcsolatot, hogy a számlanyitás részleteit egyeztessék. A számlanyitás feltétele (ezen számlacsomag igénylése esetében) az előzetes regisztráció. A bank az adatokat csupán a számlanyitáshoz szükséges adategyeztetéshez  használja fel, és azt csak ..........-ig tárolja.

Kapcsolódó dokumentumok:

UniCredit Partner Prestige Csomagra vonatkozó Külön kondíciók 
UniCredit Partner Aktív Plusz és Partner Ikon Plusz csomagokra vonatkozó külön kondiciók

Munkáltatói Igazolás – Partner Csomagokhoz
Munkáltatói Igazolás - Partner Csomaghoz (bérelt munkaerő)
Munkáltatói Igazolás – Teljes, egyéb termékekhez

A részletes feltételeket és kondíciókat, valamint a bankszámlaszerződések és a betéti szerződés részletes leírását a bank mindenkor hatályos Kondíciós listái, az adott termékre vonatkozó hirdetményei és Üzletszabályzatai tartalmazzák, amelyek elérhetők a honlapunkon és a bankfiókjainkban.

A Felelős hitelezés és a Banki fogalomtár segíthetnek tájékozódni a hitelfelvétellel kapcsolatban, illetve a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján a felelős döntést segítő termékleírásokat és az összehasonlítást segítő alkalmazásokat találhat. Kérjük, a hitelfelvételről felelősen és körültekintően, jövedelmi helyzetét figyelembe véve döntsön. A kölcsön futamideje alatt szükséges egy, az UniCredit Banknál vezetett számla fenntartása. A jelzáloghitel feltétele a fedezeti ingatlanra vonatkozó, a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

A tájékoztatás nem teljeskörű. A fent felsorolt hiteltermékek kondícióit az UniCredit Bank Hungary Zrt. lakossági ügyfelei részére szóló Kondíciós listája és a magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióiról szóló Hirdetményei („Hirdetmény – Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói”) tartalmazzák. A bank fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A bank a kölcsön nyújtásáról a beadott dokumentumok alapján a mindenkori hatályos Kondíciós listájában, az Általános üzleti feltételeiben, a Lakossági üzletszabályzatában valamint a Bankkártya üzletszabályzatában foglaltak szerint, a saját hitelbírálata alapján dönt. A Kondíciós listák és a Hirdetmények az UniCredit Bank fiókhálózatában, valamint az internetes oldalán egyaránt elérhetők.

Spinning wheel animation

Loading