Mi van a csomagban?

 

A Partner Prestige számlacsomag az alábbi díjmentes szolgáltatásokat tartalmazza. 

 • Mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking]
 • Internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking]
 • Telefonos banki szolgáltatás [UniCredit Telefonbank]
 • Csoportos beszedések2
 • E-számlakivonat

Rendszeres átutalások és eseti átutalások belföldön forintban mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül korlátlan számban díjmentesek2

TOVÁBBI RÉSZLETEK

 

 

Kényelmi szolgáltatások

VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT SZÁMLÁJÁHOZ

Partner Prestige számlacsomag

akár Ft / Havonta(1)

 • Mastercard Standard

  - - Ft / Évente

  Ft

 • Mastercard Arany

  - - Ft / Évente

  Ft

 • Mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking]

  - - Ft / Havonta

  Ft

 • Internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking]

  - - Ft / Havonta

  Ft

 • Telefonos banki szolgáltatás [UniCredit Telefonbank]

  - - Ft / Havonta

  Ft

 • [UniCredit SMS szolgáltatás]

  - - Ft / Havonta

  Ft

 • E számlakivonat

  - - Ft / Havonta

  Ft

Összesen

Az online számlaigénylés folyamat során online felületünk segítségével Ön egy lakossági fizetési számla igénylést tud elindítani, melyet mobilbankári által vagy bankfiókban történő azonosítás és szerződéskötést követően tud befejezni.

A szerződéskötés módját,  helyét és időpontját a folyamat során lehetősége van kiválasztani. A mobilbankári aláírás papír alapon, míg a bankfiókunkban történő aláírás  digitálisan vagy papír alapon történhet. A digitális aláírás igénybevételének feltétele az eBanking szolgáltatás igénylése a számlacsomag mellé.

A lenti gomb megnyomásával Ön a fentiek szerinti folyamatot kezdi meg, továbbá  nyilatkozik arról, hogy teljesíti a fenti, a számla megnyitásához elengedhetetlenül szükséges feltételeket.

Ne felejtse el!

ELLENŐRÍZZE, HOGY TELJESÍTI-E A FELTÉTELEKET

1. Általános feltételek

 • Betöltötte a 18. életévét?
 • Magyar állampolgár?
 • A számlanyitás során saját nevében jár el és saját részére kíván számlát nyitni?
 • Nem kiemelt közszereplő, sem annak közeli hozzátartozója, sem azzal közeli kapcsolatban álló személy?3
 • Sem magánszemélyként, sem egyéni vállalkozóként, sem tényleges tulajdonosként nem rendelkezik UniCredit bankszámlával?

A számlanyitáshoz szüksége lesz érvényes magyar személyi azonosító hatósági okmányra (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumúvezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványra is. 

2. Egyéb feltételek

A bankszámla igényléshez és a mobilbankári vagy bankfiókban történő azonosításhoz és szerződéskötéshez szüksége lesz:

 • érvényes magyar személyi azonosító hatósági okmányra (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély)
 • és lakcímet igazoló hatósági igazolványra is.
 • Partneri igazolás, melyet a munkáltató által aláírva szerződéskötéskor szükséges átadni a mobilbankárnak vagy a fióki tanácsadónak.

Az Internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking] aktiválásához szüksége lesz működő magyar mobil telefonszámra, amelyre aktiváló kódot küldhetünk Önnek.

Nem tudja teljesíteni a feltételeket vagy kérdése van?

AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT

1. Fióki igénylés és aláírás

Ha a fenti feltételek valamelyike nem adott az Ön esetében, akkor lehetősége van arra, hogy mobilbankár igénybevételével vagy bankfiókban előre egyeztetett időpontban igénylejen bankszámlát és kiegészítő szolgáltatásokat.

Ekkor, a termékek kiválasztása, és a számlaszerződés aláírása is személyesen, mobilbankár segítségével vagy bankfiókban történik.

Ezt választom!

2. Telefonos kapcsolatfelvétel

Ha kérdése lenne, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a +36 1 325 3272 telefonszámon.

 

Továbbá lehetősége van visszahívást kérni az alábbi „Visszahívást kérek” szövegre történő kattintással, majd egy adatlap kitöltésével.

Visszahívást kérek!

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Lakossági Kondíciós lista, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Lakossági Üzletszabályzat, illetve a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazzák, amelyek elérhetők az UniCredit bankfiókokban vagy a www.unicreditbank.hu honlapon. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (bankszámlaválasztó program, országos fiók- és ATM-kereső, díjjegyzék-összehasonlító), továbbá az MNB Pénzügyi Navigátor oldalára, ahol további hasznos információkat talál pénzügyi döntésekhez.

1 A Csomag normál zárlati díja 8.000 Ft/hó/bankszámla. A zárlati díj az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább 600.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj teljes összege a következő hónapban kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a tárgyhónapban kevesebb, mint 600.000 Ft, de legalább 300.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a következő hónapban, 4.000 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a tárgyhónapban kevesebb, mint 300.000 Ft, de legalább 200.000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a következő hónapban, 2.000 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díjból jóváírásra nem kerül sor. A Bank a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban havi zárlati díjat nem számítja fel.

2 2 Korlátlan számban díjmentesek az [UniCredit mBankingen] keresztül kezdeményezett átutalások belföldön forintban (bankon belül és kívül); rendszeres átutalások forintban bankon belül és bankon kívül; csoportos beszedési megbízások, például a közüzemi számláinak az automatikus beszedésére.

3A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

Egy fontos közfeladatot ellátó személy lehet:

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo