Alapszámla

Jogszabályi rendelkezés1 szerint Alapszámlát olyan – EGT államban tartózkodásra jogosult – lakossági ügyfelek nyithatnak, akiknek Magyarországon sem az UniCreditnél, sem más pénzforgalmi szolgáltatónál nincs más forintban vezetett fizetési számlájuk, és nincs rendelkezési joguk sem ilyen forintszámla felett, vagy ha már rendelkeznek forintban vezetett fizetési számlával, vagy ilyen számla feletti rendelkezési joggal, akkor nyilatkoznak, hogy ezen fizetési számla felmondásra, vagy a rendelkezési jog megszüntetésre került.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az Alapszámlát, amelyről részletes tájékoztatást az Ügyféltájékoztatóban talál.

A számla havi zárlati díja: 1575 forint2, EBKM: 0,01%

Milyen díjmentes szolgáltatásokat tartalmaz az Alapszámla?

 • korlátlan számú csoportos beszedési megbízást,
 • havonta 4 darab belföldi eseti forintátutalási megbízás teljesítését, valamint korlátlan számú - elektronikus csatornákon vagy bankfióki nyomtatványon leadott - rendszeres és/vagy állandó forintátutalási megbízást összesen legfeljebb 100 000 forint értékben3,
 • készpénzfelvétel4 esetén választhat, hogy havonta
  • kétszer, bármely magyarországi ATM-ből, összesen legfeljebb 150 000 forintot vagy
  • egyszer, bármely bankfiókunk pénztárjában, legfeljebb 50 000 forintot vesz fel,
 • díjmentesen fizethet be forintösszeget UniCredit bankszámlájára készpénzbefizetésre alkalmas ATM-einken és bankfiókjainkban.

 

Igényeljen bankkártyát is a számlacsomaghoz!

Az Alapszámlához 1 darab MasterCard® Unembossed érintő betéti kártya igényelhető. díjmentesen5, amellyel a kártyás vásárlások is díjmentesek.

Mit ajánlunk még a bankszámlája mellé?

 • Az ERGO számlabiztosítás  nemcsak egészségügyi gondok felmerülésekor nyújt anyagi támogatást, hanem a számlájával vagy a bankkártyájával kapcsolatos bizonyos nehézségek esetén is.
 • Kapcsolódó dokumentumok
  Kondíciós lista


  A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés, valamint a termékek, szolgáltatások részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó hirdetményei és kondíciós listái, valamint az Általános üzleti feltételek, a Lakossági üzletszabályzat, illetve a Bankkártya üzletszabályzat tartalmazzák. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

  1 Az Alapszámlához való hozzáférésről, az Alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) sz. Kormányrendelet.
  2 A számla havi zárlati díja a mindenkor hatályos Kormányrendeletben rögzített, jelenleg az esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a.

  3 Díjmentes az azonos naptári hónapban teljesített négy eseti átutalási megbízás, valamint korlátlan számú állandó átutalási megbízás, összesen legfeljebb havi 100 000 forint összeghatárig. Eseti átutalási megbízás esetén a fentiekben megjelölt darabszámon túli, további eseti/állandó átutalási megbízás esetén a fenti összeghatárt meghaladó tranzakciók díjára a mindenkor hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók, az összeghatár túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. Az átutalási megbízás alapján végrehajtott tranzakciók díjmentességi feltételét a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.
  4 A készpénzfelvételi tranzakciók díjmentességi feltételét a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.
  5 A Bank kibocsátási, illetve éves tagsági díjat nem számít fel a kártyához kötődően.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo