ALAPSZÁMLA

Szereti tudatosan kezelni pénzügyeit?

 

Az Alapszámla-csomagot bankunkaz alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Kormányrendeletben (a  Kormányrendelet) foglaltak figyelembevételével biztosítja.

Jogszabályi rendelkezés1 szerint Alapszámlát olyan – EGT államban tartózkodásra jogosult – lakossági ügyfelek nyithatnak, akiknek Magyarországon sem az UniCredit Banknál, sem más pénzforgalmi szolgáltatónál nincs más forintban vezetett fizetési számlájuk, és nincs rendelkezési joguk sem ilyen forintszámla felett, vagy ha már rendelkeznek forintban vezetett fizetési számlával, vagy ilyen számla feletti rendelkezési joggal, akkor nyilatkoznak, hogy ezen fizetési számla felmondásra, vagy a rendelkezési jog megszüntetésre került.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk az Alapszámlát, amelyről teljes körű tájékoztatást a részletes Ügyféltájékoztatóban talál.

A számla havi zárlati díja: 1575 forint2/bankszámla, EBKM: 0,01%

Milyen díjmentes szolgáltatásokat tartalmaz az Alapszámla?

 • korlátlan számú csoportos beszedési megbízást,
 • havonta 4 darab belföldi eseti forintátutalási megbízás teljesítését, valamint korlátlan számú - elektronikus csatornákon vagy bankfióki nyomtatványon leadott - rendszeres és/vagy állandó forintátutalási megbízást összesen legfeljebb 100 000 forint értékben3,
 • készpénzfelvétel4 esetén választhat, hogy havonta
  • kétszer, bármely magyarországi ATM-ből, összesen legfeljebb 150 000 forintot vagy
  • egyszer, bármely bankfiókunk pénztárjában, legfeljebb 50 000 forintot vesz fel,
 • díjmentesen fizethet be forintösszeget UniCredit bankszámlájára készpénzbefizetésre alkalmas ATM-einken és bankfiókjainkban.

 

Díjmentes kényelmi szolgáltatások:

 • Az Alapszámlához 1 darab betéti bankkártya főkártyaként díjmentes Kibocsátói és éves Kártyatagsági díj ellenében igényelhető5, amellyel a kártyás vásárlások is díjmentesek.
 • Mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking] akciósan6
 • Telefonos banki szolgáltatás [UniCredit Telefonbank]
 • E-számlakivonat

 

Mit ajánlunk még a bankszámlája mellé?

 • Internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking]7 Intézze pénzügyeit kényelmesen a számítógépén! Az internetbanki szolgáltatással [UniCredit eBanking] otthon, útközben vagy külföldön könnyen hozzáférhet a bankszámlájához, és indíthat tranzakciókat gyorsan, biztonságosan. Részletek

 

Kapcsolódó dokumentumok

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Lakossági Kondíciós lista , valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Lakossági Üzletszabályzat , illetve a Bankkártya Üzletszabályzat  tartalmazzák, amelyek elérhetők az UniCredit bankfiókokban vagy a www.unicreditbank.hu honlapon. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.


1 Az Alapszámlához való hozzáférésről, az Alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) sz. Kormányrendelet.
2 A számla havi zárlati díja a mindenkor hatályos Kormányrendeletben rögzített, jelenleg az esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a.
3 Díjmentes az azonos naptári hónapban teljesített négy eseti átutalási megbízás, valamint korlátlan számú állandó átutalási megbízás, összesen legfeljebb havi 100 000 forint összeghatárig. Eseti átutalási megbízás esetén a fentiekben megjelölt darabszámon túli, további eseti/állandó átutalási megbízás esetén a fenti összeghatárt meghaladó tranzakciók díjára a mindenkor hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók, az összeghatár túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. Az átutalási megbízás alapján végrehajtott tranzakciók díjmentességi feltételét a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.
4 A készpénzfelvételi tranzakciók díjmentességi feltételét a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.

5 Az alábbi bankkártyák közül egy darab igényelhető főkártyaként díjmentes Kibocsátói és éves Kártyatagsági díj ellenében. Mastercard Unembossed, Mastercard Standard, VISA Classic, Mastercard Arany, VISA Gold, Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártya. A bankkártyák normál kibocsátói és éves tagsági díjairól a mindenkor hatályos Lakossági Bankkártya kondíciós listából tájékozódhat.
6 Mobilalkalmazási szolgáltatás egyszeri belépés normál díja 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. A szolgáltatás normál díja 150,- Ft/hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel, amennyiben az ügyfél adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezik az UniCredit Mobil Bankba. Az akció visszavonásig érvényes.
7  Az Internet banking szolgáltatás egyszeri belépés normál díja 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. A szolgáltatás havi díja 150,- Ft.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo