Bankkártya kisokos

 

Hasznos információk a bankkártya használatáról

Összegyűjtöttük egy helyre a lakossági ügyfelek részére kibocsátott betéti- és hitelkártyákkal (ideértve a társkártyákat is) kapcsolatos tudnivalókat és előnyöket, hogy megkönnyítsük az Ön számára az UniCredit bankkártyák használatát.

Ha további kérdése merülne fel, hívja az UniCredit Telefonbankot a +36 (1/20/30/70) 325 3200-as telefonszámon, vagy keresse tanácsadóinkat bankfiókjainkban!

 

Kártyaaktiválás

Az UniCredit Bank a bankkártyákat mindig inaktív (nem aktivált) állapotban küldi meg, illetve adja át a kártyabirtokosok részére. A kártya inaktív állapotban nem használható. A bankkártya aktiválásáról a kártyabirtokosnak kell gondoskodnia. Bankkártyáját a következő módon aktiválhatja:
 

 • Betéti bankkártyák:

1. Újonnan igényelt betéti bankkártyák aktiválása kizárólag Telefonbankunkon keresztül lehetséges.

Az aktiváláshoz, kérjük, hívja az éjjel-nappal elérhető UniCredit Telefonbankot a belföldön helyi tarifával hívható +36 1/20/30/70 325 3200-as telefonszámon, majd válassza az 1-es menüpontot.  Ezután Telefonbank azonosítója és a hozzá tartozó PIN kódja segítségével automatán keresztül tudja bankkártyáját aktiválni.

Betéti bankkártyája Telefonbankon keresztül történő aktiválásához szüksége lesz:

 • a 16 jegyű bankkártyaszámra;       
 • a bankkártya lejárati dátumára.  Ezt a kártya előlapján találhatja meg. A lejárati dátum a „VALID THRU” felirat utáni HH/ÉÉ rövidítés, amelynek első tagja a hónapot, míg második tagja a lejárat évét jelöli;       
 • a Telefonbank felhasználói azonosítójára, melyet a Telefonbank szerződésén vagy a számlaszerződésén találhat meg;      
 • a Telefonbank PIN kódjára (4 vagy 6 számjegyű kód, amely nem azonos a bankkártya PIN kódjával).

Amennyiben nem rendelkezik Telefonbank szolgáltatással, vagy felhasználói azonosítóját vagy kódját elfelejtette, elvesztette, igénylését bármely bankfiókunkban leadhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a Telefonbank szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges.

2. Megújított betéti bankkártya esetén a Telefonbankon keresztül történő aktiváláson kívül (folyamat az 1. pont szerinti) a kártyához tartozó PIN kód első sikeres használatával is aktiválható a kártya, mely lehet:    

 • ATM-en történő készpénzfelvétel,       
 • egyenleg-lekérdezés az UniCredit Bank belföldi ATM-jein,       
 • az aktiválás menüpont használata az UniCredit Bank belföldi ATM-jein,       
 • bankkártyás vásárlás PIN kóddal jóváhagyva (Mastercard és Maestro bankkártyák esetén), vagy       
 • fedezethiány miatt elutasított készpénzfelvétel vagy vásárlás, amely PIN kód megadásával történt.

     
 • Hitelkártyák:

1. Újonnan, vagy pótlásként igényelt, az UniCredit  saját vagy partneri együttműködése keretében kibocsátott hitelkártyáit ügyfeleink az általuk megjelölt UniCredit bankfiókban vehetik át, ahol a kártya aktiválásra kerül.

2. Az UniCredit a megújított hitelkártyát ügyfelei számára az általuk megjelölt postai címre küldi ki. A megújított hitelkártyáját egyszerűen és gyorsan aktiválhatja a Telefonbankon keresztül, +36 1 325 3200-as telefonszámon az 1-es menüpont választásával. Amennyiben nem rendelkezik Telefonbank azonosítóval, természetesen kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a bankfiókjainkban, ahol leadhatja igénylését. Az aktiválás folyamata megegyezik a Betéti kártyáknál leírtakkal (lásd betéti bankkártyák 1. pont)

Bankkártyák érintő funkciója

A Mastercard egyérintéses fizetés egy fizetési technológia, amely megkönnyíti és felgyorsítja a bankkártyás fizetést.

Vásárláskor a kártyát elegendő a terminálhoz érinteni, és már meg is történt a fizetés. Ilyenkor nincs szükség arra, hogy a kártyát lehúzzák a terminálon, sőt 5 000 Ft alatti összegek esetében még a PIN kódot sem kell megadni.

Olvasson többet az érintő funkció előnyeiről itt!

Rugalmas számlabeállítás UniCredit betéti bankkártyákhoz

UniCredit betéti bankkártyájához akár több bankszámlát – forint- és devizaszámlát – is kapcsolhat egyszerre!

Választása alapján, a bankkártyájával végzett vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakcióit a számlák előre meghatározott sorrendjében, vagy a kártyatársasági elszámolásnak megfelelő devizanemű számlára terheljük (ld. bővebben a bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása című részt).   

 • A számlák sorrendjét Ön határozhatja meg és később is rugalmasan változtathatja*.   
 • Több forintszámlát, vagy forint- és egyéb devizanemű számlákat is kapcsolhat a betéti kártyájához, így az összes bankkártyához kapcsolt számla egyenlegéhez hozzáférhet.   
 • Nincs szüksége deviza alapú bankkártyára, ha devizaszámlájáról szeretne költeni.   
 • Tranzakciói abban a devizanemben kerülhetnek elszámolásra, amely a kártyatársaság által történő elszámolásnak megfelelő. Ha a betéti kártyájához kapcsolódik ilyen devizanemben vezetett számla és a bankkártyával végzett tranzakció is a kártyatársasági elszámolással megegyező devizanemben történt, akkor átváltási árfolyammal sem kell számolnia.   
 • Például azon ügyfeleinknek, akik elsősorban Európán belül használják a kártyájukat, és rendelkeznek euró számlával, az euró alapú elszámolással rendelkező kártyákat ajánljuk.   
 • A számlák összesített egyenlegéről napi információt kérhet SMS-ben, SMS szolgáltatásunk igénylése esetén.   
 • A rugalmas számlabeállítás szolgáltatás rögzítése és módosítása is díjmentes.

Rugalmas számlabeállítás esetén kétféle szolgáltatás közül választhat:

 • Számlasorrend szerinti terhelés esetén a tranzakciók terhelése a számlák megadott sorrendje szerint történik, a bankkártyás tranzakció kártyatársasági elszámolásának devizanemétől függetlenül.   
 • Elszámolási devizanem és számlasorrend szerinti terhelés esetén a tranzakció automatikusan a kártyatársasági elszámolásnak megfelelő devizanemben vezetett bankszámlán terhelődik. Ha nincs az adott devizanemben vezetett számla a bankkártyához kapcsolva, akkor a számlák megadott sorrendje szerint terhelődik az összeg.

Ha szeretne bankkártyája mögé új bankszámlát kapcsolni, vagy módosítaná a jelenlegi számlabeállítását, arra Telefonbankon keresztül bármikor van lehetőség, amennyiben a Főkártyabirtokos tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül, és ott rendelkezési jogosultsága van. Ennek hiányában, kérjük, forduljon tanácsadóinkhoz bankfiókjainkban, akik készséggel állnak rendelkezésére, vagy hívja a +36 1/20/30/70 325 3200-as számot.

* Több bankkártya esetén az egyes bankkártyákhoz megadott számlasorrend csak teljesen azonos vagy a többi kártyától teljesen eltérő sorrend lehet.

Bankkártya kibocsátói és tagsági díj

A bank az Önnel megkötött szerződésben rögzítettek és a mindenkor hatályos Kondíciós listája alapján a kártya kibocsátása után kártyakibocsátói, illetve kártyatagsági díjat számíthat fel.

A bank a betéti kártyák esetén a kibocsátói díjjal a kártyaigénylés jóváhagyásával egyidejűleg, a kártyatagsági díjjal, több évre kibocsátott kártya esetén, a kártya megújításakor minden évben utólag a bankkártyán szereplő lejárati hónap első munkanapján terheli meg a számlatulajdonos számláját.

Hitelkártyák esetén a kibocsátói díj a kártya aktiválásakor, azt követően a több évre kibocsátott kártyák esetén a tagsági díj is minden évben, évente utólag, a hitelkártyán szereplő lejárati idő hónapjának első bankmunkanapján esedékes, és kerül terhelésre.

Bankkártya használati limit

A bank által jóváhagyott tranzakciók esetében (azaz az off-ine tranzakciók és a nemzetközi kártyaszervezetek által engedélyezett tranzakciók kivételével) a bankkártyákhoz mind a vásárlásra, mind a készpénzfelvételre vonatkozóan költési (használati) limitek vannak meghatározva annak érdekében, hogy az esetleges visszaélésekből származó veszteség a lehető legkisebb legyen. Ezek a limitek a kártyahasználat gyakoriságára és összegére vonatkoznak. Minden, limitet meghaladó tranzakció automatikusan visszautasításra kerül, a számlán rendelkezésre álló egyenlegtől függetlenül.

A bankkártya igénylésekor a bank automatikusan a Kondíciós listában meghatározott használati limiteket állítja be a kártyához. Önnek már az igényléskor, vagy később, a bankkártya-szerződés ideje alatt a Kondíciós listában szereplő díj ellenében bármikor lehetősége van a Kondíciós listától eltérő használati limiteket beállítani kártyájához bármely bankfiókunkban vagy Telefonbankunkon keresztül, akár állandó, akár átmeneti időszakra.

Mi a teendő csalás gyanúja esetén?

Ha bankkártyáját elveszítette, vagy eltulajdonították azt, esetleg olyan vásárlásokat észlel a bankszámlakivonatán vagy az SMS-szolgáltatáson keresztül, amelyet nem Ön kezdeményezett, kérjük, haladéktalanul hívja Telefonbankunkat a +36 1 325 3200-as telefonszámon, ahol kollégáink segítségével intézkedhet a kártya letiltásáról.

Hogyan növelhető a bankkártya használat biztonsága?

- Bankkártyáját rögtön a kézhezvétel után írja alá a kártya hátoldalán található aláíró sávon.

- Fontos, hogy kártyáját mindig tartsa biztonságos helyen és rendszeresen ellenőrizze annak meglétét.

- PIN kódját ne adja meg, vagy ne tegye más személynek hozzáférhetővé és ne tárolja a kártyával együtt, valamint kártyáját vagy annak adatait se adja át más személynek. Ha azt szeretné, hogy más is hozzáférhessen kártyával a számlájához, akkor díj ellenében  bármelyik fiókunkban igényelhet társkártyát hozzátartozója részére.

- A bankkártyahasználati limiteket (tranzakciós- és napi limit) javasolt az átlagos, napi használatának megfelelő szinten tartania. Ha nagyobb összegre van szüksége, akkor a Telefonbankon keresztül napi 24 órában módosítani tudja azokat a mindenkori Kondíciós listában megjelölt összeghatárig. A módosításra a Főkártyabirtokos jogosult, amennyiben be tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül, Telefonbank azonosítóval és PIN kóddal. Felhívjuk figyelmét, hogy a Telefonbank szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges, a szolgáltatás igényléséhez, kérjük, fáradjon be bármely bankfiókunkba.

- A díjköteles SMS-szolgáltatásunk segítségével azonnal értesülhet a számlájához kapcsolódó bankkártyákkal (főkártya, illetve társkártya) végzett tranzakciókról is. A szolgáltatás előnye, hogy mindig nyomon követheti a rendelkezésére álló egyenleg változását, valamint hamarabb észreveheti, ha kártyáját ellopták, és/vagy illetéktelen személyek próbálják használni.

Pénzbefizetés ATM-en keresztül

Az arra alkalmas UniCredit ATM-eken keresztül betéti kártyájával folyószámlájára, valamint hitelkártyájával hitelszámlájára pénzt fizethet be forintbankjegyekben, így ennek segítségével hitelkártyájának fennálló tartozását is kiegyenlítheti. Ez a lehetőség számos előnnyel rendelkezik, hiszen nem kell alkalmazkodnia a bankfiókok nyitva tartásához, a betéti bankkártyájával befizetett összeg pedig azonnal rendelkezésre áll a kártya fedezeteként beállított forint bankszámlán, és a művelet díjmentes.

Az ATM-en történő készpénzbefizetés végrehajtásához bankkártya és PIN kód használata szükséges.

Bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása az UniCredit Bank által kibocsátott betéti bankkártyák esetében

Bankkártyával történő bankkártyás vásárlás esetén:

1. A kártya használatakor a kereskedő bankja engedélyt kér a tranzakcióra, és az UniCredit Bank pozitív válasza esetén az összeg foglalásba kerül (foglalás összege), és a tranzakció sikeresen lezárul. Az engedélykérés összegét a bank mindig forintban kapja meg, így a tranzakcióról szóló SMS-ben is mindig forintösszeg szerepel. A külföldön nem forint devizanemben végrehajtott tranzakciók esetében a foglalás összege, így az SMS-ben szereplő forintösszeg el fog térni a forint bankszámlán ténylegesen terhelt összegtől, az átváltási árfolyam miatt.

2. A második lépésben a tranzakciót követően a kereskedői bank benyújtja elszámolásra a tételt, és a kapott adatok alapján az UniCredit Bank lekönyveli a tételt (könyvelt összeg). Az elszámolás folyamatában a kártyatársaság is részt vesz, és abban az esetben, ha az elfogadó bank nem magyarországi, akkor a kártyatársaság átváltja az összeget saját elszámolási devizanemére. Azon tranzakciók, amelyeknél a tranzakcióban szereplő országkód nem magyar, külföldi tranzakciónak minősülnek.

Külföldi tranzakciók esetén: 

 • a Visa kártyatársaság (amerikai) dolláralapú elszámolást,   
 • a Mastercard kártyatársaság euró alapú elszámolást alkalmaz, kivéve a Mastercard betéti és terhelési kártyákkal külföldön amerikai dollárban kezdeményezett tranzakciókat, amelyek esetében az elszámolás devizaneme amerikai dollár,   
 • mindkét kártyatársaság esetében további kivétel a külföldön forintban végrehajtott tranzakciók, ha a terhelendő számla forint alapú, akkor a tranzakció forint összege megegyezik a számlán terhelt forint összeggel, és a bank nem használ konverziót.

Azon belföldön lebonyolított bankkártya tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő összeggel, így a bank nem végez konverziót.


Végül az UniCredit Bank átváltja a kártyatársaság által a banknak megküldött dollár / euró összeget a kártya fedezeti számlá(k) szerinti devizanemre az átváltás napján érvényes devizaárfolyammal., és így kerül terhelésre/könyvelésre. Előfordulhat, hogy a könyvelt összeg eltér a foglalásban lévő összegtől, ennek oka az, hogy az elszámolás során alkalmazott devizanemek között eltérés van.

Ha nem volt konverzió az elszámolás során, azaz mind a tranzakció összege, mind a kártyatársaság által alkalmazott elszámolás azonos devizanemű, akkor a könyvelt összeg megegyezik a tranzakció eredeti összegével, (például egy EUR-ban történt vásárlást Mastercard betéti vagy hitelkártyával végeztek és EUR számlára könyvel a bank).

Bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása hitelkártya esetében

Az előző pontban a betéti kártyák kapcsán leírtakhoz képest annyi különbség van hitelkártyák esetében, hogy az UniCredit Bank csak Mastercard hitelkártyákat bocsát ki és a Mastercard kártyatársaság a külföldi tranzakciókat (ebben az esetben is kivételt képeznek a külföldön forintban végrehajtott tranzakciók) mindig euróban számolja el az UniCredit Bank felé.

Internetes vásárlás bankkártyával

Interneten keresztül minden UniCredit betéti- és hitelkártyával lehetősége van vásárolni. A tranzakció hitelesítéséhez az elfogadó kereskedő csak a bankkártyán feltüntetett adatokat és a kártya hátoldalán feltüntetett ellenőrző kódot kérheti, a PIN kódot nem.

Amennyiben Maestro kártyáján nem szerepel az említett ellenőrző kód, akkor annak igénylésére Telefonbankon keresztül van lehetősége. Erre a Főkártyabirtokos jogosult, amennyiben be tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül Telefonbank azonosítóval és PIN kóddal. Ennek hiányában bármelyik fiókunkban leadhatja az ellenőrző kódra vonatkozó  igénylését. Az ellenőrző kód pótlása díjmentes.

Internetes vásárlás során érdemes figyelembe venni, hogy a vásárlás forintban megadott összege (vagy az összeg forintban történő megadásának lehetősége) nem jelenti automatikusan azt, hogy a kártyás tranzakció forintban történik (ha a kereskedő külföldi, alkalmazhat devizás elszámolást attól függetlenül, hogy a vásárlás összegét forintban is feltünteti a honlapján a könnyebb érthetőség érdekében). Ld. bővebben a bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása című részt.

 

Internetes biztonsági kód szolgáltatás

Internetes biztonsági kód szolgáltatásunkkal online vásárlásait még biztonságosabbá teheti. Bankunk új díjmentes szolgáltatása egy további biztonsági szinttel egészíti ki internetes fizetési tranzakciót, így tovább csökkentheti a visszaélés lehetőségét.
A szolgáltatás lényege, hogy az interneten történő vásárláskor a szokásos kártyaadatok megadását követően bankunk az Ön által megadott telefonszámra SMS-ben egy egyedi kódot küld, amit Önnek az internetes vásárlás következő lépéseként a képernyőn felugró ablakba kell beírnia. Ez a biztonsági eljárás további védelmet jelent a kártya jogosulatlan használata ellen.

Az Internetes biztonsági kód csak azoknál a kereskedőknél használható, amelyek honlapján jól láthatóan a következő logókat találja: „Verified by Visa” ill. „Mastercard® SecureCode” Ha ezek a logók nincsenek feltüntetve a kereskedő oldalán, akkor az adott kereskedő nem csatlakozott a szolgáltatáshoz, így ezeknél a kereskedőknél továbbra is a szokásos módon, a kártyaadatok és a CVC2/CVV2 (kártya hátoldalán megtalálható 3 jegyű) kód megadásával tud fizetni.
A szolgáltatás lényege, hogy az internetes vásárlás során a kártyabirtokos egy egyszer használatos, egyedi biztonsági kódot kap, amelyet a szokásos vásárlási és kártyás fizetési adatok bevitelét követően, egy külön felugró ablakban kell plusz azonosítóként megadnia.
Az Internetes biztonsági kód minden vásárlás alkalmával egyedi, és a fizetés kezdeményezésekor a Bank SMS-ben juttatja el a kártyabirtokos által megadott mobiltelefonszámra. Így ha még valaki a kártya adataihoz hozzá is fér, a mobiltelefonra küldött biztonsági kód ismerete nélkül nem tudja végrehajtani az internetes vásárlást. Az internetes biztonsági kóddal történő érvényesítés során a bank visszaigazolja, hogy Ön a vásárlásra jogosult kártyabirtokos. Mindezt úgy, hogy eközben a kereskedő nem szerez tudomást a személyes internetes biztonsági kódról, amelynek használata ugyanolyan egyszerű, mint begépelni a PIN-kódot a bankautomatánál.
Az internetes vásárlás menete internetes biztonsági kód szolgáltatással:

Az Internetes biztonsági kód szolgáltatást bankunk bármely kártyabirtokos ügyfele igénybe veheti, ha Visa vagy Mastercard®, Maestro, lakossági vagy üzleti bankkártyával és/vagy hitelkártyával rendelkezik. A szolgáltatás igénybevételének feltétele 2018. január 15. előtt igényelt bankkártyák/hitelkártyák esetében a szolgáltatás aktiválása:

 • Lakossági bankkártyák és hitelkártyák esetén: a szolgáltatást kártyabirtokos a saját kártyája/kártyái vonatkozásában önállóan aktiválhatja. Ha pedig a számlatulajdonos szeretné aktiválni ezt a szolgáltatást a társkártya vonatkozásában, akkor ezt a számlatulajdonos a társkártya-birtokossal együttesen tudja megtenni.
 • Üzleti bankkártyák és hitelkártyák esetén: a kártyabirtokos a számlatulajdonos gazdálkodó szervezet előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett, vagy a számlatulajdonos/a számla felett rendelkezésre jogosult személy a kártyabirtokos előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett kérheti a szolgáltatás aktiválását.
 • Az aktiválásra fiókhálózatunkban vagy Telefonbankon keresztül munkatársaink segítségével van lehetőség. Az aktiválás során mobiltelefonszám is rögzítésre kerül, amelyre bankunk az Internetes biztonsági kódot küldi. (Telefonbankon keresztül történő aktiválás során, ha új mobil telefonszámot szeretne megadni, akkor ahhoz szüksége lesz Telefonbankos azonosítójára is)

2018. január 15. után igényelt bankkártyák/hitelkártyák esetében a szolgáltatás automatikusan elérhető a kártyához, külön aktiválás nem szükséges.

Internetes biztonsági kódról további információkat a következő weblapon talál: www.unicreditbank.hu/kod

Spinning wheel animation

Loading