Bankkártya kisokos

 

Hasznos információk a bankkártya használatáról

Összegyűjtöttük egy helyre a lakossági ügyfelek részére kibocsátott betéti- és hitelkártyákkal (ideértve a társkártyákat is) kapcsolatos tudnivalókat és előnyöket, hogy megkönnyítsük az Ön számára az UniCredit bankkártyák használatát.

Ha további kérdése merülne fel, hívja az UniCredit Telefonbankot a +36 (1/20/30/70) 325 3200-as telefonszámon, vagy keresse tanácsadóinkat bankfiókjainkban!

 

Kártyaaktiválás

Az UniCredit Bank a bankkártyákat mindig inaktív (nem aktivált) állapotban küldi meg, illetve adja át a kártyabirtokosok részére. A kártya inaktív állapotban nem használható. A bankkártya aktiválásáról a kártyabirtokosnak kell gondoskodnia. Bankkártyáját a következő módon aktiválhatja:
 

 • Betéti bankkártyák:

1. Újonnan igényelt betéti bankkártyák aktiválása kizárólag Telefonbankunkon keresztül lehetséges.

Az aktiváláshoz, kérjük, hívja az éjjel-nappal elérhető UniCredit Telefonbankot a belföldön helyi tarifával hívható +36 1/20/30/70 325 3200-as telefonszámon, majd válassza az 1-es menüpontot.  Ezután Telefonbank azonosítója és a hozzá tartozó PIN kódja segítségével automatán keresztül tudja bankkártyáját aktiválni.

Betéti bankkártyája Telefonbankon keresztül történő aktiválásához szüksége lesz:

 • a 16 jegyű bankkártyaszámra;       
 • a bankkártya lejárati dátumára.  Ezt a kártya előlapján találhatja meg. A lejárati dátum a „VALID THRU” felirat utáni HH/ÉÉ rövidítés, amelynek első tagja a hónapot, míg második tagja a lejárat évét jelöli;       
 • a Telefonbank felhasználói azonosítójára, melyet a Telefonbank szerződésén vagy a számlaszerződésén találhat meg;      
 • a Telefonbank PIN kódjára (4 vagy 6 számjegyű kód, amely nem azonos a bankkártya PIN kódjával).

Amennyiben nem rendelkezik Telefonbank szolgáltatással, vagy felhasználói azonosítóját vagy kódját elfelejtette, elvesztette, igénylését bármely bankfiókunkban leadhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy a Telefonbank szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges.

2. Megújított betéti bankkártya esetén a Telefonbankon keresztül történő aktiváláson kívül (folyamat az 1. pont szerinti) a kártyához tartozó PIN kód első sikeres használatával is aktiválható a kártya, mely lehet:    

 • ATM-en történő készpénzfelvétel,       
 • egyenleg-lekérdezés az UniCredit Bank belföldi ATM-jein,       
 • az aktiválás menüpont használata az UniCredit Bank belföldi ATM-jein,       
 • bankkártyás vásárlás PIN kóddal jóváhagyva (Mastercard és Maestro bankkártyák esetén), vagy       
 • fedezethiány miatt elutasított készpénzfelvétel vagy vásárlás, amely PIN kód megadásával történt.

     
 • Hitelkártyák:

1. Újonnan, vagy pótlásként igényelt, az UniCredit  saját vagy partneri együttműködése keretében kibocsátott hitelkártyáit ügyfeleink az általuk megjelölt UniCredit bankfiókban vehetik át, ahol a kártya aktiválásra kerül.

2. Az UniCredit a megújított hitelkártyát ügyfelei számára az általuk megjelölt postai címre küldi ki. A megújított hitelkártyáját egyszerűen és gyorsan aktiválhatja a Telefonbankon keresztül, +36 1 325 3200-as telefonszámon az 1-es menüpont választásával. Amennyiben nem rendelkezik Telefonbank azonosítóval, természetesen kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a bankfiókjainkban, ahol leadhatja igénylését. Az aktiválás folyamata megegyezik a Betéti kártyáknál leírtakkal (lásd betéti bankkártyák 1. pont)

Bankkártyák PayPass funkciója

A Mastercard PayPass egy fizetési technológia, amely megkönnyíti és felgyorsítja a bankkártyás fizetést.

Vásárláskor a kártyát elegendő a terminálhoz érinteni, és már meg is történt a fizetés. Ilyenkor nincs szükség arra, hogy a kártyát lehúzzák a terminálon, sőt 5 000 Ft alatti összegek esetében még a PIN kódot sem kell megadni.

Olvasson többet a PayPass funkció előnyeiről itt!

Rugalmas számlabeállítás UniCredit betéti bankkártyákhoz

UniCredit betéti bankkártyájához akár több bankszámlát – forint- és devizaszámlát – is kapcsolhat egyszerre!

Választása alapján, a bankkártyájával végzett vásárlási vagy készpénzfelvételi tranzakcióit a számlák előre meghatározott sorrendjében, vagy a kártyatársasági elszámolásnak megfelelő devizanemű számlára terheljük (ld. bővebben a bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása című részt).   

 • A számlák sorrendjét Ön határozhatja meg és később is rugalmasan változtathatja*.   
 • Több forintszámlát, vagy forint- és egyéb devizanemű számlákat is kapcsolhat a betéti kártyájához, így az összes bankkártyához kapcsolt számla egyenlegéhez hozzáférhet.   
 • Nincs szüksége deviza alapú bankkártyára, ha devizaszámlájáról szeretne költeni.   
 • Tranzakciói abban a devizanemben kerülhetnek elszámolásra, amely a kártyatársaság által történő elszámolásnak megfelelő. Ha a betéti kártyájához kapcsolódik ilyen devizanemben vezetett számla és a bankkártyával végzett tranzakció is a kártyatársasági elszámolással megegyező devizanemben történt, akkor átváltási árfolyammal sem kell számolnia.   
 • Például azon ügyfeleinknek, akik elsősorban Európán belül használják a kártyájukat, és rendelkeznek euró számlával, az euró alapú elszámolással rendelkező kártyákat ajánljuk.   
 • A számlák összesített egyenlegéről napi információt kérhet SMS-ben, SMS szolgáltatásunk igénylése esetén.   
 • A rugalmas számlabeállítás szolgáltatás rögzítése és módosítása is díjmentes.

Rugalmas számlabeállítás esetén kétféle szolgáltatás közül választhat:

 • Számlasorrend szerinti terhelés esetén a tranzakciók terhelése a számlák megadott sorrendje szerint történik, a bankkártyás tranzakció kártyatársasági elszámolásának devizanemétől függetlenül.   
 • Elszámolási devizanem és számlasorrend szerinti terhelés esetén a tranzakció automatikusan a kártyatársasági elszámolásnak megfelelő devizanemben vezetett bankszámlán terhelődik. Ha nincs az adott devizanemben vezetett számla a bankkártyához kapcsolva, akkor a számlák megadott sorrendje szerint terhelődik az összeg.

Ha szeretne bankkártyája mögé új bankszámlát kapcsolni, vagy módosítaná a jelenlegi számlabeállítását, arra Telefonbankon keresztül bármikor van lehetőség, amennyiben a Főkártyabirtokos tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül, és ott rendelkezési jogosultsága van. Ennek hiányában, kérjük, forduljon tanácsadóinkhoz bankfiókjainkban, akik készséggel állnak rendelkezésére, vagy hívja a +36 1/20/30/70 325 3200-as számot.

* Több bankkártya esetén az egyes bankkártyákhoz megadott számlasorrend csak teljesen azonos vagy a többi kártyától teljesen eltérő sorrend lehet.

Bankkártya kibocsátói és tagsági díj

A bank az Önnel megkötött szerződésben rögzítettek és a mindenkor hatályos Kondíciós listája alapján a kártya kibocsátása után kártyakibocsátói, illetve kártyatagsági díjat számíthat fel.

A bank a betéti kártyák esetén a kibocsátói díjjal a kártyaigénylés jóváhagyásával egyidejűleg, a kártyatagsági díjjal, több évre kibocsátott kártya esetén, a kártya megújításakor minden évben utólag a bankkártyán szereplő lejárati hónap első munkanapján terheli meg a számlatulajdonos számláját.

Hitelkártyák esetén a kibocsátói díj a kártya aktiválásakor, azt követően a több évre kibocsátott kártyák esetén a tagsági díj is minden évben, évente utólag, a hitelkártyán szereplő lejárati idő hónapjának első bankmunkanapján esedékes, és kerül terhelésre.

Bankkártya használati limit

A bank által jóváhagyott tranzakciók esetében (azaz az off-ine tranzakciók és a nemzetközi kártyaszervezetek által engedélyezett tranzakciók kivételével) a bankkártyákhoz mind a vásárlásra, mind a készpénzfelvételre vonatkozóan költési (használati) limitek vannak meghatározva annak érdekében, hogy az esetleges visszaélésekből származó veszteség a lehető legkisebb legyen. Ezek a limitek a kártyahasználat gyakoriságára és összegére vonatkoznak. Minden, limitet meghaladó tranzakció automatikusan visszautasításra kerül, a számlán rendelkezésre álló egyenlegtől függetlenül.

A bankkártya igénylésekor a bank automatikusan a Kondíciós listában meghatározott használati limiteket állítja be a kártyához. Önnek már az igényléskor, vagy később, a bankkártya-szerződés ideje alatt a Kondíciós listában szereplő díj ellenében bármikor lehetősége van a Kondíciós listától eltérő használati limiteket beállítani kártyájához bármely bankfiókunkban vagy Telefonbankunkon keresztül, akár állandó, akár átmeneti időszakra.

Mi a teendő csalás gyanúja esetén?

Ha bankkártyáját elveszítette, vagy eltulajdonították azt, esetleg olyan vásárlásokat észlel a bankszámlakivonatán vagy az SMS-szolgáltatáson keresztül, amelyet nem Ön kezdeményezett, kérjük, haladéktalanul hívja Telefonbankunkat a +36 1 325 3200-as telefonszámon, ahol kollégáink segítségével intézkedhet a kártya letiltásáról.

Hogyan növelhető a bankkártya használat biztonsága?

- Bankkártyáját rögtön a kézhezvétel után írja alá a kártya hátoldalán található aláíró sávon.

- Fontos, hogy kártyáját mindig tartsa biztonságos helyen és rendszeresen ellenőrizze annak meglétét.

- PIN kódját ne adja meg, vagy ne tegye más személynek hozzáférhetővé és ne tárolja a kártyával együtt, valamint kártyáját vagy annak adatait se adja át más személynek. Ha azt szeretné, hogy más is hozzáférhessen kártyával a számlájához, akkor díj ellenében  bármelyik fiókunkban igényelhet társkártyát hozzátartozója részére.

- A bankkártyahasználati limiteket (tranzakciós- és napi limit) javasolt az átlagos, napi használatának megfelelő szinten tartania. Ha nagyobb összegre van szüksége, akkor a Telefonbankon keresztül napi 24 órában módosítani tudja azokat a mindenkori Kondíciós listában megjelölt összeghatárig. A módosításra a Főkártyabirtokos jogosult, amennyiben be tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül, Telefonbank azonosítóval és PIN kóddal. Felhívjuk figyelmét, hogy a Telefonbank szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges, a szolgáltatás igényléséhez, kérjük, fáradjon be bármely bankfiókunkba.

- A díjköteles SMS-szolgáltatásunk segítségével azonnal értesülhet a számlájához kapcsolódó bankkártyákkal (főkártya, illetve társkártya) végzett tranzakciókról is. A szolgáltatás előnye, hogy mindig nyomon követheti a rendelkezésére álló egyenleg változását, valamint hamarabb észreveheti, ha kártyáját ellopták, és/vagy illetéktelen személyek próbálják használni.

Pénzbefizetés ATM-en keresztül

Az arra alkalmas UniCredit ATM-eken keresztül betéti kártyájával folyószámlájára, valamint hitelkártyájával hitelszámlájára pénzt fizethet be forintbankjegyekben, így ennek segítségével hitelkártyájának fennálló tartozását is kiegyenlítheti. Ez a lehetőség számos előnnyel rendelkezik, hiszen nem kell alkalmazkodnia a bankfiókok nyitva tartásához, a betéti bankkártyájával befizetett összeg pedig azonnal rendelkezésre áll a kártya fedezeteként beállított forint bankszámlán, és a művelet díjmentes.

Az ATM-en történő készpénzbefizetés végrehajtásához bankkártya és PIN kód használata szükséges.

Bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása az UniCredit Bank által kibocsátott betéti bankkártyák esetében

Bankkártyával történő bankkártyás vásárlás esetén:

1. A kártya használatakor a kereskedő bankja engedélyt kér a tranzakcióra, és az UniCredit Bank pozitív válasza esetén az összeg foglalásba kerül (foglalás összege), és a tranzakció sikeresen lezárul. Az engedélykérés összegét a bank mindig forintban kapja meg, így a tranzakcióról szóló SMS-ben is mindig forintösszeg szerepel. A külföldön nem forint devizanemben végrehajtott tranzakciók esetében a foglalás összege, így az SMS-ben szereplő forintösszeg el fog térni a forint bankszámlán ténylegesen terhelt összegtől, az átváltási árfolyam miatt.

2. A második lépésben a tranzakciót követően a kereskedői bank benyújtja elszámolásra a tételt, és a kapott adatok alapján az UniCredit Bank lekönyveli a tételt (könyvelt összeg). Az elszámolás folyamatában a kártyatársaság is részt vesz, és abban az esetben, ha az elfogadó bank nem magyarországi, akkor a kártyatársaság átváltja az összeget saját elszámolási devizanemére. Azon tranzakciók, amelyeknél a tranzakcióban szereplő országkód nem magyar, külföldi tranzakciónak minősülnek.

Külföldi tranzakciók esetén: 

 • a Visa kártyatársaság (amerikai) dolláralapú elszámolást,   
 • a Mastercard kártyatársaság euró alapú elszámolást alkalmaz, kivéve a Mastercard betéti és terhelési kártyákkal külföldön amerikai dollárban kezdeményezett tranzakciókat, amelyek esetében az elszámolás devizaneme amerikai dollár,   
 • mindkét kártyatársaság esetében további kivétel a külföldön forintban végrehajtott tranzakciók, ha a terhelendő számla forint alapú, akkor a tranzakció forint összege megegyezik a számlán terhelt forint összeggel, és a bank nem használ konverziót.

Azon belföldön lebonyolított bankkártya tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő összeggel, így a bank nem végez konverziót.


Végül az UniCredit Bank átváltja a kártyatársaság által a banknak megküldött dollár / euró összeget a kártya fedezeti számlá(k) szerinti devizanemre az átváltás napján érvényes devizaárfolyammal., és így kerül terhelésre/könyvelésre. Előfordulhat, hogy a könyvelt összeg eltér a foglalásban lévő összegtől, ennek oka az, hogy az elszámolás során alkalmazott devizanemek között eltérés van.

Ha nem volt konverzió az elszámolás során, azaz mind a tranzakció összege, mind a kártyatársaság által alkalmazott elszámolás azonos devizanemű, akkor a könyvelt összeg megegyezik a tranzakció eredeti összegével, (például egy EUR-ban történt vásárlást Mastercard betéti vagy hitelkártyával végeztek és EUR számlára könyvel a bank).

Bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása hitelkártya esetében

Az előző pontban a betéti kártyák kapcsán leírtakhoz képest annyi különbség van hitelkártyák esetében, hogy az UniCredit Bank csak Mastercard hitelkártyákat bocsát ki és a Mastercard kártyatársaság a külföldi tranzakciókat (ebben az esetben is kivételt képeznek a külföldön forintban végrehajtott tranzakciók) mindig euróban számolja el az UniCredit Bank felé.

Internetes vásárlás bankkártyával

Interneten keresztül minden UniCredit betéti- és hitelkártyával lehetősége van vásárolni. A tranzakció hitelesítéséhez az elfogadó kereskedő csak a bankkártyán feltüntetett adatokat és a kártya hátoldalán feltüntetett ellenőrző kódot kérheti, a PIN kódot nem.

Amennyiben Maestro kártyáján nem szerepel az említett ellenőrző kód, akkor annak igénylésére Telefonbankon keresztül van lehetősége. Erre a Főkártyabirtokos jogosult, amennyiben be tudja magát azonosítani a Telefonbankos rendszeren keresztül Telefonbank azonosítóval és PIN kóddal. Ennek hiányában bármelyik fiókunkban leadhatja az ellenőrző kódra vonatkozó  igénylését. Az ellenőrző kód pótlása díjmentes.

Internetes vásárlás során érdemes figyelembe venni, hogy a vásárlás forintban megadott összege (vagy az összeg forintban történő megadásának lehetősége) nem jelenti automatikusan azt, hogy a kártyás tranzakció forintban történik (ha a kereskedő külföldi, alkalmazhat devizás elszámolást attól függetlenül, hogy a vásárlás összegét forintban is feltünteti a honlapján a könnyebb érthetőség érdekében). Ld. bővebben a bankkártyás tranzakciók menete és elszámolása című részt.

UniCredit Mobil app
UniCredit Mobil

vagy
Spinning wheel animation

Loading