AMUNDI KLÍMATUDATOS ESG VEGYES ALAPOK ALAPJA

 

Miért éppen klímatudatos?

A Föld átlaghőmérséklete soha nem látott sebességgel növekszik, ami visszafordíthatatlan változásokat okoz bolygónkon. Jelenleg a legfontosabb környezeti kihívás ezeknek a folyamatoknak a megfékezése – a jövőnk függ ettől. Elsősorban a kormányok és a nemzetközi szervezetek feladata, hogy erre megoldást találjanak, de mindenki hozzájárulhat a maga módján a globális felmelegedés mérsékléséhez. Ön befektetőként is tehet a klímaváltozás csökkentése érdekében, például azzal, hogy felelős befektetést választ. Erre nyújt lehetőséget az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja (Amundi Klímatudatos Alap)!

 

Miért játszanak döntő szerepet a vállalatok a klímavédelemben?

Mi áll a globális felmelegedés hátterében? Az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális növekedése – a kibocsátás 1990 óta* megduplázódott – döntően a fosszilis tüzelőanyagok és az ipari eljárások alkalmazásának következménye. Bolygónkon az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 70%-áért a vállalatok felelősek**. Ezért elsősorban a vállalatok feladata, hogy bekapcsolódjanak az éghajlatváltozás elleni harcba, és mindent megtegyenek, ami tevékenységük átalakításához, az energiaátmenet megvalósításához szükséges.

*Forrás: ENSZ

**Forrás: CPR Asset Management tanulmány

 

BEFEKTETÉSI STARTÉGIA ÉS SAJÁTOSSÁGOK
BEFEKTETNE A KLÍMATUDATOS ESG VEGYES ALAPOK ALAPJÁBA?
FŐBB KOCKÁZATOK
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Forgalmazó) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalomba hozatali és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfóliójelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelentetésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befektetési jegyek, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvételével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását, és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szakértő véleményét.

Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. – az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200 / E-mail: alapkezelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.hu / Információ a Forgalmazóról: www.unicreditbank.hu

1 A CPR Invest a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozás) létrehozott, több részalappal rendelkező befektetési társaság (société ’investissement à capital variable, SICAV). A befektetési társaság ezen részalapja magában hordozza a tőkeveszteség kockázatát, múltbeli teljesítményéből nem lehet megbízható következtetést levonni jövőbeli teljesítményére nézve.

2 Az Amundi Asset Management SAS (90 boulevard Pasteur –75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) vagyonkezelő társaságot a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – AMF) felügyeli, engedélyének száma: GPM 04000036, jegyzett tőkéje 746 262 615 EUR. A CPR AM (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com) vagyonkezelő társaság az AMF engedélye alapján végez tevékenységet, engedélyének száma: GP 01-056, jegyzett tőkéje: 53 445 705 EUR.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo