TUDNIVALÓK A MIFID-RŐL

 

A MiFID-et (Markets in Financial Instruments Directive) az Európai Tanács irányelveként, törvényi hatállyal vezették be Magyarországon 2008-ban. Célja, hogy az Európai Unión belül egységessé tegye a befektetési szolgáltatás nyújtását, ezáltal az Ön – mint befektető – érdekeit védje a befektetési piacon, valamint átláthatóbbá tegye e termékek kínálatát.

 

A MiFID-megfelelés részeként az UniCredit Bank az alábbi intézkedéseket hozta:

1. ÜGYFÉLBESOROLÁS

Az új törvényi előírásoknak megfelelően a befektetési szolgáltatóknak - így bankunknak is - az ügyfeleiket ügyfél-kategóriákba kell sorolniuk. A besorolás alapja az ügyfél befektetési termékekkel, azok működésével és azok kockázataival kapcsolatos ismeretei, célja pedig az, hogy az így meghatározott ügyfél-kategóriák a szakértelmüknek megfelelő védelmet kapjanak.

A MiFID-törvény három ügyfél-kategóriát különböztet meg:

  • Lakossági ügyfelek
  • Elfogadható partnerek
  • Szakmai ügyfelek

Elfogadható partnernek, illetve szakmai ügyfélnek minősülnek: az intézményi befektetők, illetve a bizonyos méretkövetelményeknek megfelelő vállalkozások. Szakmai ügyféllé történő minősítését kérheti az a lakossági ügyfél, aki a jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel. Lakossági ügyfél pedig mindenki más, aki nem tartozik sem az elfogadható partner, sem a szakmai ügyfél kategóriába (a továbbiakban: MiFID lakossági ügyfél).

Az ügyfél-kategóriákat, az egyes ügyfél-kategóriák közötti átjárhatósági szabályokat a Bank Ügyfél-besorolási Politikája tartalmazza.

Az ügyfél-tájékoztatással kapcsolatos legszigorúbb szabályok az ügyfelek túlnyomó többségét kitevő MiFID lakossági ügyfelekre vonatkoznak, ők kapják tehát a legnagyobb védelmet.

A banknak minden ügyfelét tájékoztatnia kell az alkalmazott ügyfél-kategóriáról és az ahhoz kapcsolódó jogokról. Új ügyfelek esetén ezt a tájékoztatót a szerződéskötéssel együtt adjuk át.

2. ALKALMASSÁGI/MEGFELELÉSI TESZT

Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a banknak fel kell mérnie ügyfele:

  • pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit és tapasztalatait,
  • kockázatviselési hajlandóságát,
  • pénzügyi helyzetét és
  • befektetési céljait.

A törvényben meghatározott egyes megbízások végrehajtása előtt pedig a banknak tájékozódnia kell ügyfelei ismereteiről és tapasztalatairól a szerződésben vagy a megbízásban foglalt ügylet lényegével, jellemzőivel és különösen ezek kockázataival kapcsolatban. Ez alapján lesz lehetősége Önnek a jövőben arra, hogy bizonyos termékekre ügyleteket kössön.

Ennek megfelelően a befektetési ügyletekre vonatkozó szerződéskötés előtt az ún. „Befektetési adatlapon” nyilatkoznia kell:

  • a termékekkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, illetve
  • ha személyre szóló befektetési tanácsadást is igénybe kíván venni, kockázatviselési hajlandóságáról, befektetési céljáról és pénzügyi helyzetéről.

Ha mégis úgy dönt, hogy a fenti információkat nem vagy nem teljes körűen adja meg, és erről írásban nyilatkozik, megbízását természetesen végrehajtjuk. Befektetési tanácsadási szolgáltatást ebben az esetben nem nyújthatunk.

3. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÁS

A befektetők védelme érdekében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő tájékoztatás. Ezért befektetési megbízásának benyújtása előtt rendelkezésére bocsátunk egy ún. „Befektetési tájékoztatót”, amelyben segítséget nyújtunk az UniCredit Bank által kínált pénzügyi eszközök meghatározásában, valamint felhívjuk a figyelmét az egyes terméktípusokban rejlő kockázatokra.

4. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (EXECUTION POLICY)

A MiFID-törvény előírja, hogy a befektetési szolgáltatók az ügyfélmegbízások végrehajtása során minden ésszerű lépést tegyenek meg annak érdekében, hogy az ügyfél számára a lehető legjobb eredményt elérjék, figyelemmel az árra, a költségekre, a gyorsaságra, a végrehajtás és a teljesítés valószínűségére, a megbízások nagyságrendjére, jellegére, illetve más, a végrehajtás szempontjából releváns tényezőkre.

A megbízások hatékony, legjobb teljesítésének eljárását a végrehajtási politikában kell rögzíteni, amely tartalmazza a pénzügyi eszközök valamennyi osztályával kapcsolatban a bank által használt teljesítési helyeket, valamint a legjobb eredmény elérését lehetővé tevő teljesítési hely kiválasztásának szempontjait.

Természetesen az ügyfélnek joga van konkrét utasításokat adnia a megbízásának - a Végrehajtási Politikától eltérő - teljesítésére vonatkozóan, de ebben az esetben az ügyfélnek kell vállalnia a kockázatot, hogy a megbízása nem feltétlenül jelenti majd a lehető legjobb eredmény elérését.
A Végrehajtási Politika rövid összefoglalóját a Befektetési Üzletszabályzat tartalmazza.

UniCredit Mobil app
UniCredit Mobil

vagy
Spinning wheel animation

Loading