UniCredit Bank Hungary Zrt. által kibocsátott betéti- és hitelkártyával végrehajtott tranzakciók elszámolása

 

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/518 RENDELETE (2019. március 19.) a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról” rendelet (továbbiakban: Rendelet)  3.a cikkében megfogalmazott követelményeinek megfelelően a betéti- és hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók elszámolása során felmerülő konverziós költségekről a Bank az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

I. A tranzakciók elszámolása – Bankhoz elszámolásra beérkező tétel devizaneme és összege

Amennyiben a tranzakciót külföldön hajtották végre, és annak eredeti devizaneme eltér a kártyatársaság által alkalmazott elszámolási devizanemtől, abban az esetben a kártyatársaság az alábbi  1. és 2. pontban leírtak szerint saját elszámolási devizanemére konvertálja saját árfolyamán az elszámolt összeget. A kártyatársaságok által alkalmazott árfolyamok meghatározására a Banknak nincs ráhatása.

1. Mastercard kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme

1.1.  Mastercard betéti és terhelési kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) USD pénznemben kezdeményezett tranzakciók esetében a tranzakciók elszámolási devizaneme USD, minden egyéb esetben EUR, kivéve a jelen tájékoztató II.1.2. pontjában említett esetet.

1.2.  Mastercard hitelkártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme EUR, kivéve a jelent tájékoztató II. 1.2 pontjában említett esetet.

2. Visa kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme USD, kivéve a jelen tájékoztató II.1.2. pontjában említett esetet.

 

II. A tranzakció elszámolása – Bankhoz elszámolásra beérkező tétel elszámolása az Ügyfél számláján

1.1. Azon belföldön – az elfogadóhely által a tranzakció elektronikus azonosításakor megküldött ország – azonosító alapján Magyarországon – lebonyolított Bankkártya tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a Bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő összeggel.

1.2 A külföldön (az elfogadóhely által a tranzakció elektronikus azonosításakor megküldött ország-azonosító alapján nem Magyarországon ) végrehajtott tranzakciók esetében amennyiben a bizonylaton szereplő/jóváhagyott összeg devizaneme Forint, és a devizanem megegyezik a Bankkártya használat fedezetét biztosító bankszámla(k) vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő/jóváhagyott tranzakció összeggel.

Azon tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő/jóváhagyott összeg devizaneme nem egyezik meg a Bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla/hitelkártyaszámla devizanemével, a bankszámlára/hitelkeretre terhelt/jóváírt összeg a Bankhoz beérkezett elszámolási devizanem kerül elszámolásra.

Amennyiben az elszámolt összeg devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, abban az esetben a Bank konvertálja a tételt a könyvelés napján érvényes Bank által meghatározott deviza árfolyamon.

 

Az Rendelet által megkövetelt tájkoztatást azokra a belföldi és külföldi fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy uniós tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik.

A Rendelet vonatkozó  előírásai alapján a Bank pénznemek közötti átváltás teljes díját az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában, az alábbi táblázatban teszi közzé.

Számla devizaneme/elszámolt összeg devizaneme EUR USD HUF
HUF 2,62% 2,77% Nincs konverzió
EUR Nincs konverzió 5,50% 2,65%
GBP 5,06% 5,21% 2,37%
DKK 6,15% 6,31% 3,44%
CZK 6,16% 6,32% 3,45%
HRK 6,16% 6,32% 3,45%
RON 6,28% 6,44% 3,56%
NOK 6,19% 6,35% 3,48%
SEK 6,06% 6,22% 3,36%
BGN 6,13% 6,29% 3,42%
PLN 6,18% 6,34% 3,47%
CHF 5,13% 5,29% 2,45%
USD 5,18% Nem EGT deviza Nem EGT deviza
Számla devizaneme/elszámolt összeg devizaneme EUR USD HUF
HUF 2,62% 2,77% Nincs konverzió
EUR Nincs konverzió 3,84% 1,04%
GBP 3,41% 3,57% 0,77%
DKK 3,92% 4,08% 1,27%
CZK 3,94% 4,09% 1,28%
HRK 3,93% 4,09% 1,28%
RON 4,05% 4,21% 1,39%
NOK 3,96% 4,12% 1,31%
SEK 3,84% 4,00% 1,19%
BGN 3,90% 4,06% 1,25%
PLN 3,95% 4,11% 1,30%
CHF 3,48% 3,64% 0,84%
USD 3,54% Nem EGT deviza Nem EGT deviza
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo