UniCredit Bank Hungary Zrt. által kibocsátott betéti- és hitelkártyával végrehajtott tranzakciók elszámolása

 

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/518 RENDELETE (2019. március 19.) a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról” rendelet (továbbiakban: Rendelet)  3.a cikkében megfogalmazott követelményeinek megfelelően a betéti- és hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók elszámolása során felmerülő konverziós költségekről a Bank az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

I. A tranzakciók elszámolása – Bankhoz elszámolásra beérkező tétel devizaneme és összege

Amennyiben a tranzakciót külföldön hajtották végre, és annak eredeti devizaneme eltér a kártyatársaság által alkalmazott elszámolási devizanemtől, abban az esetben a kártyatársaság az alábbi  1. és 2. pontban leírtak szerint saját elszámolási devizanemére konvertálja saját árfolyamán az elszámolt összeget. A kártyatársaságok által alkalmazott árfolyamok meghatározására a Banknak nincs ráhatása.

1. Mastercard kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme

1.1.  Mastercard betéti és terhelési kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) USD pénznemben kezdeményezett tranzakciók esetében a tranzakciók elszámolási devizaneme USD, minden egyéb esetben EUR, kivéve a jelen tájékoztató II.1.2. pontjában említett esetet.

1.2.  Mastercard hitelkártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme EUR, kivéve a jelent tájékoztató II. 1.2 pontjában említett esetet.

2. Visa kártyákkal külföldön (Magyarország területén kívül) végrehajtott tranzakciók elszámolási devizaneme USD, kivéve a jelen tájékoztató II.1.2. pontjában említett esetet.

 

II. A tranzakció elszámolása – Bankhoz elszámolásra beérkező tétel elszámolása az Ügyfél számláján

1.1. Azon belföldön – az elfogadóhely által a tranzakció elektronikus azonosításakor megküldött ország – azonosító alapján Magyarországon – lebonyolított Bankkártya tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a Bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő összeggel.

1.2 A külföldön (az elfogadóhely által a tranzakció elektronikus azonosításakor megküldött ország-azonosító alapján nem Magyarországon ) végrehajtott tranzakciók esetében amennyiben a bizonylaton szereplő/jóváhagyott összeg devizaneme Forint, és a devizanem megegyezik a Bankkártya használat fedezetét biztosító bankszámla(k) vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret devizanemével, a bankszámlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összeg megegyezik a bizonylaton szereplő/jóváhagyott tranzakció összeggel.

Azon tranzakciók esetében, ahol a bizonylaton szereplő/jóváhagyott összeg devizaneme nem egyezik meg a Bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla/hitelkártyaszámla devizanemével, a bankszámlára/hitelkeretre terhelt/jóváírt összeg a Bankhoz beérkezett elszámolási devizanem kerül elszámolásra.

Amennyiben az elszámolt összeg devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, abban az esetben a Bank konvertálja a tételt a könyvelés napján érvényes Bank által meghatározott deviza árfolyamon.

 

Az Rendelet által megkövetelt tájkoztatást azokra a belföldi és külföldi fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy uniós tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik.

A Rendelet vonatkozó  előírásai alapján a Bank pénznemek közötti átváltás teljes díját az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában, az alábbi táblázatban teszi közzé.

 

Árfolyamok

 

Tisztelt Ügyfelünk!

2021. február 8-ától bankunk az üzleti napokon (azaz banki munkanapokon) belül többször is felülvizsgálja, és ha szükséges, módosíthatja a bank által jegyzett devizavételi és -eladási árfolyamokat.

A napon belüli devizaárfolyam-jegyzések az alábbi időpontokban zajlanak: 8:30-9:00 között, 11:00-11:30 között és 16:15-16:45 között. A bank jogosult az előre meghirdetett időpontokon kívül is devizaárfolyam-jegyzésre.

A bank által alkalmazott aktuális árfolyamokat weboldalunkon követheti figyelemmel a nyitóoldal jobb oldali sávjából elérhető „Árfolyamok” menüpontban vagy a https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/exchange_rate.html weboldalon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön devizavétel vagy eladási tranzakciót kezdeményez, az alkalmazott árfolyam minden esetben a tranzakció könyvelésekor aktuális árfolyam lesz.

A valutaárfolyamok jegyzését a fenti változás nem érinti.

Üdvözlettel,

UniCredit Bank Hungary Zrt.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a részleteket az Általános Üzleti Feltételek I. rész 4.14. és 4.18. pontjai és a Bankkártya Üzletszabályzat 5.4., és 5.16. pontjai, továbbá az I. melléklet 3.4. pontja tartalmazzák.

Árfolyam - Vállalkozások

Árfolyamok magánszemélyek részére        Árfolyamok vállalkozások részére

 

 

Export csv

Export xls

Foreign Currency Table
Devizanem
Dátum
Vétel
Eladás
Középárfolyam

* az adott pénznemben a bank kizárólag deviza árfolyamot jegyez

Devizanem:

AUD

Export csv

Export xls

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo