Ügyfélajánlási akció

 

Elégedett a szolgáltatásainkkal? Ajánlja számlacsomagjainkat barátainak és ismerőseinek! A sikeres ajánlások után Önt jóváírásban részesítjük, új ügyfelünk pedig kedvezményes számlacsomagot is választhat1  lakossági számlacsomagjaink közül, valamint kibocsátói- és első éves kártyatagsági díj mentességgel2 Mastercard Standard betéti bankkártyát igényelhet.

 

Milyen kedvezményeket kaphat ajánlásáért?

Lakossági és kisvállalati ügyfeleink számára  ̶  sikeres ajánlás esetén, az akció részvételi feltételei szerint – az alábbi kedvezményeket kínáljuk:

Ha Ön

  • új lakossági ügyfelet ajánl3, 10 000 forint jóváírást kap;
  • új kisvállalati ügyfelet ajánl3, 20 000 forint jóváírást kap.

 

Hogyan tud ajánlani?

1)     Kérjük, töltse le az ajánlókártyát INNEN!

2)     Az ajánló és az ajánlott adataival kitöltött és aláírt kártyát a számlanyitáskor az ajánlott adja le bármely UniCredit fiókunkban munkatársainknak.

3)     Ha mind Ön vagy a vállalkozása, mind az ajánlott személy vagy vállalkozása a részvételi feltételekben meghatározottakat teljesíti, akkor Ön vagy a vállalkozása a fent leírt kedvezmény(ek)ben részesül.

 

Mikor sikeres az ajánlás?

Az ajánlás akkor sikeres, ha Ön mint ajánló megfelel a részvételi feltételekben foglalt feltételeknek, és az ügyfélajánlási akciónk keretében ajánlott ismerőse az akció időtartama alatt bankunknál:

  • lakossági bankszámlát4 nyit, amelyhez Mastercard betéti bankkártyát igényel, és azt legkésőbb 2020. december 18-ig aktiválja; vagy
  • bármilyen  kisvállalati számlát nyit (kivéve Flexi Business számlacsomag), és a számlanyitással egy időben Mastercard Business vagy Mastercard Business Gold betéti bankkártyát igényel, és azt legkésőbb 2020. december 18-ig aktiválja.

 

Milyen kedvezményt kínálunk új – ajánlott – ügyfeleinknek?

Ha az akció keretében történt ajánlás révén választja bankunkat,

  • lakossági ügyfélként igényelt Mastercard Standard főkártya kibocsátói- és első éves tagsági díját nem terheljük2, megnyitott Mobil Aktív Plusz, vagy Ikon Plusz számlájához kapcsolódóan havi zárlati díj-mentességet biztosítunk 6 hónapon keresztül (EBKM: 0,01%).
  • kisvállalati ügyfélként az elsőként megnyitott kisvállalati számlájához (kivéve Flexi Business számlacsomag) számlanyitási díjmentességet és 6 havi zárlati díjmentességet biztosítunk, amennyiben éves árbevétele meghaladja a 100 millió forintot. Valamint kibocsátói és első éves kártyatagsági díjmentességgel kaphatja meg az akció keretében elsőként igényelt Mastercard Business betéti bankkártyát5.

 (EBKM: 0,01%).

A további részletekről tájékoztatást nyújtanak tanácsadóink országos fiókhálózatunkban.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, az akcióban való részvételnek további feltételei vannak, amelyeket a Hirdetmény és részvételi feltételek az UniCredit Bank Hungary Zrt. „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akciójához című dokumentumban talál. A számlacsomagokról, valamint a szerződési feltételekről az Általános Üzleti Feltételekből, a vonatkozó banki üzletszabályzatokból, hirdetményekből, illetve a kondíciós listákból tájékozódhat. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az akció feltételeinek egyoldalú változtatási jogát fenntartja. Egy ajánló ügyfél legfeljebb összesen 10 darab jóváírására lehet jogosult az akció keretében.

Az ügyfélajánlási akció visszavonásig, de legkésőbb 2020. december 11-ig érvényes.

1 Ajánlás alapján történő lakossági számlanyitás esetében a Bank 6 havi zárlati díjmentességet biztosít, ha az Ajánlott Mobil Aktív Plusz vagy Ikon Plusz számlacsomagot választ.

2 Akció keretében a számlához rendelt Mastercard Standard főkártya esetében a Bank a kibocsátói díjat és az első éves tagsági díjat nem terheli. Az akció 2020. december 31-ig igényelt kártyák esetében érvényes.

3 Ügyféltípustól függetlenül összesen 10 ügyfél sikeres ajánlásáig. A bank munkavállalói, megbízottjai által kezdeményezett ajánlásra más feltételek vonatkoznak, amelyek megismerhetők az akcióra vonatkozó Hirdetményből.

4 Az akció keretében megnyitható lakossági számlák: Mobil Aktív Plusz, Ikon Plusz, Diákszámla, Partner Aktív Plusz, Partner Ikon Plusz, Partner Prestige.

5 Az első Mastercard Business betéti bankkártya igénylése esetében a Bank a kártya kibocsátói díjtól és az első éves kártya tagsági díjtól akciós jelleggel eltekint, amennyiben a bankkártyát olyan kisvállalati ügyfél igényelte, amely az igényléskor nem rendelkezett betéti bankkártyával. Az akció 2020. december 31-ig igényelt Mastercard Business betéti bankkártyák esetében érvényes.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo