Mi van a csomagban?

 

A Diákszámla számlacsomag az alábbi díjmentes szolgáltatásokat tartalmazza. 

 • Díjmentes E-számlakivonat
 • Díjmentes Telefonos banki szolgáltatás [UniCredit Telefonbank]
 • Díjmentes a mobilalkalmazási szolgáltatás [UniCredit mBanking] 2 akció keretében, ha az adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezik az alkalmazásba.
 • Díjmentes SMS-szolgáltatás: értesítést kérhetsz a betéti kártyával történő belföldi és külföldi vásárlásokról és a készpénzfelvételről belföldön és külföldön, így mindig nyomon követheted az egyenlegedet.3

Akció keretében a Diákszámlához Online Számlaigénylés keretében igényelt Mastercard Standard főkártya kibocsátói díját a Bank nem terheli, továbbá az első éves tagsági díjat, annak terhelését követő 30 naptári napon belül, jóváírja. Az akció 2021. október 31-ig igényelt kártyák esetében érvényes.4

TOVÁBBI RÉSZLETEK

 

 

Kényelmi szolgáltatások

VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT SZÁMLÁJÁHOZ

Diákszámla

219 Ft / hó

 • Mastercard Standard bankkártya

  - - Ft / Első évben

  Ft

 • [UniCredit mBanking]

  - - Ft / hó

  Ft

 • [UniCredit eBanking]

  - - Ft / hó

  Ft

 • [UniCredit SMS szolgáltatás]

  - - Ft / hó

  Ft

 • [UniCredit Telefonbank]

  - - Ft / hó

  Ft

 • E-számlakivonat

  - - Ft / hó

  Ft

Összesen

Az online számlaigénylés folyamat során online felületünk segítségével Ön egy lakossági fizetési számla igénylést tud elindítani, melyet bankfiókban történő azonosítás és szerződéskötést követően tud befejezni.

A szerződéskötés helyét és időpontját a folyamat során lehetősége van kiválasztani. A bankfiókunkban történő aláírás  digitálisan vagy papír alapon történhet. A digitális aláírás igénybevételének feltétele az eBanking szolgáltatás igénylése a számlacsomag mellé.

A fenti gomb megnyomásával Ön a fentiek szerinti folyamatot kezdi meg, továbbá  nyilatkozik arról, hogy teljesíti a fenti, a számla megnyitásához elengedhetetlenül szükséges feltételeket.

Ne felejtse el!

ELLENŐRÍZZE, HOGY TELJESÍTI-E A FELTÉTELEKET

1. Általános feltételek

 • Betöltötte a 18. életévét?
 • Magyar állampolgár?
 • A számlanyitás során saját nevében jár el és saját részére kíván számlát nyitni?
 • Nem kiemelt közszereplő, sem annak közeli hozzátartozója, sem azzal közeli kapcsolatban álló személy?6
 • Sem magánszemélyként, sem egyéni vállalkozóként, sem tényleges tulajdonosként nem rendelkezik UniCredit bankszámlával?

A számlanyitáshoz szüksége lesz érvényes magyar személyi azonosító hatósági okmányra (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumúvezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványra is. 

2. Egyéb feltételek

A bankszámla igényléshez és a bankfiókban történő azonosításhoz és szerződéskötéshez szüksége lesz:

 

 • érvényes magyar személyi azonosító hatósági okmányra (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély)
 • és lakcímet igazoló hatósági igazolványra is.

 

Az Internetbanki szolgáltatás [UniCredit eBanking] aktiválásához szüksége lesz működő magyar mobil telefonszámra, amelyre aktiváló kódot küldhetünk Önnek.

 

Nem tudja teljesíteni a feltételeket vagy kérdése van?

AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT

1. Fióki igénylés és aláírás

Ha a fenti feltételek valamelyike nem adott az Ön esetében, akkor lehetősége van arra, hogy bankfiókban előre egyeztetett időpontban igénylejen bankszámlát és kiegészítő szolgáltatásokat.

Ekkor, a termékek kiválasztása, és a számlaszerződés aláírása is személyesen, bankfiókban történik

Ezt választom!

2. Telefonos kapcsolatfelvétel

Ha kérdése lenne, szakértő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a +36 1 325 3272 telefonszámon.

 

Továbbá lehetősége van visszahívást kérni az alábbi „Visszahívást kérek” szövegre történő kattintással, majd egy adatlap kitöltésével.

Visszahívást kérek!
Kapcsolódó hatályos kondíciós listák és hirdetmények

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A számlaszerződés és a betéti szerződés részletes leírását az UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Lakossági Kondíciós lista, valamint az Általános Üzleti Feltételek, a Lakossági Üzletszabályzat, illetve a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazzák, amelyek elérhetők az UniCredit bankfiókokban vagy a www.unicreditbank.hu honlapon. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, és az ott elérhető tájékoztatókra, összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokra (bankszámlaválasztó program, országos fiók- és ATM-kereső, díjjegyzék-összehasonlító), továbbá az MNB Pénzügyi Navigátor oldalára, ahol további hasznos információkat talál pénzügyi döntésekhez.

1 A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül. Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
Mobilalkalmazási szolgáltatás egyszeri belépés normál díja 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Normál havi díja 150,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel, amennyiben az ügyfél adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezik az UniCredit Mobil Bankba. Az akciók 2021.10.31-ig érvényesek.
3 Az SMS szolgáltatás beállítása havidíj mentes, az SMS értesítések díja 36 Ft/üzenet, azonban a Diákszámla esetében díjmentesek az SMS értesítések a betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásokról illetve készpénzfelvételekről. További információkat a hatályos „Lakossági Kondíciós Lista - Elektronikus szolgáltatások díjai” dokumentumban olvashat, mely a UniCredit Bank lakossági ügyfeleire vonatkozó Hirdetményei és Kondíciós listái oldalon található.
A nem akciós kibocsátói díj 5 392 Ft, a nem akciós tagsági díj 7 156 Ft.
5 Az internetbanki szolgáltatás egyszeri belépés normál díja 2.000,- Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. A szolgáltatás havidíja Token-es vagy mToken-es belépés esetén 150 Ft / hónap, SMS-es belépés esetén 200 Ft / hónap. Az akciók 2021.10.31-ig érvényesek.
6 A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

Egy fontos közfeladatot ellátó személy lehet:
- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettesei,
- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo