Certifikátok

 

A certifikát szó jelentése: „igazolás” arról, hogy a certifikát tulajdonosa jogosult a kibocsátó bank által létrehozott értékpapír által megtestesített követelésre. A befektető a certifikát megvásárlásával arra szerez jogot, hogy a kibocsátó bankkal szemben esedékességkor az előre meghatározott alaptermék értékétől függő pénz- vagy egyéb követelést érvényesítsen.
  

Express Plus Certifikát

Nemcsak egy-egy részvény árfolyam-emelkedése, hanem stagnálása esetén is szeretne profitálni?

Ha úgy ítéli meg, hogy a közeljövőben egy adott – az aktuális kibocsátásban mögöttes eszközként részt vevő – részvény (vagy egyéb mögöttes eszköz) árfolyama emelkedhet, stagnálhat (oldalazhat) vagy csak enyhén eshet, és ennek bekövetkezése esetén profitálni szeretne, akkor az UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) „kibocsátó” által aktuálisan kínált certifikát terméket érdemes megismernie.

 

 

Felkeltettük az érdeklődését?

Ha Ön Premium Banking ügyfelünk, akkor kérjen visszahívást, és Premium Banking tanácsadóink felkeresik, majd egy előre egyeztetett személyes találkozó keretében mondják el a részleteket!

 

Következő kibocsátás

Caterpillar Inc. (US1491231015) mögöttes eszköz; EUR denomináció; 2019.11.27-ig jegyezhető.

Ismerje meg a jelenleg értékesítés alatt álló certifikát előnyeit, kockázatait és további részleteit az alábbi dokumentumokon keresztül:

 

A BEFEKTETÉS RÉSZLETES MŰKÖDÉSE

A befektetés lényege a következő:

1.A kezdeti megfigyelési napon rögzítik az aktuális kibocsátásban mögöttes eszközként részt vevő részvény záró árát (referenciaár), és ehhez az árhoz viszonyítva állapítják meg a kötési árfolyamot (strike price, a referenciaár 100%-a), az aktiváló szintet (trigger level vagy más néven „korai visszaváltási szint”, ami a referenciaár jellemzően 90%-a) és a védelmi szintet (barrier level vagy más néven „küszöbérték”, ami a referenciaár jellemzően 75%-a) is.

2.A befektetés futamideje során az előre meghatározott megfigyelési napokon az aktuális részvényárfolyamot összehasonlítják az ezen időpontokra előre meghatározott aktiváló szintekkel.

 • Amennyiben az adott részvényárfolyam a megfigyelési napokon megegyezik az aktiváló szinttel vagy meghaladja azt, a certifikát korai visszaváltására kerül sor egy előre meghatározott visszaváltási összegen és elszámolási napon. Ez pozitív befektetési teljesítményt eredményez.
 • Ellenkező esetben a certifikátot nem váltják vissza, és továbbra is a befektető portfóliójában marad, legalább a következő megfigyelési napig.

Az aktuális részvényárfolyam és az aktiváló szint összehasonlítására valamennyi megfigyelési napon sor kerül. Amennyiben egyik megfigyelési nap után sem történik korai visszaváltás, a végső megfigyelési napon érvényes visszaváltási összeg megállapítására a következőképpen kerül sor:

 • Ha a részvény referenciaára a végső megfigyelési napon megegyezik a védelmi szinttel vagy meghaladja azt, a visszaváltás az előre meghatározott visszaváltási összeggel történik meg, pozitív teljesítménnyel.
 • Amennyiben azonban az árfolyam a védelmi szint alatt van, a visszaváltás a részvényárfolyam tényleges teljesítménye alapján történik (a végső megfigyelési napon érvényes referenciaár és a kötési árfolyam hányadosa alapján). Ez a befektető számára
  veszteséget eredményez, mivel a visszaváltási összeg kevesebb lesz, mint a védelmi szint referenciaárhoz viszonyított százalékos értéke (általában 75%).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetőt veszteség éri, amennyiben nem történik korai visszaváltási esemény, és a részvényárfolyam a végső megfigyelési napon a védelmi szint alá kerül.

 

FONTOSABB ELŐNYÖK ÉS FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK

Előnyök:

 • A piacok kedvező alakulása esetén a befektetés a futamidő lejárta előtt is visszaváltódhat az előre meghatározott korai lejárati napokon, az előre lefektetett szabályok mentén. A jóváírás mértéke az eltelt időszak hosszúságától függően változik.
 • A befektetés védelmi szinttel rendelkezik, amely védi a befektetőt a végső megfigyelési napon rögzített, jellemzően legfeljebb 25%-os részvényárcsökkenés esetén.
 • Normál piaci körülmények között a certifikát értékesíthető a tőzsdén kívüli forgalomban.

Kockázatok:

 • A részvényárfolyam alakulása befolyásolja a certifikát értékét a futamidő alatt és annak lejártakor. Amennyiben nem kerül sor korai visszaváltására, és a részvény referenciaára a végső megfigyelési napon a védelmi szint alatt zár, akkor a kifizetés a névérték és a részvényárfolyam-változás hányadosának szorzata alapján történik. A certifikát értéke ebben az esetben csökken a kibocsátási árhoz viszonyítva, amely veszteséget eredményez. Kedvezőtlen esetben a teljes befektetett tőke elveszhet.
 • Adott időszak alatt a részvényre történő osztalékfizetések a certifikát kifizetéseibe épülnek be, és azokat nem osztják ki a certifikát befektetői között. Az osztalékfizetés csökkenti a részvény mint mögöttes eszköz árát, ami negatív hatással van a certifikát árára, és ezzel az aktiváló szint vagy a védelmi szint alá eshet a certifikát értéke.
 • A certifikátra a futamidő alatt hatással vannak a piaci körülmények (pl. részvényárfolyam-változások, volatilitás, osztalékvárakozások, kamatlábszintek, a különbség a részvényárfolyam és az aktiváló szint, valamint a védelmi szint között, hátralévő idő, kibocsátói hitelkockázat). Tőke- és hozamveszteség lehetséges. A certifikát értéke nem a visszaváltási szabályok szerint változik a futamidő alatt, ez csak a végső megfigyelési napra irányadó.
 • A befektetők számára kockázatot jelenthet a Kibocsátó fizetésképtelenné válása, ami azt jelentheti, hogy nem képes a kifizetéseket teljesíteni, és ezáltal a befektetők – akár a teljes tőke mértékéig, függetlenül a mögöttes eszköz teljesítményétől – veszteséget szenvedhetnek el. A certifikát nem áll betétbiztosítási védelem alatt.
 • A certifikát teljesítménye a futamidő alatt nincs feltétlenül összhangban, illetve akár lényegesen el is térhet a mögöttes eszköz tárgyát képező részvény teljesítményétől, és a certifikát a részvény árfolyamának változására erőteljesebben vagy gyengébben is reagálhat.
 • A certifikátnak a futamidő lejárata előtti értékesítése veszteséget eredményezhet.
 • A visszaváltás maximális összege az előre meghatározott visszaváltási összegekre korlátozott. A certifikát korai visszaváltása lehetséges, amely esetben a visszaváltási összeg alacsonyabb, mint a végső kifizetési napra meghatározott visszaváltási összeg.
 • A certifikát rendszerint értékesíthető a tőzsdén kívüli forgalomban. A kibocsátó normál piaci körülmények között szándékozik folyamatosan vételi árat jegyezni (Bid). A kibocsátó a vételi árat üzletileg elérhető árazási modellek alkalmazásával állapítja meg, piac-meghatározó feltételek figyelembevételével. Az ilyen módon jegyzett ár a tőzsdével ellentétben (például részvények tőzsdei árfolyama) nem a kereslet és kínálat függvényében alakul. Kivételes piaci körülmények között vagy technikai hibák fennállása esetén a certifikát értékesítése késhet vagy meghiúsulhat.

 

A jelen tájékoztató nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, illetve befektetési ajánlásnak. A termék forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt., tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja. A jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat, veszteségeket. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a termék hatályos Alaptájékoztatóját, a Kiemelt Információt tartalmazó dokumentumot (KID), valamint a bank mindenkor hatályos, a termék forgalmazására vonatkozó feltételeit, üzletszabályzatait, valamint a megbízási díjait is tartalmazó kondíciós listáit. Valamennyi felsorolt dokumentum hozzáférhető a forgalmazási helyeken, valamint a bank honlapján, illetve a KID kibocsátó honlapján.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo