Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja

A NÉPESSÉG IDŐSÖDÉSÉBEN REJLŐ BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG

Gondolkozott már azon, hogy az idősödő népességben a jól érzékelhető problémákon túl lehetőségek is rejlenek? Az idősek aránya folyamatosan emelkedik, ráadásul ez a növekedési trend gyorsul.1 A gazdaság egyre jelentősebb része foglakozik az idősek igényeinek kiszolgálásával, kiemelkedő befektetési lehetőséget kínálva. Ezt igyekszik kiaknázni az Amundi Alapkezelő Zrt. új alapja, az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja (továbbiakban az Alap).

Az Alap sajátossága
Befektetési cél és stratégia
Hogyan fektetheti be a pénzét az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapjába?
Főbb kockázatok

 

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője  az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: „Alapkezelő”), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továb­biakban „Forgalmazó”) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó káro­kat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank  (továbbiakban „Felügyelet”) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő ( www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicredit­bank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www. kozzetetelek.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalombahozatali és visszaváltási díjait  is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhe­tőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelente­tésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befek­tetési jegyek, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhet­nek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvéte­lével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szak­értő véleményét.

Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. - az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200  / E-mail: alapke­zelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.hu / Információ a For­galmazóról: www.unicreditbank.hu

 

1 Forrás: CPR AM és az ENSZ World Population Prospects, 2017 revisions című tanulmánya

2 A CPR Invest a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozás) létrehozott, több részalappal rendelkező befektetési társaság (société ’investissement à capital variable, SICAV). A befektetési társaság ezen részalapja magában hordozza a tőkeveszteség kockázatát, múltbeli teljesítményéből nem lehet megbízható következtetést levonni jövőbeli teljesítményére nézve.

3 Az alap aktívan kezelt, a kiválasztott szektorok idővel változhatnak.

4 A 65 fölöttiek és a 25-64 év közötti személyek egy főre eső költésének aránya, országok közötti összehasonlítás, forrás: CPR AM és National Transfer Accounts

5 Az Amundi Asset Management SAS (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) vagyonkezelő társaságot a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyeli , engedélyének száma: GPM 04000036, jegyzett tőkéje 746 262 615 EUR. A CPR AM (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com) vagyonkezelő társaság az AMF engedélye alapján végez tevékenységet, engedélyének száma: GP 01-056, jegyzett tőkéje: 53 445 705 EUR.

6 Forrás: a CPR AM elemzése, 1996 és 2015 közötti adatok alapján. A mintát az a kb. 600 tőzsdén jegyzett vállalat alkotta, amelyek az alap potenciális befektetési listáján szerepelnek, azaz az alap befektetési univerzumát alkotják.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo