Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja

A NÉPESSÉG IDŐSÖDÉSÉBEN REJLŐ BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG

Gondolkozott már azon, hogy az idősödő népességben a jól érzékelhető problémákon túl lehetőségek is rejlenek? Az idősek aránya folyamatosan emelkedik, ráadásul ez a növekedési trend gyorsul.1 A gazdaság egyre jelentősebb része foglakozik az idősek igényeinek kiszolgálásával, kiemelkedő befektetési lehetőséget kínálva. Ezt igyekszik kiaknázni az Amundi Alapkezelő Zrt. új alapja, az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja (továbbiakban az Alap).

Az Alap sajátossága

CPR Invest – Global Silver Age2

Az Alap az idősödő társadalom témáját döntően a CPR Invest – Global Silver Age alapba történő befektetéssel ragadja meg.

A CPR Invest - Global Silver Age alap az öregedés strukturális trendjére és az ebből eredő befektetési lehetőségekre épít úgy, hogy kiemel nyolc, időskori fogyasztói igényeket kiszolgáló szektort, amelyek a CPR Invest – Global Silver Age alap kezelőinek megítélése szerint magas potenciális jövedelemforrást jelenthetnek a befektetők számára.

A jelenleg kiemelt nyolc szektor3:

 • Gyógyszeripar (gyógyszerek, gyógyhatású készítmények)
 • Autógyártás (pl. célcsoportra szabott modellek)
 • Gyógyászati eszközök (felszerelések, gyógyászati technológia, pl. hallókészülékek)
 • Gondozás (idősotthonok, ápolási szolgáltatások)
 • Biztonság (pl. riasztók, videó megfigyelő rendszerek)
 • Jólét (ápoló-szépítő szerek, háztartási berendezések)
 • Szabadidő (kikapcsolódás, turizmus, kertészkedés)
 • Megtakarítás (befektetés, életbiztosítás)
Üzleti teljesítmény
+ 11,6%: az idősödő népességhez kapcsolódó üzleti eredmény átlagos éves növekedési üteme 1996-tól számítva6.

Az idősek egyre jelentősebb vásárlóerővel rendelkeznek a társadalom egyéb korcsoportjaihoz viszonyítva, erre a korcsoportra jellemző igényekkel, melyekre ma már rengeteg vállalat válaszol kifejezetten nekik szóló ajánlatokkal (tengeri hajóutak, televíziós programok, wellness szolgáltatások, stb.).4

Az alap kezelői az idős fogyasztók két, jól körülhatárolható csoportját különböztetik meg:

Nyugdíjasok (65 és 80 év közöttiek)

Nagyon jelentős vásárlóerővel rendelkező baby boomer korosztály: szeretnének formában maradni, amíg csak lehet, és nem akarnak szeretteiktől függeni. Sok a szabadidejük, sokat költenek ennek értékes és kényelmes eltöltésére, így jelentős fogyasztók.

Idősek (80 felettiek)

Gyakran kiszolgáltatottak: ez a korosztály általában jobban függ a környezetétől, sok gyógyszert szed, gyakorta szorulva rá gyógyászati eszközök használatára, ápolásra vagy gondozásra.

Hogyan kezelik a CPR Invest – Global Silver Age alapot?

Abból a megközelítően 740 globális vállalatból, amely a népesség öregedésére építi tevékenységét, az alap kezelője, a CPR Asset Management egy nagyon alapos kiválasztási folyamat eredményeként 80-100-ra szűkíti le az alap portfóliójában szereplő vállalatok számát. A portfólióban szereplő szektorok súlyának dinamikus változtatása szintén fontos hozzáadott-érték forrás az alap számára.

Az Amundi Asset Management5 kizárólagos tulajdonú leányvállalataként a CPR Asset Management széles skálán mozgó szakértelme (részvények, átváltható kötvények, kamatozó értékpapírok, eszközallokáció típusú termékek) azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelő, rugalmas, hatékony és dinamikus befektetési megoldásokat tudjon kínálni. 2018. szeptember végén a CPR AM által kezelt teljes vagyon meghaladta a 49 milliárd eurót

Befektetési cél és stratégia

Befektetési cél

Az Alap vegyes, azaz kötvénypiaci és részvénypiaci befektetésekkel, a közepesnél alacsonyabb kockázat felvállalása mellett, a javasolt minimum hároméves távon célja a maximális mértékű hozam elérése.

Befektetési stratégia

Az Alapkezelő a fenti célt elsősorban befektetési alapokon keresztül valósítja meg: az Alap legalább 80%-ban befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze portfólióját.

Az Alap rugalmas befektetési stratégiája döntően befektetési alapokon keresztül több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg. A széles befektetési paletta a hazai és külföldi pénz- és kötvénypiaci befektetésektől a részvénypiaci eszközökig terjed.

A megcélzott, közepesnél alacsonyabb kockázati szinttel összhangban a portfólióban jellemzően jelentős súlyt képviselnek a kötvénypiaci befektetések. Az Alap a kötvénypiaci befektetések terén egy rugalmas, futamidőt és célpiacokat tekintve viszonylag kötetlen stratégiát folytat. A kockázatosabb - elsősorban nemzetközi részvény típusú – befektetések esetében az idősödő társadalom témája kap kiemelt szerepet. Az alapnak ezen túl nincs egyéb előre meghatározott földrajzi, vagy iparági befektetési fókusza, a befektetési stratégia több eszközosztályt, illetve régiót céloz meg, így nincs referenciaindexe.

Az alkalmazott befektetési alapok az Amundi csoport hazai és nemzetközi befektetési alapjai közül kerülnek ki. A portfólióban a befektetési alapokon kívül egyedi befektetési eszközök is szerepelhetnek, mint például a likviditást javító állampapírok és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, bankbetétek). További részletekért kérjük tekintse át az Alap Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Kezelési Szabályzatát, valamint a KIID-et (kiemelt befektetői információs dokumentum).

Az idősödő társadalom témája

A népesség öregedésére építő vállalatok a piaci átlagnál gyorsabban növekedhetnek6 abból a jelentősen bővülő keresletből profitálva, amely az idős fogyasztók számának trendszerű emelkedéséből fakad. 2017-hez viszonyítva a 60 évnél idősebbek száma 2050-re várhatóan megduplázódik, 2100-ra a háromszorosára nő, azaz a 2017-es 962 millió főről 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra 3,1 milliárd 60 év fölötti személy él majd a földön.1

Európában a népesség 25%-a már ma is 60 év fölötti, azonban más földrészeken is számíthatunk a népesség jelentős öregedésére a következő évtizedekben. Ázsiában például a 60 év fölöttiek számának 66%-os növekedése várható 2030-ra1.

Hogyan fektetheti be a pénzét az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapjába?

Keresse fel kollégáinkat országos fiókhálózatunkban!

Főbb kockázatok
 • Tőkeveszteség: Az Alap esetében nem áll fenn tőke-, illetve hozamgarancia, sem tőke- illetve hozamvédelem ígérete.
 • Áringadozás: Az Alap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikánál fogva erőteljesen ingadozhat. A vegyes összetétel ellenére előfordulhatnak olyan évek, időszakok, amikor az Alap teljesítménye elmarad az egyes részpiacok teljesítményétől, illetve az állampapírok hozamától.
 • Piaci kockázat: Az Alap portfóliójában lévő eszközök (elsősorban részvény- és kötvénypiaci eszközök) árváltozásából eredő kockázat. Nincs rá biztosíték, hogy az egyes országok, piacok vagy ágazatok a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni, így előfordulhat, hogy az Alap eszközei kevesebbet érnek, mint vásárláskori értékük.
 • Devizakockázat: Az Alap külföldi eszközökbe is fektet és a devizaárfolyamok változékonysága miatt felmerülhetnek a nyitott deviza-pozíciókból eredő kockázatok (az Alapkezelő nem feltétlenül köt fedezeti ügyleteket), az eltérő devizák árfolyamai közötti változások negatívan érinthetik az Alapot.

A lehetséges kockázatokról az Alap a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, hivatalos és mindenkor hatályos Kezelési szabályzatából és Kiemelt Befektetői Információjából (KIID) kaphat részletes tájékoztatást. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, tanulmányozza át az Alap összes lehetséges kockázatát ezekben a dokumentumokban!

 

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője  az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: „Alapkezelő”), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továb­biakban „Forgalmazó”) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó káro­kat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank  (továbbiakban „Felügyelet”) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő ( www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicredit­bank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www. kozzetetelek.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalombahozatali és visszaváltási díjait  is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhe­tőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelente­tésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befek­tetési jegyek, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhet­nek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvéte­lével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szak­értő véleményét.

Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. - az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200  / E-mail: alapke­zelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.hu / Információ a For­galmazóról: www.unicreditbank.hu

 

1 Forrás: CPR AM és az ENSZ World Population Prospects, 2017 revisions című tanulmánya

2 A CPR Invest a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozás) létrehozott, több részalappal rendelkező befektetési társaság (société ’investissement à capital variable, SICAV). A befektetési társaság ezen részalapja magában hordozza a tőkeveszteség kockázatát, múltbeli teljesítményéből nem lehet megbízható következtetést levonni jövőbeli teljesítményére nézve.

3 Az alap aktívan kezelt, a kiválasztott szektorok idővel változhatnak.

4 A 65 fölöttiek és a 25-64 év közötti személyek egy főre eső költésének aránya, országok közötti összehasonlítás, forrás: CPR AM és National Transfer Accounts

5 Az Amundi Asset Management SAS (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) vagyonkezelő társaságot a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyeli , engedélyének száma: GPM 04000036, jegyzett tőkéje 746 262 615 EUR. A CPR AM (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com) vagyonkezelő társaság az AMF engedélye alapján végez tevékenységet, engedélyének száma: GP 01-056, jegyzett tőkéje: 53 445 705 EUR.

6 Forrás: a CPR AM elemzése, 1996 és 2015 közötti adatok alapján. A mintát az a kb. 600 tőzsdén jegyzett vállalat alkotta, amelyek az alap potenciális befektetési listáján szerepelnek, azaz az alap befektetési univerzumát alkotják.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo