AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJA

Vegyes portfólióval részesedhet a jövőt alakító vállalatok eredményeiből

 

A diszrupció olyan új megoldásokat jelent, amelyek egyszerűbbek, olcsóbbak, fenntarthatóbbak vagy gyorsabbak elődeiknél, átformálják saját piacukat, illetve a felhasználók viselkedését. A diszruptív vállalatok radikálisan alakítják át szektoruk játékszabályait, új piacokat hoznak létre vagy gyökeresen változtatják a meglévőket. Lebontják a kialakult struktúrákat, és végül átveszik a vezető szerepet. Az Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja  arra kínál lehetőséget, hogy ön is részese legyen ennek a növekedésnek, mégpedig a részvényalapokra jellemzőnél mérsékeltebb kockázati szint mellett. Az Alap célja, hogy a javasolt, minimum hároméves időtávon széleskörű diverzifikációval és aktív eszközallokációval, közepes kockázat felvállalása mellett maximális mértékű hozamot érjen el.

 

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA ÉS SAJÁTOSSÁGOK
HOGYAN FEKTETHET BE AZ AMUNDI DISZRUPTÍV VÁLLALATOK VEGYES ALAPOK ALAPJÁBA?
FŐBB KOCKÁZATOK
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 

 

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: „Alapkezelő”), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továb­biakban „Forgalmazó”) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen kereskedelmi kommunikáció nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül ajánlattételnek, sem befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó káro­kat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban „Felügyelet”) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicredit­bank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www. kozzetetelek.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalmazási és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhe­tőek a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelente­tésével.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befektetésből származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetők tulajdonában lévő befek­tetési jegyek, ha azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhet­nek, mint a vásárláskor megfizetett összeg. Az alapok múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvéte­lével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szak­értő véleményét.

Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. - az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200 / E-mail: alapke­zelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.hu / Információ a For­galmazóról: www.unicreditbank.hu

 

 

 

1 A befektetési politikának megfelelő vállalati részvényeknek az a köre, amelyet a portfólió menedzserek abból a célból figyelnek, hogy érdemes-e vásárolni belőlük az alap portfóliójába.

2 Természetesen nem mindig szerepel minden szektor a portfólióban, illetve egy bizonyos szektorba történő befektetés nem biztosítja azt, hogy a befektetők teljes mértékben részesedjenek a szektor teljesítményéből.

3 A részalap célja, hogy a diszruptív vállalatokra és azok teljesítményére összpontosítson, így teljesítménye jelentősen eltérhet a globális részvénypiac teljesítményét tükröző indexekétől (pl. MSCI World). A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget és nem véd a veszteséggel szemben.

4 Az Amundi Asset Management SAS (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) vagyonkezelő társaságot a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyeli , engedélyének száma: GPM 04000036, jegyzett tőkéje 746 262 615 EUR. A CPR AM (90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France – 399 392 141 RCS Paris, www.cpr-am.com) vagyonkezelő társaság az AMF engedélye alapján végez tevékenységet, engedélyének száma: GP 01-056, jegyzett tőkéje: 53 445 705 EUR.

5 Forrás: CPR AM közlés.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo