SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 

 

I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

 • Személyazonosító igazolvány
 • Adóigazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Vállalkozói igazolvány (vállalkozók esetében)
 • Munkáltatói igazolás (banki formanyomtatvány)
 • NYUFIG igazolás, valamint nyugdíjszelvény (nyugdíjasok esetében)
 • Előző havi nyugdíjszelvény és nyugdíjtörzslap (nyugdíjasok esetében)
 • NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetében)
 • 6 havi céges bankszámlakivonat – (KATA adózott jövedelem esetében)
 • NAV jövedelemigazolás (alkalmazottak esetében)
  • ha a munkáltató egyéni vállalkozó
  • ha az ügyfél tulajdonos abban a cégben, amely a munkáltatói igazolást kiállította
  • ha a munkáltatói igazolás kiállítója az ügyfél hozzátartozója vagy maga az ügyfél
 • NAV nemleges igazolás köztartozásról saját vállalkozásból származó jövedelem esetén
 • Más banknál vezetett számla esetén az utolsó 3 havi, eredeti vagy hitelesített számlakivonat
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i)*
 • Kitöltött hitelkérelmi adatlap (szükség esetén kiegészítő adatlapok)

Vásárlási hitel esetén

 • A megvásárolt ingatlan tulajdoni lapja, ha nem az a hitel fedezete*
 • Adásvételi szerződés*
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan vásárlása esetén
 • Eladói hitelkiváltás esetén: Cégszerűen aláírt banki nyilatkozat UniCredit formanyomtatványon (rögzített árfolyamon történő végtörlesztés esetén az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés feltételeinek az Eladó megfelel) 

    Az Előrelátó hitel igénylésének nem feltétele a *- gal megjelölt dokumentumok benyújtása

 

Építés esetén

 • Építési telek tulajdoni lapja (értékbecslőnek átadandó)
 • Építési engedélyezési dokumentáció (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz) (értékbecslőnek átadandó)
 • Felelős Műszaki Vezető/Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés (értékbecslőnek átadandó)
 • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!) (értékbecslőnek átadandó)
 • Ráépítési megállapodás a telektulajdonossal (amennyiben a jövőbeli tulajdonostól eltér)

Korszerűsítés esetén

 • Korszerűsítendő ingatlan tulajdoni lapja
 • Engedélyezési dokumentáció* (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz) (értékbecslőnek átadandó)
 • Felelős Műszaki Vezető /Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés (értékbecslőnek átadandó)
 • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!) (értékbecslőnek átadandó)
 • A lakóingatlanok korszerűsítése általában nem engedélyköteles tevékenység, ezért itt értelemszerűen kell a dokumentumokat csatolni. Ekkor is szükség van azonban a korszerűsítés műszaki feladatainak részletes bemutatására.

II. Értékbecsléshez szükséges dokumentumok:

 • Az ingatlan(ok) hivatalos térképmásolata (családi házak és építési telek esetében)
 • Társasházi alapító okirat lakásra vonatkozó másolata (társasházi lakások esetében, amennyiben a tulajdoni hányad a tulajdoni lapon nincs feltüntetve)
 • Az ingatlan ügyfél által is elkészíthető alaprajza
 • Osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási szerződés és vázrajz
 • Könnyűszerkezetes lakóépület esetén EMI/ETA/egyéb Minőségi Tanúsítvány
 • A Felelős Műszaki Vezető személyét igazoló irat, mint: Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékbe vételt igazoló érvényes okirat és Felelős Műszaki Vezető nyilatkozata arról, hogy valóban Ő felel az adott építkezésért, vagy önkormányzat felé bejelentő okirat arról, hogy ki az adott építkezés Felelős Műszaki Vezetője.

III. A hitel jóváhagyását követően benyújtandó dokumentumok:

 • Tulajdoni lap, amely igazolja, hogy a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került és az UniCredit Bank Hungary Zrt. jelzálogjoga illetve ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen feltüntetésre került
 • A fedezetként felajánlott ingatlanra kötött, a Bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás

Vásárlás esetén

 • Az eladó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a tulajdonjog átjegyzéshez
    

Építés és korszerűsítés esetén

 • Az egyes részletek lehívására vonatkozó kérelem
 • A hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló számviteli bizonylatok, nyilatkozatok
 • Amennyiben a használatbavétel engedély határozat kiadásra kerül: a hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló végleges és jogerős használatbavételi engedély határozat és földhivatali záradékkal ellátott, épületfeltüntetési változási vázrajz
 • Amennyiben a használatbavétel tudomásulvétellel valósul meg: használatbavételi tudomásulvételi eljárásról hozott végzés, építésügyi hatóság által hitelesített másolata és földhivatali záradékkal ellátott, épületfeltüntetési változási vázrajz

A lakóingatlanok korszerűsítése általában nem engedélyköteles tevékenység, ezért itt értelemszerűen kell a dokumentumokat csatolni.

Indokolt esetben a bank jogosult az itt meg nem jelölt dokumentumokon túl további okmányok bekérésére.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo