Már nem forgalmazott biztosítások

 

Allianz Otthonbiztosítás Plusz

 

ERGO Bonum életbiztosítás

ERGO Novum életbiztosítás

ERGO Aqua életbiztosítás

ERGO Regnum életbiztosítás

ERGO Aqua életbiztosítás

Bővebb információ: www.ergo.hu

 

Generali Házőrző otthon- és életmód-biztosítás

Bővebb információ: www.generali.hu

 

Aegon lakásbiztosítás

Bővebb információ: www.aegon.hu

 

CIG BEST DOCTORS Egészségbiztosítások

Bővebb információ: https://www.cigpannonia.hu/bestdoctors

 

Oltalom balesetbiztosítás

Az NN Biztosító Zrt. „Oltalom Balesetbiztosítás” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítását az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2018. május 25-től nem értékesíti.

 

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás és mekkora díjat kell érte fizetni?

 

CSOMAG és SZOLGÁLTATÁS:

B5

B10

B20

Baleseti Halál,

 

5 millió Ft

10 millió Ft

20 millió Ft

Baleseti Rokkantság (a maradandó egészségkárosodás és a hozzá rendelt térítési százaléktól függően maximum)

5 millió Ft

10 millió Ft

20 millió Ft

Baleseti műtéti térítés

50 ezer Ft

100 ezer Ft

200 ezer Ft

Baleseti csonttörés, csontrepedés

5 ezer Ft

10 ezer Ft

20 ezer Ft

Bármely okú halál

100 ezer Ft

100 ezer Ft

100 ezer Ft

HAVIDÍJ:

B5

B10

B20

Egyéni

600 Ft

1.150 Ft

2.150 Ft

Családi

1.200 Ft

2.300 Ft

4.300 Ft

 

*Családi Csomag választása esetén Egyéb Biztosítottá válik a Főbiztosított 18 és 65 év közötti házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa, valamint 18. életévüket el nem érő gyermekeik, akik fölött akár külön-külön vagy együttesen törvényes képviseletet gyakorolnak. Az Egyéb Biztosított házastársra, bejegyzett élettársra, élettársra, valamint gyermekekre vonatkozó szolgáltatások teljesítésének feltétele, hogy az Egyéb Biztosítottal kapcsolatos biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az Egyéb Biztosított a Főbiztosítottal azonos bejelentett állandó lakcímmel rendelkezzen.

Családi Csomag esetén a biztosítási összegek a Főbiztosított mellett az Egyéb Biztosítottakra is személyenként érvényesek.

Amennyiben a Biztosító kockázatviselése a Főbiztosított vonatkozásában megszűnik úgy a Főbiztosítotthoz kapcsolódó Egyéb Biztosított(ak) vonatkozásában is megszűnik.

 

Mi a teendő baleset esetén?

Levélben vagy személyesen is megteheti a szolgáltatás iránti igénybejelentését az NN elérhetőségein. További információval az NN TeleCentere készséggel áll rendelkezésére.

NN Biztosító Zrt.
Életbiztosítási Szolgáltatások
1068 Budapest, Dózsa György út 84/B

Telefonszám: NN TeleCenter 1433

 

Melyek a fontosabb mentesülések és kizárások?

A Biztosító nem nyújt szolgáltatást, ha különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak során vagy következtében történt a biztosítási esemény:

  • kockázatviselés kezdete előtt fennálló betegségekkel, kóros állapotokkal, veleszületett rendellenességekkel és azok következményeivel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre, amennyiben arról a Biztosított tudomással bírt, vagy azt ismernie kellett ;
  • ha a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben, vagy a kockázatviselés kezdetétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében hal meg.
  • a Biztosított halálát a Kedvezményezett szándékosan okozta,
  • amennyiben a Biztosított halála, balesete extrém sporttevékenység végzése során következik be.
  • a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a nem térített műtétekre, és az Európai Unió területén kívül elvégzett műtétekre.
  • a balesetbiztosítási fedezetek vonatkozásában, ha a biztosítási eseményt a Biztosított vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okozta;(pl. az alkoholizmus, alkoholos befolyásoltság, a kábítószer, kábító hatású anyag szedése következtében történt), továbbá öngyilkossági kísérlet esetén

A kizárások és mentesülések pontos felsorolását az „Oltalom Balesetbiztosítás” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei tartalmazzák.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo