Szerződésminták

Treasury Keretszerződés (I-III.sz. melléklettel)

További mellékletek:

a. IV/A. sz. melléklet - Igénylőlap a Keretszerződés alapján köthető fedezeti célú derivatív Ügyletek paramétereinek meghatározására és azok módosítására

b. IV/B. sz. melléklet - Keretszerződés alapján köthető derivatív Ügyletek paraméterei

c. V. sz. melléklet - Az EMIR szabályainak való megfelelést biztosító rendelkezések

d. VI.sz. melléklet - Különös Rendelkezések

e. VII.sz. melléklet - Biztosítéki Szerződések (kizárólag egyedi biztosítéknyújtás esetén)

f. VIII.sz.melléklet - A Keretszerződés szerinti Visszaigazolás e-mailen történő küldésére vonatkozó kockázatfeltáró nyilatkozat

g. IX.sz.melléklet - Ügyfél kifejezett hozzájárulásai

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo