Számlavezetés és tranzakciós szolgáltatások

Forint és devizaszámla-vezetés

Ügyfeleink forint és deviza fizetőeszközeit folyószámlán tartjuk nyilván, amely a banknál nyilvántartott bármilyen devizanemben vezethető.

A számla javára, illetve terhére jóváírt összegekről, a számla egyenlegéről számlakivonatban értesítjük a számlatulajdonost. Elektronikus banki termékeink igénybevételével biztosítható a folyószámla-műveletek valós idejű (real-time) végrehajtása.

Letéti számla

E szolgáltatással lehetővé válik ügyfeleink számára, hogy letéti számlát nyitva azon meghatározott célra különítsenek el összegeket. A számláról fizetéseket teljesíteni kizárólag a Bank, illetve a letéti megállapodásnak megfelelő 3. fél jóváhagyásával lehetséges.

Fedezeti számla

A Bank igazolja, hogy számlavezető ügyfele folyószámláján adott összeggel rendelkezik, és ezen összeget meghatározott időre és adott felhasználási céllal elkülöníti.

Irányítószámla

Az UniCredit Irányítószámla szolgáltatás segítségével jelentős és igen időigényes adminisztrációs feladatoktól mentesítheti vállalkozását. Sok vállalkozás napi munkamenetében jelentős terhelést jelent a folyószámláikra érkező jóváírások beazonosítása, úgynevezett manuális rekonsziliálása. E munkafolyamat során a vevő analitika és bankszámlakivonat tételes összevezetése, összehasonlítása is szükséges lehet annak érdekében, hogy minden beérkező jóváírásról egyértelműen kiderüljön, hogy arra milyen kibocsátott számla alapján, vagy melyik vevőtől került sor. Az Irányítószámla olyan integrált megoldást biztosít, amely segítségével a bejövő tételek elemzésére fordított munkaidő minimálisra csökkenthető.

További részletek

Az UniCredit Irányítószámla szolgáltatás segítségével:

 • Egyedi számlaszám határozható meg vevőnként (vagy jogcímenként)
 • A számlaszámok generálását ügyfeleink önállóan végzik a bank által biztosított alkalmazás segítségével
 • Az egyedi (vevők részére kiosztott) számlaszámokra beérkező összes tétel jóváírására az ügyfél által megjelölt pénzforgalmi számla javára kerül sor
 • A bank az egyedi számlaszámokra beérkező jóváírásokról elektronikus analitikát bocsát ügyfelei rendelkezésére

Az UniCredit Bank Irányítószámla szolgáltatás az alább felsorolt megbízástípusok kezelését biztosítja a feldolgozáshoz szükséges analitikával:

 • Giro, bankok közötti forintátutalás
 • Bankon belüli forintátutalás
 • Csoportos forintátutalás jóváírása
 • Forint készpénzbefizetés magyarországi UniCredit fiókban

További részletekért kattintson ide!

Forint átutalás

Az Ügyfeleink forintszámláira érkező összegeket jóváírjuk a nálunk vezetett forintszámlán, illetve megbízás alapján pénzösszegeket utalunk át a megjelölt bankszámlára. Az átutalások indítása bonyolítható átutalási megbízás kitöltésével az UniCredit Bank fiókjaiban, illetve bármely elektronikus szolgáltatásunk igénybevételével.

Csoportos átutalás

A csoportos átutalási megbízás az azonos jogcímű, kis összegű kifizetések egy megbízásba foglalása, kötegelése. Segítségével elszámolási időszakonként egy tételben megoldható a munkabér kifizetése, a szállítókkal, üzleti partnerekkel szembeni kötelezettségek kiegyenlítése.

Csoportos beszedés

Elsősorban közüzemi és pénzügyi szolgáltatóknak kínáljuk a banki vagy postai átutalási megbízást kiváltó csoportos beszedési megbízás lehetőségét. Csökkenthetik adminisztrációs kötelezettségeiket, áttekinthetőbbé, tervezhetőbbé tehetik számláik kifizetéseit, amennyiben rendszeres díjfizetési kötelezettséggel bíró partnereik számláit csoportos beszedés útján terhelik az esedékes összeggel.

Állandó megbízás

Ügyfeleink az állandó megbízás szolgáltatással a következő átutalási megbízások végrehajtását kérhetik a Banktól:

 • Fix összegű, meghatározott időpontban rendszeresen teljesítendő megbízások
 • Limiten (maradékon) felüli minimum vagy maximum összegre vonatkozó megbízások

EFER átutalás

Gyorsabban és egyszerűbben intézheti cége fizetési kötelezettségeit az EFER-hez (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) csatlakozó állami intézmények, például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vagy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.

További részletekért kattintson!

Elektronikus vámfizetés

Az áruforgalom gyorsítása érdekében az UniCredit Bank szolgáltatása segítségével a vámhivatalok szinte azonnal értesülnek a vámteher és egyéb vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek (pl.: regisztrációs adó, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj) megfizetéséről. Az információ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé az úgynevezett Elektronikus Banki Üzenetküldő (EBÜK) rendszeren keresztül kerül továbbításra.

A NAV és az UniCredit Bank között létrejött szerződés alapján ügyfeleink NAV számlákra elektronikus úton (SpectraNet Internet Bank, Spectra, Spectra Light, MultiCash ügyfélprogram, vagy UniCredit Telefonbank), valamint a Bank fiókhálózatában történt vámbefizetéseit a NAV gyakorlatilag azonnal biztosítottnak tekinti, így az árut kiadhatja. Az igazolást fizikailag (papíron) sem szükséges ezen felül bemutatni a vámhivatalokban, mert elegendő a határozatszám ismerete, amely alapján a vámhivatal a saját rendszerében győződik meg a fizetés megtörténtéről.

A szolgáltatásnak köszönhetően ügyfeleink vámköteles áruikról szinte közvetlenül vámterheik befizetését követően szabadon rendelkezhetnek, mivel az UniCredit Bank legkésőbb negyedórán belül igazolja a NAV részére, hogy a vámáru után kifizették a szükséges közterheket. A vámterhek rendezéséhez ügyfeleinknek nem kell befáradniuk valamelyik bankfiókunkba, hiszen bármilyen elektronikus csatornán keresztül, saját irodájukból elindíthatják a szükséges tranzakciókat.

 

Vámpénztári információs rendszer ügyféltájékoztató

Deviza átutalás

Az ügyfeleink nevére érkező devizaösszegeket jóváírjuk a nálunk vezetett ügyfélszámlán, illetve megbízás alapján pénzösszegeket utalunk át a megjelölt bankszámlára. Az átutalások indítása bonyolítható átutalási megbízás kitöltésével az UniCredit Bank fiókjaiban, illetve bármely elektronikus szolgáltatásunk igénybevételével.

Tájékoztató a devizautalásokról

Mi az IBAN?

 

Európában a számlaszámok felépítése nemzeti szabályozás tárgya, így azok országonként különbözőek. A nemzetközi környezetben a számlaszámok egységes használata érdekében a legtöbb európai országban bevezetésre került az IBAN (International Bank Account Number), azaz a nemzetközi bankszámlaszám. Az IBAN-t alkalmazó országok köre folyamatosan bővül. Az Európai Unió 28 tagállama mellett már több mint 50 másik ország is használja a formátumot.

 

Az IBAN bevezetésével a külföldi átutalások, a fenti európai országok viszonylatában, az emberi beavatkozást minimálisra csökkentve hajthatók végre. Az IBAN használata a következő előnyöket jelenti az Ön számára:

 • A nemzetközi pénzforgalomban a megbízások késedelem nélküli, gyors teljesítése.
 • A kedvezményezett tévesen megadott számlaszámából adódó hibás teljesítések minimálisra csökkennek, mivel azok teljesítés előtt ellenőrzésre kerülnek.
 • Az IBAN nélkül a megbízások nem teljesíthetők automatikusan, így a többletmunkát végző bank a többletköltségeket a megbízóra/kedvezményezettre terhelheti. Az IBAN használatával e többlet költségek elkerülhetőek.

Mi a SWIFT (BIC) kód?

A nemzetközi átutalások lebonyolításánál az IBAN mellett szükség van a kedvezményezett bankjának ún. SWIFT kódjára (BIC kód). Ez utóbbi kód biztosítja az üzenet pontos továbbítását a kedvezményezett bankjához.

Minden átutalási megbízás nemzetközinek minősül, amely végrehajtása során legalább egy, forinttól eltérő devizanem is érintett (tehát két magyarországi bank közötti deviza átutalás is), valamint azon forint átutalási megbízások, amelyeknél a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain kívül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

A SWIFT a nemzetközi bankközi kommunikációs hálózat neve (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), míg a BIC a Bank Identifier Code, azaz bankazonosító kód rövidítése. Mindkét elnevezés ugyanazt jelenti.

Kérjük, hogy a kedvezményezett számlavezető bankjának SWIFT (BIC) kódját, az arra szolgáló külön mezőben, minden esetben szíveskedjen feltüntetni!

 • A SWIFT (BIC) kód (8, vagy 11 karakterből áll) mindig egyértelműen azonosítja a kedvezményezett bankját. Használata esetén a bankazonosítót, illetve a bank nevét, címét nem szükséges megadni.
 • Amennyiben a kedvezményezett is bankunknál vezeti a számláját, kérjük, hogy ebben a mezőben bankunk SWIFT kódját tüntesse fel: BACXHUHB.

Amennyiben a kedvezményezett bankjának a SWIFT (BIC) kódja nem áll rendelkezésére, minden esetben kérje be partnerétől!

 

SWIFT (BIC) kereső: www.swift.com/bsl

 

Mi az a bankazonosító?

A bankazonosító nem azonos a SWIFT (BIC) kóddal. Az előbbi csupán kiegészítése a SWIFT (BIC) kódnak, melynek használata ritkán szükséges.

Amennyiben a SWIFT (BIC) kód mellett a kedvezményezett IBAN számlaszámát is megadta, ezt a mezőt feltétlenül hagyja üresen! A feleslegesen és rosszul kitöltött mező az átutalás késedelmes feldolgozását okozhatja!

Ha mégis meg kell adni ezt az adatot, kérjük, a kitöltés során az alábbiakra ügyeljen:

 • az azonosító egy 2-betűs (ország specifikus) kóddal (pl. „Bankleitzahl” esetén BL, Sort Code esetén SC, US Fedwire esetén FW) kezdődik, melyet országonként változó hosszúságú azonosító követ (pl. BL után 8 számjegy, SC után 6 számjegy, FW után 9 számjegy)
 • a 2 betűs kódot és az azonosítót folyamatosan, szóköz, kötőjel vagy egyéb karakterek nélkül rögzítse az erre szolgáló külön mezőben (pl: BL12345678 vagy SC123456, FW123456789)


Az egyes országokra jellemző bankazonosítók formátumának leírását a „Tájékoztató az adathiányos/hibás devizautalásokról“ dokumentum végén találja.

Tájékoztató a devizaszünnapokról

Az Üzletszabályzatunk hatálya alá tartozó szerződésekben a „banki munkanap” azokat a napokat jelenti, amelyeken a Bank üzletvitel céljából nyitva tart.

Külföldi devizanemben történő tranzakciók vonatkozásában „a banki munkanap” mindazon napokat jelenti,

 • amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart és
 • az érintett devizanem pénzügyi központjaiban, abban a devizanemben pénzügyi elszámolás történik, illetve
 • az adott devizanemben teljesítendő fizetések pénzügyi elszámolása az általánosan alkalmazott elszámolási rendszerekben, az általánosan alkalmazott banki gyakorlat szerint lehetséges, azaz
 • amely napok az adott pénznemmel összefüggésben nem minősülnek bankszünnapnak.

Az alábbi linkre kattintva tájékozódhat, hogy az egyes pénznemekben 2021. év során mikor lesznek bankszünnapok.
Devizaszünnapok megtekintése

Különdíj az adathiányos megbízásokra

Az adathiányosság különdíja minden esetben felszámításra kerül, ha a devizatranzakciónál a feldolgozáshoz nélkülözhetetlen adatok bármelyike hibásan vagy nem lett megadva.

Jelenleg széles körben elterjedt nemzetközi banki gyakorlat, hogy az adathiányos megbízások csökkentése érdekében a pénzintézetek egyfelől kedvezményeket biztosítanak az automatizálható megbízásokra, másfelől különdíjat szabnak ki az adathibás tételekre.

Az adathiányosság különdíja (a hatályos kondíciós lista szerinti összegben) minden esetben felszámításra kerül, amennyiben a devizatranzakciónál az alábbi adatok bármelyike hibásan vagy nem lett megadva:

 • SWIFT (BIC) kód (8, vagy 11 karakterből áll, pl. BACXHUHB);
 • IBAN számlaszám (pl.  BE62510007547061) ha IBAN-t használó országba megy az utalás;
 • és kivételes esetekben, pl. ha nem IBAN számlaszám lett megadva a kedvezményezett számlaszámaként: bankazonosító, amely egy 2 betűs, ország specifikus kóddal kezdődik, és országonként változó hosszúságú azonosító követ, pl. FW123456789, vagy HK123.

A kedvezmény kihasználása és a különdíj elkerülése érdekében szíveskedjenek átutalási megbízásukat pontosan és minden adatra kiterjedően kitölteni, amihez további segítséget nyújt az alábbi tájékoztató.

Tájékoztató "A pénzforgalmi különdíjat maguk után vonó adathiányos-adathibás megbízásokról"

Sepa utalás

A SEPA (Single European Payments Area) utalás egyaránt használható belföldi, illetve határokon átnyúló euró alapú fizetésekre, az Európai Unió országaiba, valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc területére. Az UniCredit Bank ügyfeleként fogadhat és indíthat is SEPA átutalásokat. Ezzel a fizetési móddal elektronikus banki alkalmazásainkon keresztül élhet.

További részletek

A SEPA átutalás előnyei:

 • Nagyobb átláthatóság: minden fizetésnek világos és egységes teljesítési feltétele van.
 • A teljes összeg jóváírása a kedvezményezett számláján: a kedvezményezett számláján pontosan azt az összeget írja jóvá a kedvezményezett bankja, mint amekkora összeget részére a fizető fél indított. A jóváírt összeg tehát nem csökken közvetítő banki költség miatt.
 • Kiterjesztett megbízás-befogadási idő.
 • Könnyebb likviditástervezés: a fizetéseket pontosabban tervezheti az egységesített teljesítési rendnek köszönhetően.
 • Egységesítés és nagyobb pontosság az utalások adataiban: az ellenőrizhető IBAN számlaszám és BIC/SWIFT bank-azonosító kód használata a számlaszám és a lokális banki azonosítók helyett nagyobb pontosságot biztosít a fizetések feldolgozása szempontjából.
 • Folyamat-optimalizálási lehetőségek: a SEPA övezeten belüli utalások esetén a jövőben nincs szükség az euró fizetések megkülönböztetésére aszerint, hogy az belföldi vagy határon átnyúló fizetés-e.
 • A megbízótól a kedvezményezettig automatikus feldolgozási lehetőség: a megbízás adatainak pontos kitöltésekor az új szabványosított formátum a korábbinál még nagyobb lehetőséget kínál a fizetések manuális beavatkozás nélküli feldolgozására.

CNY – Kínai Jüan

Az UniCredit Bank a magyarországi piacon az elsők között tette elérhetővé a kínai jüan számlavezetést és átutalások teljesítését, melynek segítségével ügyfeleink jüanban tudják kereskedelmi ügyleteikhez kapcsolódó fizetéseiket lebonyolítani üzleti partnereikkel.

Kína, a világ második legnagyobb nemzetgazdasága az árfolyam-szabályozás enyhítésével és a pénzpiacok fokozatos megnyitásával párhuzamosan aktívan támogatja a jüan nemzetközi kereskedelmi forgalomban és finanszírozásban betöltött fizetési szerepének erősítését.

Miért érdemes?

A kínai partnerek számára nem elhanyagolható adminisztrációs könnyebbséget és költségcsökkentést jelenthet a jüanban történő szerződés, így a külföldi exportőrök/importőrök, akik jüanban tudják lebonyolítani fizetési tranzakcióikat, jelentős előnyre tehetnek szert azon vállalkozásokkal szemben, amelyek továbbra is (jellemzően) dollárban vagy euróban kereskednek a kínai partnereikkel.


Kínai jüan ügyféltájékoztató

IBAN kalkulátor

Az Ön UniCredit Banknál vezetett bankszámlájának IBAN formátumát a belföldi számlaszáma és a lenti generátor segítségével egy gombnyomással létrehozhatja! Ugyanez a szám megtalálható az Ön számlakivonatának bal felső sarkában is.

Partnerei IBAN számát is ellenőrizheti az ellenőrző programmal, ahol speciális karakterek nélkül (pl. "-" ";" "szóköz"), egybefüggően kérjük beírni az IBAN számot! (pl. BE62510007547061)

IBAN kalkulátor

Forintkészpénz forgalom

A Banknál vezetett számlák javára pénztárainkban befizetések teljesíthetők, illetve ugyanitt az adott számla esetében felhatalmazott emberek a számláról készpénzt vehetnek fel. Bankkártya segítségével készpénz ATM-ből is felvehető.

Postai készpénzátutalási megbízás

Amennyiben lehetővé kívánja tenni ügyfelei számára, hogy fizetési kötelezettségeiket a postákon készpénzben teljesítsék, akkor ezt postai készpénz átutalási megbízással (ismertebb nevén „postai sárga csekkel”) is megtehetik. Az ilyen módon, postán befizetett összegeket a Magyar Posta Elszámoló Központja (PEK) a befizetést követő napon feldolgozza és az azt követő napon közvetíti bankunknak, amelyet a megbízásokon megjelölt kedvezményezett számlán jóváírunk. A jóváírt tételek részletező adatait elektronikus banki szolgáltatásainkon keresztül bocsátjuk rendelkezésükre, a bizonylatokról készített másolatok képi állományát pedig kérésére e-mailben is továbbítjuk. Bankunk igény esetén közreműködik a szükséges megbízási nyomtatvány előállításában, illetve annak Magyar Posta általi minősítésében is.

2014 októberétől már lehetőség van a sárga csekkek QR kódon alapuló elektronikus fizetésére is. Az elektronikusan teljesített fizetések jóváírása már a fizetést követő banki napon megtörténik a kedvezményezett számláján.

Készpénzbeszállítás és feldolgozás

A készpénz biztonságos kezelése érdekében lehetőség van – eseti vagy rendszeres jelleggel – a készpénz pénzszállító cég által történő beszállíttatására is. Szolgáltatásunkat olyan kiterjedt hálózattal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akiknél a napi bevétel biztonságos beszállítása és kezelése gondot okoz. Bankunk pénzszállító partnerei a következő szolgáltatásokat nyújtják ügyfeleink részére:

 • Eseti pénz- és értékszállítás az ügyfél telephelye és a bankfiók között
 • Pénz- és értékfeldolgozás, az ügyfél számlájára való pénztári befizetés
 • Egyéb értékek szállítása

Éjszakai trezor és zsákos befizetés

Bankunk éjszakai trezor szolgáltatása megkíméli ügyfeleinket a készpénz őrzésének kockázatától. Pénztári nyitvatartási időn kívül az éjszakai trezorban elhelyezett összegeket a bank a trezor ürítését követő banki munkanapon írja jóvá az ügyfeleink számláján. Nagy mennyiségű forint vagy valuta befizetésére nyílik lehetőség a zsákos befizetés alkalmazásával. A készpénz befizetése a bank által rendszeresített zsákokban történik, azoknak bankfiókokban történő leadásával. A szállítást a számlatulajdonos végzi, a bank a hozzá beszállított értékeket pedig a beszállítást követő első munkanapon írja jóvá az ügyfél bankszámláján.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo