Kereskedelmi ügyletek

 

Az UniCredit Bank feladatának tekinti, hogy ügyfelei kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó igényeit testre szabott megoldásokkal szolgálja ki. A kereskedelemfinanszírozás és okmányos ügyletek bonyolítása terén jelentős tapasztalattal rendelkező munkatársaink az optimális banki megoldások megválasztása mellett nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy kereskedelemfinanszírozáshoz kapcsolódó tanácsokkal segítsék ügyfeleiket.

 

Keresse bizalommal Bankunk Trade Finance területét a tradeservices@unicreditgroup.hu e-mail címen vagy +36 1 301 5131 vagy a +36 1 301 1404 telefonszámokon.

Exportfinanszírozás

UniCredit Bank számos standard és egyedi exportfinanszírozási konstrukciót kínál, mely az exportőr ügyfelek és azok beszállítói, vevői számára ad lehetőséget kereskedelmi tevékenységükhöz illeszkedő finanszírozás igénybevételére.

További részletek itt.

Strukturált kereskedelem finanszírozás

Jellemzően rövid lejáratú, rulírozó hitelkonstrukció, mely ügyfeleink működési sajátosságaihoz illeszkedve kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódóan nyújt egyedi, forgóeszköz finanszírozást.

Követelésvásárlás

Kül- vagy belkereskedelmi ügylethez kapcsolódó éven belüli vagy éven túli követelések megvásárlása visszkeresettel vagy visszkereset nélkül.

További részletek itt.

Agrár commodity finanszírozás

Az UniCredit Bank mezőgazdasági termelők vagy agrár termékekkel kereskedő társaságok részére a termékek betakarításától vagy beszerzésétől az értékesített termékek ellenértékének befolyásáig nyújt a kereskedelmi folyamathoz illeszkedő egyedi és testre szabott, strukturált – a termékek tárolásához, feldolgozásához, szállításához és értékesítéséhez kapcsolódó – forgóeszköz finanszírozást.

Egyéb commodity finanszírozási megoldások

Az UniCredit Bank commodity típusú termékekhez kapcsolódóan jellemzően rövid futamidejű, zárt struktúrájú finanszírozási megoldásokat kínál, melynek feltételei minden esetben a kereskedelmi szerződések rendelkezéseihez illeszkedve, egyedileg kerülnek kialakításra. 

Akkreditív

Az akkreditív (más néven Okmányos meghitelezés) nemzetközileg elfogadott, minden esetben kereskedelmi ügylethez kapcsolódó fizetési forma, mely alapján az akkreditívet megnyitó bank visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz az eladó felé rendben lévő okmányok időben történő benyújtása esetén. Az UniCredit Bank akkreditívek nyitása mellett, más bankok által megnyitott akkreditívekhez kapcsolódóan nyújt avizálási és konfirmálási szolgáltatásokat ügyfelei részére.

További részletek itt.

Okmányos inkasszó

Nemzetközileg elfogadott – ellenben az akkreditívvel banki fizetési ígéretet nem hordozó - fizetési forma, amely során az exportőr  okmányok benyújtása mellett azonnali vagy halasztott hatályú kiegyenlítésre nyújt be beszedési (inkasszós) megbízást. Az importőr az inkasszó elfogadása esetén megbízza a beszedésre felkért bankot azzal, hogy számlája terhelése mellett a kiegyenlítést intézze. Az UniCredit Bank mind export, mind import inkasszós ügyletek teljes körű bonyolítását vállalja ügyfelei részére.

További részletek itt.

Bankgarancia

A bankgarancia egy szerződést biztosító mellékkötelezettség. Annak kibocsátásával a Bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfele egy harmadik személy felé tett kötelezettségvállalása alapján, helyette, meghatározott feltételek teljesülése és a megadott határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést teljesít. Az UniCredit Bank ügyfelei megbízásából garanciák kibocsátását és ügyfelei javára érkezett garanciák nyílvántartását és hitelesítését biztosítja.

További részletek itt.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo