Likviditás kezelés

Cash Pool szolgáltatások

Cash Pool szolgáltatásaink segítségével ügyfeleink optimalizálhatják pénzügyi pozícióikat. Bankunk vállalja egy meghatározott cég vagy cégcsoport tagjainak azonos vagy különböző devizanemű számlákon lévő egyenlegeinek összevezetését, amellyel magasabb kamatbevételt érhetnek el vagy csökkenthetik kamatkiadásaikat, valamint részben vagy egészben belső finanszírozással válthatják ki külső hiteleiket. A Cash Pool ezen túlmenően lehetőséget biztosít a csoporton belüli likviditás kontroll növelésére is.

További részletek itt

Effektív Cash Pool

Effektív Pool esetén a résztvevő számlák egyenlege minden nap végén ténylegesen átvezetésre kerül egy központi, ún. „Pool számlára”. Alapesetben az átvezetés előtti egyenleg a következő nap reggelén automatikusan visszavezetődik a résztvevő számlákra, de van mód másnapi visszavezetés nélküli Poolra is. Előzetes megállapodás alapján bizonyos, a résztvevő számlákon maradó egyenlegek is meghatározhatóak, de akár lehetőség van számlánként meghatározott limitértékek megadására is. Ez utóbbi esetben az egyenleg átvezetés, illetve visszavezetés a limit függvényében történik meg.


Csoportos fedezetvizsgálati opciónk használatakor a bank a megbízások fedezet ellenőrzését összevontan végzi, azaz elegendő, ha a csoportnak összesítve áll rendelkezésre a szükséges számlaegyenleg. A résztvevő számlákhoz, a részcsoportokhoz és a csoport egészéhez hitelkeret is beállítható. Bankunk a cégcsoport részére egységes betéti és hitelkamatokra tesz ajánlatot. A kamatszámítás a központi Pool számla egyenlege alapján történik és a járó/fizetett kamatokat is szakaszosan ismétlődően ezen a számlán könyvelik.


Fiktív Cash Pool

Fiktív Pool esetén a résztvevő számlák egyenlege nem változik, számlamozgás nem történik. A kamatelszámolás a technikai (fiktív) Pool számlán a résztvevő számlák számított, összesített egyenlege alapján valósul meg. Fiktív Cash Pool esetén a résztvevő számlák egymás közötti hitelnyújtására nem kerül sor, ezért a szolgáltatás igénybevétele a résztvevők számára adminisztrációs többletterhet nem jelent. Csoportos fedezetvizsgálat, hitelkeret, illetve egyéb opciók az Effektív Poolnál ismertetett módon állnak itt is rendelkezésre.


Több devizás Fiktív Cash Pool

Ügyfeleink számára 2011 óta elérhető az európai piacon is különlegességnek számító többdevizás Cash Pool termékünk, illetve az ehhez kapcsolódó többdevizás csoportos fedezetvizsgálat. A többdevizás Pool esetén, a Fiktív Poolhoz hasonlóan, a számlák közötti tényleges összevezetés nélkül válik lehetővé ügyfeleink számára a kamatok és egyenlegek optimalizálása. A rendszer ennél a terméknél figyelembe veszi a különböző devizákban vezetett számlák együttes egyenlegét az adott napi középárfolyamok segítségével. Így például egy zéróegyenlegű forint számláról is tudunk megbízásokat teljesíteni konverzió nélkül, amennyiben az ügyfél devizaszámláin elegendő fedezet áll rendelkezésre. Természetesen a felhasználható devizaegyenleg ennek megfelelően lecsökken. A termék azoknak az ügyfeleknek hasznos, akiknek átmenetileg szükségük van egyik/másik devizára, de el szeretnék kerülni a konverziókból eredő árfolyamkockázatot.


Bizalmi kamatelszámolás

Bankunk mind az Effektív, mind a Fiktív Pool esetén, külön megbízás alapján kiszámítja az egyedi folyószámlák összevezetés előtti egyenlegeinek kamatát, és erről – a cégcsoport belső elszámolását segítendő – információt ad, illetve vállalja, hogy bizalmi kézként elvégzi a belső elszámolást, akár a cégcsoport által meghatározott belső kamatlábak alkalmazásával.
Kamatelszámolás a résztvevő számlák összesített egyenlege alapján valósul meg két lépcsőben:

  • Előbb a résztvevő számlákon a Cash Pool nélküli egyenlegek után számított kamat kerül elszámolásra,
  • Majd az összesített napi egyenlegek alapján járó többletkamatot – az ügyfél által megadott szabályrendszer szerint – osztjuk el

Swift üzenetek

MT 101

Külföldi anyacégétől vagy külföldi partnerétől akár SWIFT rendszeren keresztül, MT101-es üzenet formájában is fogadhat átutalási megbízásokat. MT101-es üzenettel belföldi és nemzetközi utalás egyaránt végrehajtható.

 

MT940/942

A szolgáltatás célja, hogy a bankunknál vezetett számlák kivonatait biztonságosan, banki úton – SWIFT üzenet formájában – juttassuk el külföldre az erre jogosultakhoz. (pl. magyarországi leányvállalkozások külföldi tulajdonosai vagy külföldi bankok részére).

European Gate

Egyablakos pénzforgalom nemzetközi ügyfeleinknek - A European Gate egy UniCredit csoporttermék, amely lehetővé teszi a több országban is az UniCredit csoportnál számlát vezető ügyfeleink számára, hogy a különböző országokban lévő számláik terhére/javára egyetlen elektronikus csatornán keresztül adják be megbízásaikat. Ez a megoldás azon cégek számára lehet különösen hasznos, melyek a Cash Management feladatokat központilag látják el.

Az UniCredit csoport tagjai aktív, ill. passzív módon csatlakozhatnak az European Gate-hez. Az aktív módon csatlakozó tagok tudják biztosítani az „egy pontos hozzáférés” lehetőségét, míg a passzív módon csatlakozó tagok képesek fogadni és feldolgozni egy aktív European Gate tagon keresztül adott megbízásokat.

A megszokott elektronikus banki alkalmazásokon keresztül vagy SWIFT MT101, UN/EDIFACT illetve SAP IDOC formátumban benyújtott megbízásokat az aktív hozzáférést biztosító bank konvertálja a megfelelő nemzeti formátumba.

További részletek itt

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo