Faktoring

Mi a faktoring?

 

A faktoring - mint finanszírozási rendszer - Magyarországon is egyre jobban terjed. A faktoring termelők, szolgáltatók, valamint nagy- és kiskereskedők részre történő

 • egy vagy több vevő felé irányuló,
 • nem lejárt, nem vitatott,
 • kereskedelmi áruszállításból és/vagy szolgáltatásból származó,
 • rövid lejáratú (rendszerint 30-120 nap) követeléseik folyamatos,
 • visszkeresettel vagy visszkereset nélküli megvásárlását jelenti.


Kinek ajánljuk a faktorálást?


Olyan kis- és középvállalatoknak ajánljuk, akik:

 • Az ipar és/vagy(?) kereskedelem területén működnek.
 • Gyorsan növekednek, ám fedezethiány miatt bankokon keresztül nem jutnak hozzá a növekedésükhöz szükséges hitelkerethez, így kénytelenek lemondani egyébként jól jövedelmező üzletekről.
 • Nemrégen alakult cégeknek, akiknek már megfelelő piacuk van, de még nincs megfelelő múltjuk bankhitel felvételéhez.
 • A saját tőke és a szokásos finanszírozási eszközök bővítési lehetőségének (többnyire a kellő vagyoni biztosítékok elégtelen volta következtében) hiánya miatt képtelenek élni a kínálkozó összes piaci lehetőséggel vagy az engedménynyújtás előnyeivel.
 • A vállalat fogyasztási-, tartós fogyasztási és/vagy alacsony beruházást igénylő javakat gyárt, azokkal kereskedik, illetve olyan szolgáltatásokat nyújt, amelynek teljesítését nem lehet vitatni.
 • A faktoráltatni tervezett éves forgalom eléri/meghaladja a 100 millió forintot.
 • Az ügyfélnek több (lehetőleg multinacionális) vevője van és nagyszámú számla keletkezik. Az adósság kezeléshez és behajtáshoz nem áll rendelkezésre elegendő adminisztratív erőforrás.  
 • Hatékony fizetési felszólítási és beszedési rendszer segítségével a likviditás javítható lenne.


Kinek nem ajánljuk a faktorálást?

A megvásárolt követelésállománnyal (számlaösszességgel) szemben csak egy viszonylag jól előrekalkulálható szintig lehetséges a korrekció.

Azon cégek esetében, ahol ez nem látható előre, (jellemzően építő- és szerelőüzemek, szoftverfejlesztő cégek), mert részszámlákat küldenek és "különleges" garanciális kötelezettségeik vannak, illetve a teljesítés igazolása nem mindig egyértelmű, a faktorálás nem megvalósítható.

 

Mi a különbség a hitel és a faktoring között?

A faktoring legnagyobb előnye a bankhitelhez képest, hogy tárgyi fedezet nélküli finanszírozást biztosít a vállalkozás részére.

A faktorálás több is, mint hitelezés, mert a finanszírozás mellett követelés nyilvántartást, beszedést és szükség esetén vevőbiztosítást is magában foglal.

 

Mik az előnyei a faktoringnak?

A faktoring legfőbb előnyei a biztos és gyors finanszírozás, a követelés kezelési- és beszedési funkció, a vevők fizetőképességének folyamatos figyelése, valamint a vevőbiztosítás lehetősége.


Milyen vállalatoknak hasznos a faktorálás?

A faktoring hasznos mindazon vállalkozásoknak, akik a finanszírozási igényük mellett fontosnak tartják, hogy vevői követeléseiket szakértő cég kezelje, beszedési rendszerük hatékonyan működjön.

Egyedüli megoldást jelent a faktorálás abban az esetben, ha egy vállalkozás tárgyi fedezet hiányában nem jut bankhitelhez, de finanszírozásra szüksége van.

 

A faktorálás segítséget ad a vevők folyamatos pénzügyi minősítéséhez és vevőbiztosítási szolgáltatást is magában foglalhat.

Felméréseink szerint a faktorálást leginkább a "fiatal" vállalkozások, a gyors növekedési szakaszban lévő cégek, a szezonális jellegű tevékenységet végző vállalatok veszik igénybe.

Általánosan fogalmazva a faktorálásnak nagy hasznát látják mindazon vállalkozások, akiknek az üzleti stratégiájuknak fontos eleme a professzionális pénzügyi menedzsment.

 

Milyen hatása van a faktorálásnak a vállalat költségeire?

A faktoring csökkenti a vállalkozás adminisztrációs, könyvelési és követelés menedzsment költségeit.

Ha egy vállalat faktorálást vesz igénybe, akkor ez azt jelzi az üzleti partnerei számára, hogy pénzügyi nehézségekkel küzd?

A vevőkövetelések faktorcégre történő engedményezése a vállalatok életében egy teljesen természetes dolog és valójában azt jelzi, hogy a cég professzionális és modern módszereket használ a pénzügyi menedzsmentjében.

A faktoráló vállalat fontosnak tartja a megtervezett pénzáramlás biztosítását és figyelmet fordít arra, hogy követeléseinek befolyása megfelelően kontrollált legyen.

Belföldi faktoring

 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. a belföldi vevőkövetelések faktorálásában többfajta szolgáltatástípust is kifejlesztett.


A hagyományosnak tekinthető visszkeresettel történő követelésvásárlás mellett a garanciával (biztosítási fedezettel) vállalt faktorálás is szerepel termékskálánkon.


A belföldi faktoring jellemző területei

 • áruházi faktoring (hipermarketek, élelmiszer diszkont láncok beszállítóinak faktorálása)
 • legkülönbözőbb feldolgozóipari beszállítók faktorálása (pl. autóipar, fémipar, gépgyártás, gyógyszeripar, textilipar, stb.)
 • nagykereskedelem (pl. másodnyersanyagok, gyógyszer, késztermék stb.)
 • szállítmányozás
 • mezőgazdaság, élelmiszeripar és kereskedelem
 • szolgáltatószektor (pl. épületüzemeltetés, munkaerőkölcsönzés, tanácsadás, stb.)

Export faktoring

 

Az export faktorálás lényege, hogy a faktor az ügyfele külföldi vevőivel szembeni követeléseit vásárolja meg. Az UniCredit Bank ügyfelei közül egyre többen igénylik ezt a szolgáltatást, amelyre társaságunk kétfajta megoldást is kidolgozott.


Az egyik módszer az, hogy társaságunk bevizsgálja a külföldi vevőt, majd biztosítást köt rá, amely a vevő fizetésképtelensége ellen védelmet nyújt, illetve egy esetleges behajtási eljárás során más előnyökkel is jár (pl. jogi költségekhez hozzájárulás).


Az export faktorálás másik lehetősége, hogy társaságunk az FCI (Factor Chain International) nemzetközi faktoring szövetség rendszerén keresztül kapcsolatba lép egy a külföldi vevő országában lévő másik faktorcéggel. Ebben az esetben a külföldi faktor (speciális nevén importfaktor) vizsgálja meg a vevő fizetőképességét és nyújt 100%-os garanciát a vevő fizetésképtelenségére (amennyiben az FCI szabályzatában foglalt feltételek teljesülnek).

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054 Budapest

Szabadság tér 5-6.

Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf. 386

Telefon: +36 1 301-5200

Telefax: +36 1 301-5298

E-mail: factorkozvetitesek@unicreditgroup.hu

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo