STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

 

Jogszabályváltozás miatt a konstrukció értékesítése 2017. január 17-én megszűnt.

A Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) lényege, hogy a számlán elhelyezett megtakarítások után részben vagy egészben elkerülhető az adó és a járulékok megfizetése, ha a jogszabályban foglalt feltételek teljesülnek.

 

Fontosabb tudnivalók

 • a SMSZ értékpapírszámlából és pénzszámlából áll;
 • a számlavezetésre csak írásban lehet megállapodást kötni;
 • a számlanyitással egyidejűleg a számlatulajdonosnak – aki csak természetes személy lehet – legalább 5 millió forint befizetést kell teljesítenie az SMSZ pénzszámlára,
 • a pénzszámlára csak egy alkalommal lehet befizetést teljesíteni;
 • az értékpapírszámlán kizárólag a Magyar Állam, illetve az Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott forintban jegyzett dematerializált állampapír vásárolható;
 • az állampapírokra kizárólag a pénzszámla egyenlegének fedezete mellett adható megbízás;
 • a stabilitás megtakarítási pénzszámla egyenlege a befektetések hozamainak jóváírásával, ill. az értékpapírok értékesítéséből származó ellenértéken felül további befizetésekkel nem növelhető;
 • az értékpapírszámlához kapcsolt pénzszámla nem kamatozó számla;
 • a pénzszámlára fizetési megbízások nem nyújthatók be, kivéve a kifizetésre vonatkozó átvezetési megbízást;
 • az SMSZ-re a természetes személy által befizetett összeget a befizetés időpontjában megszerzett, belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni, kivéve, ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

Adózási tudnivalók

Az SMSZ nyitásakor befizetett összeget, a befektetési eszközök hozamát és az ügyletek nyereségét személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. Ennek mértéke megegyezik az adókötelezettség keletkezése évének első napján hatályos természetes személyek kamatjövedelmére vonatkozó adómértékkel. Adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a számlatulajdonos részére az SMSZ-ről a számlavezető kifizetést teljesít.

 

Ha az adófizetési kötelezettség keletkezése és az SMSZ-re történő befizetés között eltelt idő

 • kevesebb mint 3 év, az adó alapja a kifizetett összeg 200 %-a;
 • legalább 3 év, de kevesebb mint 4 év, az adó alapja a kifizetett összeg 100%-a;
 • legalább 4 év, de kevesebb mint 5 év, az adó alapja a kifizetett összeg 50%-a;
 • legalább 5 év, akkor a kifizetés után adófizetési kötelezettség nem keletkezik, mivel kifizetett összegnek minősül a számlán található értékpapírok kivonásakor a kivont értékpapírok szokásos piaci értéke is.

Az SMSZ-t a személyi jövedelemadón kívül más adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

A 2015. július 1-je és 2016. július 1-je között az SMSZ számlákra befizetett összegek esetében az alábbiak szerint változik az adózás:

 • ha a befizetést követő 1 éven belül történik a kifizetés, az adó mértéke 20%, az adóalap a kifizetett összeg 100%-a,
 • míg ha a befizetést követően 1 éven túl történik a kifizetés, az adó mértéke 10%, az adóalap a kifizetett összeg 100%-a.

A jövedelem után az adót a számlavezető állapítja meg, vonja le, fizeti meg, és az adókötelezettséget magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként, bruttó módon vallja be az adóhatóságnak. A számlavezető az SMSZ megnyitásáról, az arra történő befizetésről – a számlatulajdonos azonosítása nélkül – adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

Az SMSZ-re teljesített befizetésről, illetve az arról történő kifizetésről a számlavezető igazolást állít ki és ad át a számlatulajdonos részére.

 

Egyéb információk

 • A számlatulajdonos halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezett jelölhető meg az SMSZ-en. A kedvezményezett megadását egy külön, erre rendszeresített elhalálozási rendelkezésen lehet megadni.
 • Kedvezményezett megjelölése esetén az SMSZ nem képezi a hagyaték részét.

Ha a Stabilitás Megtakarítási Számláról a kifizetés a kedvezményezett vagy az örökös részére történik, akkor a kedvezményezettet, illetve az örököst a 2011. évi CXCIV. törvény 39/B paragrafusa szerinti adófizetési kötelezettség tekintetében számlatulajdonosnak, a számlatulajdonos befizetését a kedvezményezett, illetve örökös befizetésének kell tekinteni. A Stabilitás Megtakarítási Számláról a kedvezményezettnek, ill. az örökösnek teljesített kifizetést a 2011. évi CXCIV. törvény 39/B paragrafusa szerinti adófizetési kötelezettségen felül más fizetési kötelezettség nem terheli.

Az UniCredit Bank kizárólag devizabelföldi ügyfelek számára vezet SMSZ-t.

 

Figyelmébe ajánljuk!

Helyezzen el minimum 5 millió forint megtakarítást az UniCredit Banknál, és élvezze az UniCredit Premium Banking szolgáltatások előnyeit!

 

Kapcsolódó dokumentumok

 

A tájékoztatás nem teljes körű, a további részletek a Lakossági Kondíciós Lista UniCredit Stabilitási Megtakarítási Számlára vonatkozó kondíciók c. dokumentumban találhatók.

Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 000 Euro összeghatárig védelmet nyújt az elhelyezett betétek tekintetében. Az OBA védelem kizárólag a betéteket érinti, és nem vonatkozik az értékpapírokra.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo