Bankszámláinak összesített, és már rendezett költségeiről, kamatairól egységesített formában – az előírásoknak megfelelően -  díjkimutatást készítettünk Önnek a 2019. augusztus 1. és 2019. december 31. közötti időszakról.

A kimutatást eBanking internetbanki szolgáltatásában találja meg, amennyiben rendelkezik arra vonatkozó szerződéssel valamint e-kivonatként kapja meg bankszámlakivonatait. Más esetben postai úton kézbesítjük.

A megküldött díjkimutatási táblázattal kapcsolatos főbb tudnivalókat és a táblázat tételeinek értelmezését segítő leírásunkat az alábbiakban olvashatja.

A díjkimutatást a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VII. 3.) Kormányrendelet értelmében bankunknak 2020-tól évente egyszer, minden év január 31-ig a szabályozó által egységesített formában kell elkészítenie és elküldenie lakossági ügyfelei számára.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a szabályozó által egységesített forma nem teszi lehetővé, hogy a megfizetett díjak összességét kiadó minden számot és részletet feltüntessünk. Így előfordulhat, hogy az egységnyi díj és a szolgáltatás igénybevételének szorzata nem fog egyezni a táblázatban szereplő összeggel. A táblázatban szereplő összeget a végrehajtott tranzakciók pontos értéke is befolyásolja, mert ezek tranzakciós díjait százalékos érték alapján számítjuk.

A felszámított díjakat úgy tudja ellenőrizni és kiszámítani, ha az adott időszakra vonatkozó számlakivonatain feltüntetett, az adott szolgáltatásra vonatkozó díjakat összesíti.

Főbb tudnivalók a díjkimutatásról:

  • A kimutatást a bankunknál vezetett lakossági folyószámláihoz kapcsolódóan fogja megkapni.
  • A meghatározott díjcsoportoknál az értékeket a terheléskor hatályos kondíciós lista szerint kell csoportba rendezve bemutatnunk. Így például, ha a számlavezetési díj év közben változott, akkor a táblázatban több sorban, eltérő egységnyi díj fog szerepelni.
  • A betétikártya-szolgáltatás költségei, mint például kibocsátói és tagsági díj, a kártyához első helyen beállított folyószámlájának kimutatásán fognak szerepelni.

Segítség a díjkimutatás értelmezéséhez, fogalommagyarázat:

Összefoglaló: a vizsgált időszakban megfizetett és jóváírt díjak, kamatok összesítése

Szolgáltatás igénybevételének száma: megmutatja, hogy a vizsgált időszakban Ön az adott szolgáltatást hány alkalommal vette igénybe, azaz például hány darab átutalást vagy készpénzfelvételt hajtott végre.

Egységnyi díj: az adott szolgáltatás vonatkozásában a hatályos kondíciós lista szerint meghatározott díjszabás. Az egyes tranzakciók során ezt az egységnyi díjat számítottuk fel Önnek.

Fontos, hogy a díjkimutatáson az egységnyi díj szerint külön-külön kell feltüntetnünk a szolgáltatás igénybevételeinek a számát és így a díjfelszámítások és a megfizetett díjak összességét is. Tehát amennyiben az adott szolgáltatás egységnyi díja változott az adott időszakban, úgy ugyanarra a szolgáltatásra vetítve két külön sorban fogja látni az adott időszakra vonatkozó egységnyi díjakat, és az adott sorokban fogja látni külön-külön azt is, hogy Ön abban az adott időszakban hányszor vette igénybe a szolgáltatást, hányszor történt díjterhelés, és arra az időszakra összesen mekkora összeget fizetett meg.

Díj felszámításának száma: adott szolgáltatás vonatkozásában a díjkimutatást felölelő időszakban hány alkalommal került felszámításra díjtétel.

  • Tájékoztatjuk, hogy vannak olyan díjtételek – például belföldi forintátutalásoknál – amelyeknél havonta, egy összegben terheljük az adott hónapban elvégzett valamennyi tranzakció díját.
  • Ugyanakkor vannak olyan díjtételek is – mint például a készpénzfelvételek – amelyeknél a tranzakció elvégzését követően terheljük a vonatkozó díjat.

Ebből adódóan az egyes szolgáltatásoknál különböző, a szolgáltatás igénybevételétől akár jelentősen eltérő számot is láthat.

Például:

  • Ön végrehajtott 9 darab eseti átutalási megbízást, amelyeket ha egy hónapban kezdeményezett, akkor egyszer, egy összegben terheltük a valamennyi tranzakció után járó díjat. Tehát ebben az esetben a Szolgáltatás igénybevételének a száma 9 lesz, míg a Díj felszámításának a száma 1 lesz.
  • Ezzel szemben, ha Ön egy adott hónapban három alkalommal vett fel ATM-ből készpénzt, akkor a Szolgáltatás igénybevételének száma 3 lesz, és a Díj felszámításának száma is 3 lesz – hacsak nem rendelkezett a törvényi két darab díjmentes készpénzfelvételről bankunknál, vagy nem rendelkezik bankunknál olyan számlacsomaggal, amely meghatározott darabszámú díjmentes ATM készpénzfelvételt foglal magába..

Összesen: az adott szolgáltatás tekintetében megfizetett díjak összessége

Általános szolgáltatások: a havonta terhelt és jóváírt számlavezetési díjak egységnyi díj szerinti felsorolásban, valamint SMS-értesítések, internetbanki és mobilbanki szolgáltatási díjak

Fizetések (kivéve a kártyás fizetések): a bankszámláról kezdeményezett átutalások, beszedések csatornánkénti (internetbanki szolgáltatás, mobilbanki szolgáltatás, bankfiók), utalás típusa (eseti és rendszeres átutalások, beszedések) és egységnyi díj szerinti felsorolása, illetve a bejövő átutalások kimutatása

Kártyák és készpénz: Itt a  betéti kártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, mint kibocsátói és tagsági díjak, készpénzfelvételhez kapcsolódó díjak, kártyás vásárlások díjai fognak megjelenni.

Folyószámlahitel és kapcsolódó szolgáltatás: ha rendelkezik folyószámlahitellel, akkor itt jelenik meg az éves kamat és kezelési költség díja is.

Egyéb szolgáltatások: a számlavezetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások, mint limitmódosítási és egyéb díjak kimutatása

A számláról fizetett és a számlán jóvá írt kamat: a bankszámlához kapcsolódóan jóváírt, illetve negatív számlaegyenleg esetén megfizetett kamat kimutatása, ezek összessége