Önkormányzatok finanszírozása

Önkormányzati üzletágunk


Az UniCredit Bank az önkormányzatokat és az önkormányzati tulajdonban lévő társaságokat kiemelt partnereinek tekinti.


Az elmúlt évek során a hagyományos számlavezetési, hitelezési valamint befektetési szolgáltatások számtalan innovatív termékkel egészültek ki: refinanszírozott és támogatott beruházási hitelek, projektfinanszírozás, pályázati támogatás, illetve támogatás előfinanszírozás.


A pénzforgalom gyors és hatékony lebonyolítása érdekében különféle bankkártyákat, valamint elektronikus banki rendszert kínálunk, amelyek használata az önkormányzatok és intézményeik napi működését jelentősen megkönnyíti.


A fentiekről bővebb tájékoztatást nyújt az ügyfélkör speciális igényeit jól ismerő Közszféra Finanszírozás és az ISO 9001:2008 minősítéssel rendelkező Közbeszerzési Kompetencia Központ.

 

Közszféra Finanszírozás Közbeszerzési Kompetencia Központ
Davidovics András Hájos Rita
Tel.: +36 1/301-5600, +36 1/301-1304
Tel.: +36 1/301-5205
Fax: +36 1/301-1305 Fax: +36 1/301-1305
E-mail: onkormanyzat@unicreditgroup.hu E-mail: onkormanyzat@unicreditgroup.hu
Folyószámlához kapcsolódó szolgáltatások

Forint- és devizafolyószámla-vezetés

Ügyfeleink forint és deviza fizetőeszközeit - a banknál nyilvántartott bármilyen devizanemben vezethető - folyószámlán tartjuk nyilván. A számla javára, illetve terhére jóváírt összegekről, a számla egyenlegéről számlakivonatban értesítjük a számlatulajdonost. Elektronikus banki termékeink igénybevételével biztosítható a folyószámla-műveletek végrehajtása és nyomon követése.


Fedezetigazolás
A bank igazolja, hogy számlavezetett ügyfele folyószámláján adott összeggel rendelkezik, és ezen összeget meghatározott időre és adott felhasználási céllal elkülöníti.


Forint- és valuta készpénz-forgalom
Pénztári kifizetés

A banknál vezetett számlákról az adott számla esetében felhatalmazott személyek a számláról készpénz vehetnek fel. Bankkártya segítségével készpénz bankautomatájából (ATM) is felvehető, illetve POS terminállal felszerelt pénztáraknál fizetésre is használható.


100 millió forint feletti készpénzkifizetés:
2013.október 1-jétől 100 millió forint (illetve annak MNB hivatalos árfolyamán számított deviza ellenértéke) feletti készpénz kifizetést kizárólag egyedi megállapodás alapján teljesít vállalati és kisvállalati ügyfelei részére. (Általános Üzleti Feltételek III.1.114. pontjának értelmében)
Speciálisan nagy összegű készpénzfelvételhez kapcsolódó részletes eljárásrendet a vonatkozó ügyviteli utasítás tartalmazza.

 

Pénztári befizetés

A banknál vezetett számlák javára pénztárainkban befizetések teljesíthetőek.

 

Csoportos átutalás
Azonos jogcímen, kötegelve benyújtott átutalási megbízások, melyeket egy megbízó több, akár különböző bankoknál számlát vezető kedvezményezett felé indít.

 

Csoportos beszedés
A csoportos megbízással egy adott szolgáltató, a felé fizetési kötelezettséggel bíró partnerei számlájának terhére adhat be inkasszó megbízást. Csoportos beszedésnek nevezzük az azonos jogcímen, kötegelve benyújtott beszedési megbízásokat.


Állandó megbízás
Az ügyfél az állandó megbízással a következő átutalási megbízások végrehajtását kérheti a banktól:

 • fix összegű, meghatározott időpontban állandóan teljesítendő megbízások,
 • limiten (maradékon) felüli minimum- vagy maximumösszegre vonatkozó megbízás.


Forintérme kezelése

Ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy érméket nagy mennyiségben is befizethessenek pénztárainkban. A bank az érmék feldolgozásával alvállalkozót bíz meg. Ezt a szolgáltatást a Group4 Kft. végzi a velük kötött megállapodás alapján. Az érméket zárás után a bank átadja számolásra a Group4 Kft.-nek. A Group4 által megadott értéket az ügyfél számláján a bank jóváírja a befizetést követő napon.

 

Készpénzkiszállítás

Pénz(ki)szállítás:
Az ügyfél kérésére az általa kért készpénzt telephelyére, illetve a bankfiókba szállítjuk. A szállítást a bankkal szerződésben álló pénzfeldolgozó cégek végzik. Külön szerződést nem igénylő szolgáltatás. A szolgáltatásért felszámított díjat a mindenkori hatályos kondíciós listák tartalmazzák. Fő partnerünk a Group 4 Kft.


Pénzszállítás pénzfeldolgozó cégeken keresztül:
Bankunk célja a nagy összegű készpénzbefizetések pénzfeldolgozó cégek felé történő terelése, a fiók munkájának tehermentesítése és a készpénzforgalom csökkentése érdekében.
Az ügyfél címéről rendszeres készpénz-beszállítás és feldolgozás esetén ajánlott. Külön szerződést igénylő szolgáltatás a pénzfeldolgozó cég és az ügyfél között.

 

Zsákos befizetés

Forint, illetve külföldi fizetőeszköz pénzszállító zsákban történő beszállítása. A szállítást a számlatulajdonos végzi. A bank az ügyfél által beszállított készpénz feldolgozására alvállalkozót bíz meg. A bank a hozzá beszállított értékeket a szerződésnek megfelelően a beszállítás napján,  ill. a beszállítást követő első munkanapon írja jóvá az ügyfél bankszámláján.

Kiskincstári szolgáltatás önkormányzatok számára

Kiskincstári szolgáltatásunk keretében az önkormányzat megbízza a bankot azzal, hogy havonta egy előre meghatározott intézményi keret erejéig fedezetet biztosítson az adott naptári hónapon belül, a havi finanszírozási kerettel rendelkező résztvevők átutalásaihoz.

 

Ennek keretében a bank automatikusan, az önkormányzat külön rendelkezése nélkül az erre a célra létrehozott Intézményi Ellátási Alszámláról átvezeti a résztvevők Költségvetési Elszámolási Számlájára a bankhoz formailag helyesen benyújtott átutalási megbízások fedezetét.

 

A bank a résztvevők által benyújtott napi átutalási megbízások alapján akkor is elszámolja az igényelt napi támogatási összeget az egyes résztvevőkkel, ha az önkormányzat még nem helyezte el az alszámlán az adott havi teljes támogatási keretet.
Erre az esetre az önkormányzat felhatalmazza a bankot, hogy a létrejött fedezethiány miatt a hiányzó összeget az önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájával szemben automatikusan kiegyenlítse.

Postai szolgáltatások

Postai készpénzátutalási megbízás

A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek által a postán befizetett összegeket a PEK (Posta Elszámoló Központ) a befizetést követő napon dolgozza fel, és az azt követő napon közvetíti a számlavezető banknak, amely azt jóváírja a kedvezményezett számláján. Az "EKM " megkülönböztető jelzéssel ellátott expressz átutalások jóváírása a banknál a postai befizetést követő munkanapon - a postai átadás napján - történik.

 

Kifizetési postautalvány

Postán keresztül utalandó készpénzes kifizetésekre szóló megbízásokat ügyfeleink bankunkhoz is beadhatják. A 13 óráig, - Spectrán 14 óráig - beadott megbízásokat még a beadás napján, a később beadottakat pedig a következő bankmunkanapon feldolgozzuk és továbbítjuk a Magyar Posta felé, amely a beadást követő második bankmunkanapon 100.000,- Ft alatt kézbesíti a címzettnek az összeget, e felett pedig értesítést küld.
A kifizetési utalványok benyújtása az alábbiak szerint történhet:

 • a számlatulajdonos közvetlenül adja postára az általa előállított utalványokat, vagy adathordozót
 • a számlatulajdonos a kifizetési utalványokat feladó jegyzékkel együtt benyújtja a számlavezető bankfiókhoz
 • a számlatulajdonos a kifizetési utalványok adatait elektronikus úton küldi meg a számlavezető bankfiókba

Elektronikus szolgáltatások

További részleteket itt olvashat.

Bankkártyák és üzleti hitelkártyák

További részleteket itt olvashat.

Vállalati dolgozói csomag

Bankunk számára rendkívül fontos, hogy ne csak az önkormányzat és intézményei megbízásait teljesítsük magas színvonalon, hanem az ott dolgozók számára is minden igénynek megfelelő, minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk.

 

Célunk az, hogy az önkormányzat és minden alkalmazottja saját bankjának tekintse bankunkat és igénybe vegye teljes körű szolgáltatásainkat.
Ajánlataink struktúrájának, tartalmának kialakításakor minden esetben figyelembe vesszük azokat az előzetesen megfogalmazott elvárásokat, amelyeket ügyfeleink a tárgyalásaink során dolgozóik nevében közvetítenek bankunk felé.

 

Bankunk nem csupán számlavezetési szolgáltatással áll a lakossági ügyfelek rendelkezésére, hanem a magánszemélyek részére kínált széles termékválasztékával is, mint:

 • klasszikus banki termékek
 • elektronikus termékek
 • privát hiteltermékek
 • befektetési lehetősége
Számlavezető bank váltása

A helyi önkormányzat a választott számlavezetőt a hónap első napjával változtathatja meg Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet alapján.*

 

* A 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 84. §-ban és a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 145-147. §-aiban foglaltak figyelembe vételével.

Lekötött betétek

 

Az Önkormányzatok szabad pénzeszközeiket különböző futamidőre - 1, 2 hét, illetve 1, 3, 6, 9, 12 hónap időtartamra – leköthetik.


Bankunk az önkormányzatok számára kiemelt hozamú, biztos betételhelyezési lehetőséget kínál.


Az 50 millió forint feletti betételhelyezésnél minden esetben egyedi kamat megállapítására van lehetőség.


További információért bizalommal fordulhatnak munkatársainkhoz az onkormanyzat@unicreditgroup.hu e-mail címen.

Értékpapírok

Az állampapírok széles kínálatával állunk önkormányzati ügyfeleink rendelkezésére.

További részleteket itt olvashat.

Klasszikus finanszírozási formák

Folyószámlahitel

A bank az önkormányzat számára megnyitott folyószámlához folyószámla hitelkeretet nyit és tart az önkormányzat rendelkezésére. A hitelkeret rulírozó jellegű, azaz a már visszafizetett összeg újra felhasználható. A folyószámlahitel segítséget nyújt az önkormányzat napi működésének folyamatos biztosításához, az átmeneti finanszírozási problémák megoldásához. A hitelkeret futamideje maximum 1 év. A folyószámla hitelkeret összegének megállapítása egyedi elbírálás alapján történik.


Forgóeszköz hitel

Az UniCredit Bank az önkormányzati feladatok biztonságos és problémamentes finanszírozásához nyújt segítséget egy fix összegű, az önkormányzat által előre meghatározott futamidejű hitelezési forma lehetőségével.


Többcélú hitelkeret (MPCL)

Önkormányzatok számára nyújtott többcélú rulírozó (újrafelhasználható) hitelkeret, amely hitelkereten belül a bank forint folyószámlahitelt, rövid lejáratú forint forgóeszközkölcsönt, bankgaranciát bocsát ki, maximált összegre szóló akkreditívet nyit, váltót számítol le, váltót kezességi nyilatkozattal ellát.


Saját forrású beruházási, fejlesztési hitelek

Beruházáshoz, ingó, ingatlan vásárlásához nyújtott hitel. A hitel igénybevételének feltétele a saját forrás megléte, hitelképesség,  megfelelő biztosítékok, bank által elfogadható jellegű beruházás.

 

Projektfinanszírozás

Bankunk közép- és hosszú lejáratú, projekt jellegű, a hitel visszafizetésénél a megvalósuló beruházás által generált cash flow-ra alapozó  finanszírozási konstrukciókkal is ügyfelei rendelkezésére áll, a projekt struktúrájának összeállítását tanácsadással segíti.
A speciális igényekhez messzemenően igazodó finanszírozási konstrukciókat, illetve a részletes hitelezési feltételeket a konkrét ügyletre vonatkozó üzleti tervek megismerése és elemezése után alakítjuk ki.
A projekt sajátosságait figyelembe véve mind forintban, mind pedig devizában is tudunk a projektek megtérüléséhez igazodó futamidejű, közép- és hosszú lejáratú forrást biztosítani.

 

További információért forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik rendelkezésükre állnak bankfiókjainkban országszerte, vagy hívja a 06-1-301-5205-ös telefonszámot. E-mailben feltett kérdéseit az onkormanyzat@unicreditgroup.hu címre.

Támogatott hitelkonstrukciók

További részleteket itt olvashat.

Speciális hitelkonstrukciók

Állami kamattámogatott hitel lakóépületek, épületrészek felújítására, korszerűsítésére

A települési önkormányzat tulajdonában álló lakás felújításához és az azzal együtt végzett korszerűsítéshez (ideértve a lakástulajdonához tartozó közös tulajdoni hányadra eső felújítási és azzal együtt végzett korszerűsítési költségeire) igénybe vett a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő kölcsön kamatainak 70%-át a központi költségvetés az adós önkormányzat helyett átvállalja.

 

Energiatakarékos beruházások finanszírozása

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az utcai közvilágítás, a világítás és a fűtés az önkormányzati intézményekben – mindezek jelentős költséget is jelentenek számukra. Többségüknek viszont gyakran nincs elegendő saját forrása a korszerű, energiatakarékos berendezésekre vagy az energiaracionalizálást célzó beruházásokra.  Ezek a befektetések ugyanakkor gyorsan megtérülnek és alkalmazásukkal hosszú távon jelentős költséget lehet megtakarítani.

Ezen energia- és költségtakarékos, környezetbarát beruházásoknak megvalósítását próbálja bankunk speciális finanszírozási ajánlatával elősegíteni. A beruházást megvalósító vállalkozás az önkormányzattal hosszú távú üzemeltetési szerződést köt, és a hitelt is ő veszi fel. A csökkenő energiafelhasználásból elért költségmegtakarításból pedig a hitelt is a cég fizeti vissza. Az energiaracionalizálást célul kitűző projektek pedig így megvalósulhatnak.

 

További információért forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik rendelkezésükre állnak bankfiókjainkban országszerte, vagy hívja a 06-1-301-5205-ös telefonszámot. Ha pedig írásban szeretné feltenni kérdését, várjuk kérdését az onkormanyzat@unicreditgroup.hu e-mail címre.

EU szolgáltatások, tanácsadás

 

Az UniCredit Bank az európai uniós és nemzeti (kiegészítő) támogatásokhoz kapcsolódóan komplex szolgáltatási csomagot dolgozott ki.
Ennek keretében bankunk az önkormányzatok rendelkezésére áll a projektek megtervezésében, az ehhez kapcsolódó pályázati tanácsadásban, valamint a kiegészítő források biztosításában.


A pályázati tanácsadás folyamán az UniCredit Bank segítséget tud nyújtani többek között:

 • a projekt koordinálásában,
 • a projekt finanszírozásának kialakításában,
 • a pályázati dokumentációk összeállításában és benyújtásában,
 • a nyertes pályázatok projektmenedzsmentjében.

 

A támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő források tekintetében bankunk a szolgáltatások teljes választékát kínálja ügyfelei számára:

 • a hitelígérvénytől
 • és bankgaranciától
 • a sajáterő-finanszírozáson át egészen
 • az ÁFA-finanszírozásig és
 • a támogatások előfinanszírozásáig.


Az utóbbi konstrukció az Új Széchenyi Terv Operatív Programjain keresztül elnyerhető támogatások előfinanszírozásán túl gyakorlatilag minden támogatási jogcímre, így a hazai forrású (társfinanszírozott) állami támogatásokra is kiterjed.


Külön ügyféltámogatói csapatot alakítottunk ki a pályázati projektek előkészítéséhez és megvalósításához, tekintettel arra, hogy az uniós támogatások pályázati úton történő elnyerése az önkormányzatok számára kiemelten összetett feladat, így ebben feltétlenül segítségükre szeretnénk lenni.


Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért, kérjük, keresse a fiókjainkban dolgozó munkatársainkat, vagy hívja a 06-1-301-1355-ös telefonszámot.

Kondíciós lista, Hirdetmény vállalatok és önkormányzatok részére


Az alábbiakban letölthető az UniCredit Bank vállalatoknak szóló aktuális kondíciós listája és hirdetménye.

További részletek itt.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo