Támogatott és refinanszírozott hitelek

EIB hitelek

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. és az Európai Beruházási Bank (EIB) között létrejött megállapodás alapján bankunk kedvező kamatozású forint és euró hiteleket kínál beruházási és forgóeszköz finanszírozási célra KKV-k és Mid Cap vállalkozások számára.

KKV-k számára elérhető EIB hitelről további részletek itt

Mid Cap vállalkozások számára elérhető EIB hitelről további részletek itt

Az UniCredit Banknál elérhetőek az Eximbank Exportélénkítési Hitelprogramjának (EHP) termékei is.

 

EXIM VERSENYKÉPESSÉGET JAVÍTÓ HITELPROGRAM - JÖVŐ EXPORTŐREI beruházási és forgóeszköz hitelek

Az UniCredit Bank a Magyar Export - Import Bank Zrt. (továbbiakban Eximbank) refinanszírozásával kedvező kamatozású, támogatott beruházási hitelt és forgóeszköz-finanszírozást kínál forintban vagy euróban belföldi KKV-knak és nagyvállalkozásoknak. A hitelprogram célja, hogy a vállalkozások versenyképességét javítsa és az exportpiacokon való megjelenését elősegítse.

Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel

Jövő Exportőrei Beruházási Hitel

 

EXIM beruházási hitel

Az UniCredit Bank az Eximbank refinanszírozásával Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretén belül, kedvezményes, CIRR alapú, fix kamatozású a beruházás kivitelezési időszakát minimum két évvel maximum öt évvel meghaladó futamidejű hitelt kínál EUR, USD, illetve HUF devizanemben exportőrök és azok beszállítói által megvalósításra kerülő exportélénkítő beruházásainak finanszírozásához. További részletek itt

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által refinanszírozott hitelprogramok alapján kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelek nyújthatóak forintban EURIBOR kamatbázison.

 

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 kedvezményes, éven túli finanszírozást biztosít forintban KKV-k és nagyvállalatok számára EURIBOR kamatbázison. A hitelprogram célja a vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növelése, innovációs képességének és beszállítói tevékenységének erősítése, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaikhoz továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázataikhoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása. További részletek itt

 

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

Az MFB KKFP programjának kiemelt célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának a fejlesztése kedvezményes hitel nyújtásával, amely hozzájárulhat a biztonságos és környezetkímélő közösségi közlekedés megvalósításához. További részletek itt

 

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020

Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 EURIBOR kamatbázison kedvező kamatozású, hosszú lejáratú finanszírozást biztosít az önkormányzatoknak forintban, azok önként vállalt vagy törvény által kötelezően előírt infrastruktúra-fejlesztő feladatainak ellátásához beruházásainak finanszírozására. További részletek itt

Spinning wheel animation

Loading