MNB Növekedési Hitelprogram 3. szakasz

 

Az UniCredit Banknál is elérhető a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program 3. szakasza, mely továbbra is a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek finanszírozási helyzetének javítását célozza meg.

Milyen célokra használható fel az MNB Növekedési Hitel?
Miért előnyös az MNB Növekedési Hitel vállalkozásának?
Kinek ajánljuk az MNB Növekedési Hitelt?
Az MNB Növekedési Hitel főbb jellemzői

Kérjük, a személyes hiteltanácsadás érdekében keresse munkatársainkat az UniCredit bankfiókokban. Tanácsadóink tájékoztatják Önt az aktuális kondíciókról és az igénylés feltételeiről.


További információra van szüksége vagy igényelné a hitelt? Akkor kattintson az alábbi gombra és mi megkeressük Önt!

 

Az Ügyfél által igényléskor benyújtandó speciális dokumentumok
Egyéb feltételek

További információk:
A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján: http://www.novekedesihitel.hu/

Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

Mi mindenre lehet még szüksége pénzügyei ügyintézéséhez?

 

 

1Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök átalakítására korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2015. november 30. előtt alapított vállalkozásban történő, legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti.

2Ez a felső összeghatár a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól az MNB NHP3 I. pillérében felvehető maximális összeget is jelentik.  

3Cégcsoportnak kell tekinteni, ha egyik vállalkozás a másikban közvetlenül vagy tulajdonosán keresztül a szavazati jog vagy a tulajdonjog legalább 20%-át gyakorolja; résztulajdonlásnak a 20 százalékot elérő részesedés birtoklását kell érteni; Irányítás alatt a szavazati jogok legalább 20 százalékának birtoklását, továbbá a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti Vezető állású munkavállalót, valamint 2014. március 15-ig a 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti, 2014. március 15. után pedig az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti ügyvezetés tagjait kell érteni. Öröklés esetén kivételként megengedett cégcsoporton belüli részesedés örököstől történő vásárlása függetlenül a résztulajdonlás mértékétől 

4A megújítás a hitelszerződésből eredő tartozások átvállalását és a jogok engedményezését, valamint a hitelszerződés eredeti szerződő felek általi újrakötését jelenti. 

5Átstrukturálás alatt a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmat kell érteni. A program keretében nyújtott kölcsönök tekintetében akkor is átstrukturálásnak minősül a fennálló tőketartozás 25 százalékát meghaladó rész törlesztési ütemezésének a futamidő vége irányába történő megváltoztatása (az adott szerződés első adatszolgáltatáskori állapotához képest), ha arra nem a KKV – hivatkozott Korm. rendelet 2. § 48. a) szerinti – fizetési nehézségei miatt kerül sor, kivéve, ha az csak a tőketörlesztés hónapon belüli dátumát érinti. A KKV szerződés ilyen címen a kölcsön futamideje alatt legfeljebb kétszer módosítható, a módosítások együttesen sem haladhatják meg a fenti mértéket. Az előtörlesztés miatti változások nem minősülnek átstrukturálásnak  

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo