MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

 


Az UniCredit Banknál elérhető a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program 2. szakasza, mely továbbra is a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek finanszírozási helyzetének javítását célozza meg.

Milyen célokra használható fel az MNB Növekedési Hitel?
Miért előnyös az MNB Növekedési Hitel vállalkozásának?
Kinek ajánljuk az MNB Növekedési Hitelt?
Az MNB Növekedési Hitel főbb jellemzői


További információra van szüksége? Akkor kattintson az alábbi gombra és mi megkeressük Önt!

Az Ügyfél által igényléskor benyújtandó speciális dokumentumok
Egyéb feltételek
További információk


Ha tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal kapcsolattartójához vagy a bankfiókban dolgozó munkatársainkhoz.

 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az UniCredit Bank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről.

 

1 Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök átalakítására korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül a belföldi székhelyű, 2014. február 28. előtt alapított vállalkozásban történő, legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti.

2 Forgóeszköz-finanszírozási hitelek alatt az MNB a program szempontjából az Szmt. 28. § (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti.

3 Ezek a felső összeghatárok a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

4 Ez alól kivételt képez az évente igényelhető (pl. normatív) EU-s támogatások előfinanszírozása típusú kölcsön.

5 Az I. pillérben nyújtott új (nem kiváltott) beruházási kölcsönök lehívására 2016. december 30-ig van lehetőség az alábbi feltételekkel:
- a szerződéses összeg minimum 30%-át a KKV-nak 2016. június 30-ig le kell hívnia és fel kell használnia, ehhez a Banknak a hiánytalan lehívási kérelmet június 27-ig kell megkapnia. A szerződéses összeg 30%-a tekintetében a le nem hívott rész után az MNB felé rendelkezésre tartási jutalék fizetendő, de a rendelkezésre tartás nem szűnik meg, azaz ez a rész is lehívható a rendelkezésre tartási időszak végéig,
- a szerződéses összeg fennmaradó 70%-át a KKV-nak 2016. december 30-ig igénybe kell vennie, amihez a hiánytalan lehívási kérelmet a Banknak 2016. december 27-ig kell megkapnia. A 70%-os összeg tekintetében a le nem hívott rész után rendelkezésre tartási jutalék fizetendő az MNB-nek.

6 A továbbértékesítési célból vásárolt vagy előállított eszközök, beleértve az ingatlanokat is finanszírozására a forgóeszköz-finanszírozási kölcsön feltételei vonatkoznak azzal, hogy az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlan vagy üdülő tulajdonjogának továbbértékesítési céllal történő megszerzésére, bővítésére, felújítására vagy átalakítására a program keretén belül nem folyósítható forgóeszköz-finanszírozási kölcsön, jogosult azonban ilyen kölcsön igénybevételére az a KKV, amely legalább 5 lakásból álló, energiatakarékos (vagy a korszerűsítés által azzá váló) lakóingatlanok továbbértékesítési célú építése vagy meglévő épület(ek) korszerűsítése céljából a kivitelezést végez.

7 Cégcsoportnak kell tekinteni, ha egyik vállalkozás a másikban közvetlenül vagy tulajdonosán keresztül a szavazati jog vagy a tulajdonjog legalább 20%-át gyakorolja; résztulajdonlásnak a 20 százalékot elérő részesedés birtoklását kell érteni; Irányítás alatt a szavazati jogok legalább 20 százalékának birtoklását, továbbá a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti Vezető állású munkavállalót, valamint 2014. március 15-ig a 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti, 2014. március 15. után pedig az új Ptk. (2013. évi V. tv.) szerinti ügyvezetés tagjait kell érteni. Öröklés esetén kivételként megengedett cégcsoporton belüli részesedés örököstől történő vásárlása függetlenül a résztulajdonlás mértékétől.

8 A megújítás a hitelszerződésből eredő tartozások átvállalását és a jogok engedményezését, valamint a hitelszerződés eredeti szerződő felek általi újrakötését jelenti.

9 Mind a program keretében nyújtott, mind a kiváltott kölcsönök tekintetében átstrukturálás alatt a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott fogalmat kell érteni. A program keretében nyújtott kölcsönök tekintetében, illetve az NHP keretében korábban felvett hitelek kiváltásakor, továbbá akkor is átstrukturálásnak minősül a fennálló tőketartozás 25 százalékát meghaladó rész törlesztési ütemezésének megváltoztatása (az adott szerződés, illetve a kiváltott korábbi NHP-s hitelszerződés első adatszolgáltatáskori állapotához képest), ha arra nem a KKV – hivatkozott Korm. rendelet 2. § 48. a) szerinti – fizetési nehézségei miatt kerül sor, kivéve, ha az csak a tőketörlesztés hónapon belüli dátumát érinti. A KKV szerződés ilyen címen a kölcsön futamideje alatt legfeljebb kétszer módosítható, a módosítások együttesen sem haladhatják meg a fenti mértéket. Az előtörlesztés miatti változások nem minősülnek átstrukturálásnak. Az MNB 2014. május 5-én módosított Terméktájékoztatójának hatályba lépését megelőzően a program keretében 1 éves maximális futamidővel kötött forgóeszköz-finanszírozási kölcsönszerződések 3 éves futamidőre történő módosítása nem számít átstrukturálásnak, ha arra nem az adós fizetési nehézségei miatt kerül sor.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo