A törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó legfrissebb jogszabály* értelmében a törlesztési moratórium változatlan feltételekkel 2021. június 30-áig meghosszabbodik azon ügyfelek számára, akik 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján eddig az időpontig már folyósított kölcsönökkel rendelkeznek. Ennek megfelelően a kiemelt társadalmi csoportokba tartozó lakossági ügyfeleknek nem kell nyilatkozniuk jogosultságukról.

A jogszabály ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy azoknak az adósoknak, akik 2020. decemberében, vagy azt megelőzően nem éltek a fizetési moratóriummal, de 2021. január 1-jétől igénybe kívánják venni, ezt a szándékukat jelezniük kell bankjuk számára írásban vagy a bank által rendszeresített elektronikus úton. Fontos, hogy a lakossági ügyfeleknek ebben az esetben sem szükséges a kiemelt társadalmi csoportokba való tartozásról igazolást benyújtaniuk.

Nyilatkozatát megteheti az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Visszalépés a törlesztési moratóriumba nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:

 • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
 • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Nyilatkozatát megteheti telefonos ügyfélszolgálatunkon is a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között.

nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Azok ügyfeleinknek akik 2020-ban már megtették a 2021-től hatályos moratóriumra vonatkozó jogosultsági nyilatkozatot, függetlenül attól, hogy igazolták vagy sem a kiemelt társadalmi csoportba tartozást, 2021. január 1-jétől beállításra kerül a törlesztési moratórium.

Az UniCredit Bank magánszemély ügyfelei akik igénybe veszik a moratóriumot, de a későbbiekben mégsem kívánnak élni vele ezt a szándékukat is nyilatkozati formában kell jelezniük Bankunknak.

 • A nyilatkozatot megtehetik az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:
  • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
  • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Részletes leírást itt olvashat arról, hogyan töltse ki nyilatkozatát az eBankingben.

 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Ügyfeleink egy nyilatkozatban valamennyi hitelükre is kérhetik a moratórium visszaállítását vagy megszüntetését, vagy külön is megjelölhetik azokat. 

A fentiekkel összefüggésben kérjük, hogy ha Ön „Moratórium alatt felhalmozódott kamat visszafizetésének ütemezéséről” tárgyú, 2020. december 15-ei keltezésű levelet kapott bankunktól, azt tekintse tárgytalannak.

2020. december 29.

Üdvözlettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

* a 637/2020. kormányrendelettel módosított 2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről; a módosítást kihirdették: 2020. december 22-én.

A törlesztési moratóriummal kapcsolatos újabb információkkal, legfontosabb új tudnivalókkal tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük.

 

Ismerje meg tájékoztatónkat és bankolási tanácsainkat a koronavírus megelőzésével összefüggésben!

 

Ismerje meg a hitelezésben a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt bevezetett átmeneti könnyítéseinket!

 

Bankunk a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján automatikus fizetési haladékot biztosít az erre jogosult ügyfelei részére az alábbiakban felsorolt hitelek esetében. Ennek megfelelően a jogosult ügyfelek a szerződésből eredő tőke-, kamat-, valamint díjfizetési kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kapnak.

 

Mire vonatkozik a moratórium?

 • A fizetési haladékot a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.
 • A fizetési moratórium jelenlegi formájában 2020. december 31-éig tart. A 2021. Január 1-től érvényes rendelkezésekről ide kattintva tájékozódhat.
 • A moratórium a következő hiteltípusokra vonatkozik: lakossági jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök, személyi kölcsönök, hitelkártyák, folyószámla-hitelkeretek, munkáltatói hitelek, pénzügyi lízingszerződések, vállalatoknak nyújtott hitelek és pénzügyi lízingszerződések.

 

Mit kell tennem, ha magánszemélyként igénybe akarom venni a fizetési moratóriumot? Mi történik a moratórium után?

A fizetési moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19-én, így azoknak az ügyfeleknek, akik a halasztás lehetőségével élni kívánnak, nincs teendőjük.

Ha Önnek hitelfedezeti biztosítása van…

Fontos, hogy a személyi kölcsönhöz vagy jelzáloghitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díjra a moratórium nem terjed ki, azt a moratórium alatt is változatlanul fizetni kell a biztosító szolgáltatása érdekében. A biztosítási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződésben meghatározott futamidő alapján és az aktuális ügyleti kamattal számított havi törlesztőrészlet. Fontos, hogy a havi biztosítási díj összegének megfelelő fedezetről a moratórium alatt is gondoskodjanak számláikon a hitelfedezeti biztosítással rendelkező ügyfeleink, illetőleg káresemény esetén a Biztosítási Feltételek általános szabályai szerinti határidőben jelentsék be szolgáltatási igényüket a biztosítónál.

Ha jelzáloghiteléhez vagyonbiztosítás kapcsolódik…

Jelzáloghitele ingatlanfedezetéhez kapcsolódó vagyonbiztosításának, valamint annak engedményezési vagy zálogjogi záradékának módosítására a moratórium miatt nincs szükség. Abban az esetben sem, ha Ön a hitel/kölcsönszerződésére vonatkozóan él a fizetési haladék lehetőségével, és ezért hitelének futamideje meghosszabbodik. A biztosítási szerződés ugyanis önálló szerződéstípus, mely határozatlan időre jön létre, ezért a hosszabbítására nincs szükség. Az engedményezési vagy  zálogkötelezetti bejegyzés törlésére pedig csak a bank által kiállított, a hitel visszafizetését igazoló, a bejegyzés törlésére feljogosító nyilatkozat alapján kerülhet sor.

A moratórium után

A fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket, a moratóriumot követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta egyenlő részletekben. A fizetési haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló – meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség. (Kivéve folyószámla-hitelkeret és hitelkártya.)

A moratórium időszaka utáni törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis a moratórium előtti havi törlesztőrészlet összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő a kamat mértéke.

Ha Önnek folyószámlahitele van…

A folyószámla-hitelkeretek esetében a fizetési moratóriumot bankunk oly módon biztosítja ügyfeleinek, hogy a 2020. március 18-ai kinnlevőségnek megfelelő összeggel csökkentette hitelkeretüket, egyúttal ugyanezt a kinnlevő tőkeösszeget egy technikai számlán különítette el. A moratórium értelmében ezt az elkülönített hitelrészt nem törlesztik automatikusan a folyószámlára beérkező összegek. Az így elkülönített összeget 2021. január 4-én könyveljük vissza a hitelkerethez, addig ügyfeleinknek nincs sem tőke-, sem kamatfizetési kötelezettsége erre a részre vonatkozóan. Fontos ugyanakkor azt figyelembe venni, hogy az elkülönített összeg a folyószámlahitel normál ügyleti kamatával kamatozik, és a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot 2021. január 4-étől kezdődően 24 kamatmentes havi részletben kell megfizetni. Az elkülönítés után fennmaradó keretösszeg a továbbiakban normál folyószámla-hitelkeretként használható, amelyre a kormányrendelet értelmében nem vonatkozik a moratórium. Ez a keret tehát a szerződésben foglalt kamat és díjak megfizetése ellenében vehető igénybe, és ügyfeleinknek a folyószámlahitel-szerződésben foglaltak szerint a teljes hitelkeret összegének megfelelő havi jóváírási kötelezettségeket kell teljesíteniük.

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom hitelemet?

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni hitelét vagy folyószámlahitele 2020. március 18-ai kinnlévőségét, erről nyilatkozatot kell tennie bankunk részére.

Hitelkártya esetén a március 18-án fennálló teljes tartozás megfizetésével, azaz nyilatkozat nélkül is jelezheti, hogy a moratóriummal nem kíván élni. Nyilatkozatot akkor kell benyújtania, ha a hitelkártyáján március 18-án fennálló teljes tartozását nem kívánja egyszerre megfizetni.

Ha Önnek Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele van, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a következő kérdésre adott tájékoztatásunkban olvashatja.

A moratórium előtt megfizetett utolsó törlesztőrészletről a hitelszerződésből, vagy ha annak megkötése óta a törlesztőrészletben változás történt, akkor a bankunk által legutoljára kiküldött hitelértesítőből, az internetbanki szolgáltatásban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom a Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelemet?

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelét, erről nyilatkozatot kell tennie bankunk részére. Ehhez fontos tudnia, hogy a nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával a hitel kamata és egyéb díjai mellett a Lakáskasszának fizetendő havi megtakarítások további fizetését is vállalja.

Ha lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében kizárólag a megtakarítási részt kívánja a továbbiakban fizetni, a kamatok és egyéb díjak fizetésével pedig a moratóriumban maradni, akkor Önnek bankunknál nincs tennivalója, a megtakarítása továbbfizetésére vonatkozó jelzését a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek kell jeleznie.

Ha úgy dönt, hogy az UniCredit Banknál (kamatok és egyéb díjak fizetése) nem kíván élni a törlesztési moratóriummal, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek fizetendő lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozóan viszont igen, akkor döntéséhez minenképpen tudnia kell, hogy ebben az esetben a tőke visszafizetéséhez szükséges megtakarítási összeg nem képződik meg hitele eredeti lejáratáig. Emiatt, annak érdekében, hogy hitelét a szerződés szerinti lejáratakor visszafizethesse, a maradvány összeget egyéb forrásból kell törlesztenie, vagy a futamidő meghosszabbodik.

Mit kell tudnom még, ha rendelkezem Hitelfedezeti Biztosítással?

A moratórium a hitelfedezeti biztosítások havi díjának megfizetésére nem vonatkozik. Azaz annak érdekében, hogy jelzáloghitele és/vagy személyi kölcsöne esetében a biztosítói kockázatviselés és szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennmaradjon, a biztosítás havi szolgáltatási díját Önnek a moratórium alatt is meg kell fizetnie. A moratórium jogszabályi időszaka 2020. március 19-étől 2020. december 31-éig tart.

A biztosítási szolgáltatási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződésben meghatározott futamidő alapján és az aktuális ügyleti kamattal számított havi törlesztőrészlet.

Ha Ön él a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, a biztosítási szolgáltatási díjak terhelése havonta, a Biztosítási Feltételekben foglaltaktól eltérően minden hónap 15-én történik.

Ha Ön nem kíván élni a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, hanem az eredeti szerződési feltételek szerint törleszt, akkor biztosítás szolgáltatási díját is a hitelszerződés szerinti törlesztési időpontban a törlesztőrészlettel együtt terheljük a számláján.

Biztosítotti jogviszonyának fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezetről.

Ha Ön olyan hitelfedezeti biztosítást kötött, amely feltétele a hitelhez kapcsolódó kamatkedvezménynek, akkor fontos tudnia, hogy ha a biztosítást a moratórium ideje alatt felmondja, vagy biztosítási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt követően bankunk a kamatokat a normál – vagyis a nem kedvezményes – kamatértékkel számítja fel. A kamatot ugyanakkor majd a moratóriumot követően kell megfizetnie.

Fontos, hogy a bekövetkező káreseményeket a moratórium időszaka alatt is a Biztosítási Feltételekben és a Terméktájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, határidőben jelezze a biztosítónak. Ezt megteheti a biztosító online ügyfélszolgálatán (www.generali.hu) vagy a biztosító honlapjáról letöltött biztosítási szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és a biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámára történő megküldésével vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.

Hitelfedezeti biztosításának dokumentumai elérhetőek honlapunkon (www.unicreditbank.hu) a Hitelfedezeti biztosítások oldalon a Hitelfedezeti biztosítás jelzáloghitelhez és a Hitelfedezeti biztosítás személyi kölcsönhöz aloldalak alján a Kapcsolódó dokumentumok pontban.

Hogyan nyújthatom be nyilatkozatomat?

Az UniCredit Bank magánszemély ügyfelei azt a nyilatkozatukat, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal, megtehetik:

 • az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:
  • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
  • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Részletes leírást itt olvashat arról, hogyan töltse ki nyilatkozatát az eBankingben.

 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Ügyfeleink egy nyilatkozatban valamennyi hitelükre is kérhetik a moratórium megszüntetését, vagy külön is megjelölhetik, mely hiteleikre kérik ezt.

Ha törlesztési kötelezettségének eddig csoportos beszedési megbízással tett eleget, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy bankunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését a fizetési moratóriumra tekintettel leállította, ezért a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell bankunkat a további törlesztési szándékáról.

Mit tegyek, ha most nem, de később mégis élni akarok a moratórium lehetőségével?

Ha nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a fizetési moratórium jogszabályi időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, akkor ahhoz újabb ezirányú nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve ha csoportos beszedési megbízások esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

Tekintettel azonban arra, hogy a törlesztőrészletek fizetése közvetlenül bankszámlájáról történik (kivéve a nem automatikus beszedéssel rendezett hitelkártya-tartozásokat), ahol egyéb napi pénzforgalmát is bonyolítja, kérjük, hogy az egyértelműség és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében a törlesztés felfüggesztésére irányuló szándékát lehetőség szerint jelezze bankunknak. Ezt a jelzését megteheti az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Visszalépés a törlesztési moratóriumba nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:

 • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
 • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Nyilatkozatát megteheti telefonos ügyfélszolgálatunkon is a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között.

A jelzését követően esedékes törlesztőrészletekre újra kiterjed majd a kormányrendelet szerinti moratórium.

Adattovábbítás késedelmes hitelügyletekről a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), változások a fizetési moratórium időszaka alatt

Ha ügyfelünk szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (2020-ban ez 161 000 forint) és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, akkor a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (KHR-törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve bankunk az alábbi adatokat továbbítja a KHR-be:

 • az ügyfél azonosító adatai és a szerződésre vonatkozó adatok;
 • a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés).

Bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét arról, hogy ha nem rendezi mulasztását, a fenti adatai bekerülnek a KHR-be (a továbbiakban: 30 napos értesítés az adatátadásról). Tartozásának rendezésére ügyfelünknek a figyelmeztetést követően is van lehetősége; ha a KHR-nek történő adatátadásnak az értesítésben megjelölt várható időpontját megelőzően rendezi tartozását, akkor elkerülheti az adatátadást a KHR-nek.

Az adatátadás következménye, hogy – ha a tartozás nem szűnt meg – a mulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ez idő alatt az ügyfél hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. A tartozás teljesítése (visszafizetése) esetén az adatok a teljesítéstől számított 1 évig maradnak a KHR-ben.

A fizetési moratórium időszaka alatt a moratórium alatt álló szerződések esetén a fenti szabályok az alábbiak szerint módosulnak:

 • a törlesztési moratórium időszaka alatt a késedelem napszáma nem változik, így ha bankunk a moratórium kezdő időpontját (március 19.) megelőzően küldte ki a 30 napos előzetes értesítést az adatátadásról, az érvényét veszti, ha a 30 nap a moratórium hatályba lépését követően (a moratórium időszaka alatt) járt volna le; illetve a moratórium időszaka alatt bankunk nem küld ki ilyen jellegű értesítést.
 • a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele);
 • ha ügyfelünk tartozása a moratórium lejártát követően eléri a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és a fenti feltételekkel számolt késedelmes napok száma eléri a 90 napot, adatait bankunk továbbítja a KHR-be (a KHR-törvény előírásai alapján).
 • bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét.

A törlesztési moratórium időszaka alatt bankunk a kormányrendeletnek megfelelően biztosítja a fizetési haladékot/moratóriumot, így az ez idő alatt esedékes, de meg nem fizetett törlesztőrészletek miatt nem keletkezik lejárt tartozás.

Ha a moratórium kezdő időpontjában ügyfelünknek volt lejárt tartozása, akkor a moratórium időszaka alatt a lejárt tartozás után késedelmikamat-fizetési kötelezettség nem terheli, és a késedelem egyéb jogkövetkezményei sem állnak be, azonban a lejárt tőketartozásra fennállásának ideje alatt a szerződés szerinti ügyleti kamatot kell fizetnie. A moratórium alatt bankunk kiszámolja és nyilvántartja ezt a kamatot, a megfizetése a moratórium jogszabályi határideje után válik esedékessé.

Ügyfeleinknek a törlesztési moratórium időszaka alatt is bármikor lehetőségük van arra, hogy rendezzék a lejárt tartozásaikat.

A késedelmes hiteltartozásokkal kapcsolatos további hasznos információk honlapunkon „Törlesztési nehézségek esetén” címmel a következő linkre kattintva érhetők el: https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/torlesztesi_nehezsegek.html

Tájékoztatás kisvállalatoknak

A fizetési moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19-én, így azoknak a kisvállalati ügyfeleinknek, akik a halasztás lehetőségével élni kívánnak, nincs teendőjük.

Ha nem akarja cége hitelével kapcsolatban igénybe venni a törlesztési moratóriumot, hanem tovább akarja törleszteni hitelét, akkor kérjük, vegye fel kisvállalati tanácsadójával a kapcsolatot.

Az UniCredit Bank a moratóriumról lemondó nyilatkozatokat érkezési sorrendben folyamatosan dolgozza fel a kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján. Az összes tétel feldolgozása várhatóan több napot is igénybe vesz majd. Türelmét és megértését köszönjük.

Tájékoztatás vállalatoknak

Az UniCredit Bank a moratóriumról lemondó nyilatkozatokat érkezési sorrendben folyamatosan dolgozza fel a kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján. Az összes tétel feldolgozása várhatóan több napot is igénybe vesz majd. Türelmét és megértését köszönjük.

A törlesztési moratóriummal kapcsolatos újabb információkkal, legfontosabb új tudnivalókkal tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük.

 

Ismerje meg tájékoztatónkat és bankolási tanácsainkat a koronavírus megelőzésével összefüggésben!

 

Ismerje meg a hitelezésben a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt bevezetett átmeneti könnyítéseinket!

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo