A törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a törlesztési moratóriumra vonatkozó jogszabályokat* a jogalkotó módosította.

A moratóriumot minden arra jogosult ügyfél számára meghosszabbították 2021. október 31-éig azzal a feltétellel, hogy október hónapban csak azok jogosultak a fizetési haladékban maradni, akiknek hitele szeptemberben is moratóriumban volt. Ezt követően, azaz november 1-jétől azonban csak azok a kiemelt társadalmi csoportokba tartozó ügyfelek vehetik igénybe a törlesztési moratóriumot legfeljebb 2022. június 30-áig, akik ezt igénylik.

Ha Ön 2021. november 1-jétől is jogosult a törlesztési moratóriumra és továbbra is élni kíván vele, akkor erről 2021. október 1. és október 31. között nyilatkoznia kell bankunk számára. Ezt követően a moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozat nem fogadható be.

Ha Ön hitelével továbbra is moratóriumban kíván maradni, kérjük, hogy olvassa el részletes tájékoztatónkat a jogosultság feltételeiről és a moratórium fenntartásáról.

Ha az Ön kölcsöne jelenleg moratóriumban van, akkor a jogszabály értelmében automatikusan moratóriumban is marad 2021. október 31-éig. (Kivéve, ha jelzi bankunknak, hogy kölcsönét törleszteni kívánja).

A moratórium 2021. október 31-én lezárul mindazok számára, akik nem jogosultak a hosszabbításra vagy 2021. november 1-jétől nem kívánják igénybe venni, azaz nem nyújtanak be igénylést a folytatására. Ezekben az esetekben nincs teendője, a kölcsön törlesztését a 2021. novemberben esedékessé váló törlesztőrészlettel folytathatja.

A moratóriumból Ön bármikor kiléphet, ezt a „Nyilatkozat eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztés bejelentéséhez” űrlap benyújtásával jelezheti bankunknak. Ha kilép a moratóriumból, a későbbiekben nincs lehetősége a visszalépésre.

 

2021. október 1.

Üdvözlettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

* 536/2021. (IX. 15.) kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Tájékoztatás magánszemélyeknek

 

Tájékoztatjuk, hogy a törlesztési moratóriumra vonatkozó jogszabályokat a jogalkotó módosította.

A moratóriumot minden arra jogosult ügyfél számára meghosszabbították 2021. október 31-éig azzal a feltétellel, hogy október hónapban csak azok jogosultak a fizetési haladékban maradni, akiknek hitele szeptemberben is moratóriumban volt. Ezt követően, azaz november 1-jétől azonban csak azok a kiemelt társadalmi csoportokba tartozó ügyfelek vehetik igénybe a törlesztési moratóriumot legfeljebb 2022. június 30-áig, akik ezt igénylik.

2021. november 1. és 2022. június 30. között azok a magánszemélyek vehetnek részt a moratóriumban, akik

 • saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülnek,
 • 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartanak el,
 • 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tartanak el,
 • a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket várnak,
 • álláskeresők,
 • közfoglalkoztatottak, valamint
 • akik háztartásában a jövedelem tartósan csökkent 2020. március 18-át követően.

A meghosszabbított hitelmoratóriumban azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek vállalkozási tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 százalékkal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A törlesztési moratórium hosszabbítása fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződés (lombardhitel), kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződés, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződés esetén nem vehető igénybe.

A moratórium 2021. november 1-jétől történő igénybevételét csak az kérelmezheti, aki azt 2021. szeptember hónapban is igénybe vette.

Ha a fenti feltételek alapján Ön jogosult a törlesztési moratórium további meghosszabbítására, és azt 2021. október 31-ét követően is igénybe kívánja venni, akkor erről 2021. október 1. és október 31. között nyilatkoznia kell bankunk számára. Nyilatkozatát kizárólag a jogszabályban előírt űrlapon nyújthatja be:

Ha az Ön kölcsöne jelenleg moratóriumban van, akkor a jogszabály értelmében automatikusan moratóriumban is marad 2021. október 31-éig. (Kivéve, ha jelzi bankunknak, hogy kölcsönét törleszteni kívánja).

A moratórium 2021. október 31-én lezárul mindazok számára, akik nem jogosultak a hosszabbításra vagy 2021. november 1-jétől nem kívánják igénybe, azaz nem nyújtanak be igénylést a folytatására. Ezekben az esetekben nincs teendője, a kölcsön törlesztését a 2021. novemberben esedékessé váló törlesztőrészlettel folytathatja.

A moratóriumból Ön bármikor kiléphet, ezt a „Nyilatkozat eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztés bejelentéséhez” űrlap benyújtásával jelezheti bankunknak. Ha kilép a moratóriumból, a későbbiekben nincs lehetősége a visszalépésre.

2021. október 1.

Üdvözlettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

* 536/2021. (IX. 15.) kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL - eBanking kitöltési útmutató -

 

 

Tájékoztatás vállalatoknak

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A moratórium 3. szakaszába tehát az a vállalkozás léphet be, amely

 • 2021. szeptember 30-án moratóriumban volt,
 • 2021. október 1. és október 31. között nyilatkozatot ad a banknak arról, hogy
  • vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent és melyben a vállalkozás kijelenti, hogy az ezt alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik és
  • a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Csak olyan vállalkozás léphet be, amelyeknek van a tevékenységéből származó nettó árbevétele. Társasházak, alapítványok, egyházak, egyesületek nem léphetnek be a moratórium 3. szakaszába.

Budapest, 2021.10.01.

Üdvözlettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

 

NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről vállalkozások számára

Tisztelt Ügyfelünk!

A vonatkozó jogszabály értelmében a törlesztési moratórium 2021. október 31-ig automatikusan és változatlan feltételek mellett a továbbiakban is megilleti azokat az ügyfeleket, akik 2020. március 18-án fennálló szerződések alapján eddig az időpontig már folyósított kölcsönökkel rendelkeznek. Erről az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) számú Kormányrendelet rendelkezik.

Azokat az ügyfeleket, akik 2020. december 31-én moratóriumban voltak, a moratórium 2021. január 1-jétől kezdődő második szakasza automatikusan megilleti, nekik tehát nem kell sem külön igényelniük a moratóriumot, sem pedig nyilatkozniuk a jogosultságukról.

Azoknak az adósoknak azonban, akik 2020. decemberében nem éltek a fizetési moratóriummal, azaz korábban kiléptek belőle, de 2021-ben ismételten igénybe kívánják venni, ezt a szándékukat jelezniük kell bankjuk számára írásban, postai vagy a bank által rendszeresített elektronikus úton. Ugyanígy kell tenniük azoknak, akiknek a 2020. évi utolsó törlesztőrészletük esedékessége december hónapot megelőzően volt és ezen esedékességkor nem éltek a fizetési moratóriummal, mert korábban kiléptek belőle, de 2021-ben ismételten élni kívánnak vele.

Fontos, hogy a lakossági ügyfeleknek ebben az esetben sem szükséges a kiemelt társadalmi csoportokba való tartozásról igazolást benyújtaniuk.

Tájékoztatás magánszemélyeknek

Mit kell tennem, ha magánszemélyként igénybe akarom venni a fizetési moratóriumot? Mi történik a moratórium után?

Ha Ön a 2020. decemberi törlesztőrészlete esetében igénybe vette a moratóriumot, és 2021-ben továbbra is élni kíván vele, akkor Önnek nincs teendője. A fizetési moratórium 2020. március 19-étől 2020.december 31-éig tartó első szakaszát követően ugyanis automatikusan hatályba lépett annak 2021. január 1-jétől 2021. október 31-ig tartó második szakasza, így azoknak az ügyfeleknek, akik a fizetési halasztás lehetőségével továbbra is élni kívánnak, ehhez nem kell semmit tenniük.

Fontos, hogy ha a 2020 decemberében esedékes törlesztési kötelezettsége esetében Ön nem élt a törlesztési moratóriummal, akkor, ha 2021-ben a törlesztési moratórium második szakaszát igénybe kívánja venni, akkor ezt a szándékát az első alkalom előtt nyilatkozatban jeleznie kell bankunknak.

Ha Önnek hitelfedezeti biztosítása van…

Fontos tudnia, hogy a személyi kölcsönhöz vagy jelzáloghitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díjra a moratórium nem terjed ki, azt a moratórium alatt is változatlanul fizetni kell a biztosító szolgáltatása érdekében. A biztosítási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződés szerinti havi törlesztőrészlet.

Ha hitelfedezeti biztosítással rendelkezik, kérjük, a havi biztosítási díj összegének megfelelő fedezetről a moratórium alatt is gondoskodjon számláján, illetőleg káresemény esetén a Biztosítási Feltételek általános szabályai szerinti határidőben jelentse be szolgáltatási igényét a biztosítónál.

Ha jelzáloghiteléhez vagyonbiztosítás kapcsolódik…

Jelzáloghitele ingatlanfedezetéhez kapcsolódó vagyonbiztosításának, valamint annak engedményezési vagy zálogjogi záradékának módosítására a moratórium miatt nincs szükség. Abban az esetben sem, ha Ön a hitel/kölcsönszerződésére vonatkozóan él a fizetési haladék lehetőségével, és ezért hitelének futamideje meghosszabbodik. A biztosítási szerződés ugyanis önálló szerződéstípus, mely határozatlan időre jön létre, ezért a hosszabbítására nincs szükség. Az engedményezési vagy zálogkötelezetti bejegyzés törlésére pedig csak a bank által kiállított, a hitel visszafizetését igazoló, a bejegyzés törlésére feljogosító nyilatkozat alapján kerülhet sor.

A moratórium után

A fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket, a moratóriumot követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta egyenlő részletekben. A fizetési haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló – meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség.

A moratórium időszaka utáni törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis a moratórium előtti havi törlesztőrészlet összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő a kamat mértéke.

A moratórium első szakasza miatt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – módosult szerződéses feltételekről bankunk várhatóan 2021 januárjában értesíti Önt írásban. A moratórium második szakasza miatt hatályba lépő szerződéses változásokról pedig annak 2021. október 31-ei lezárását követően küld értesítést ugyancsak írásban.

Folyószámla-hitelkeret és hitelkártya esetén a moratórium alatt felhalmozott kamattartozás törlesztésére bankunk 24 havi kamatmentes visszafizetési ütemtervet biztosít ügyfelei számára. Azoknak az ügyfeleinknek, akik ettől eltérő ütemezéssel kívánják visszafizetni felhalmozott tartozásukat, bankunk az alábbi további törlesztési lehetőségeket biztosítja:

 • azonnali visszafizetés egy összegben;
 • a moratóriumban felhalmozott kamat egyenletes visszafizetése – az Ön választása szerint – 6, 12, 18, 30 vagy 36 hónap alatt.

Ha Önnek folyószámlahitele van…

A folyószámla-hitelkeretek esetében a fizetési moratóriumot bankunk oly módon biztosítja ügyfeleinek, hogy a 2020. március 18-ai kinnlevőségnek megfelelő összeggel csökkentette hitelkeretüket, egyúttal ugyanezt a kinnlevő tőkeösszeget egy technikai számlán különítette el. A moratórium értelmében ezt az elkülönített hitelrészt nem törlesztik automatikusan a folyószámlára beérkező összegek. Az így elkülönített összeget 2021. november 1-jén könyveljük vissza a hitelkerethez, addig ügyfeleinknek nincs sem tőke-, sem kamatfizetési kötelezettségük erre a részre vonatkozóan.

Fontos ugyanakkor, hogy az elkülönített összeg a folyószámlahitel normál ügyleti kamatával kamatozik, és a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot 2021. november 1-jétől kezdődően 24 havi kamatmentes részletben kell megfizetni. Azoknak az ügyfeleinek, akik ettől eltérő ütemezéssel kívánják visszafizetni felhalmozott tartozásukat, bankunk az alábbi további törlesztési lehetőségeket biztosítja:

 • azonnali visszafizetés egy összegben;
 • a moratóriumban felhalmozott kamat egyenletes visszafizetése – az Ön választása szerint – 6, 12, 18, 30 vagy 36 hónap alatt.

Az elkülönítés után fennmaradó keretösszeg a továbbiakban normál folyószámla-hitelkeretként használható, amelyre a jogszabályok értelmében nem vonatkozik a moratórium. Ez a keret tehát a szerződésben foglalt kamat és díjak megfizetése ellenében vehető igénybe, és ügyfeleinknek a folyószámlahitel-szerződésben foglaltak szerint a teljes hitelkeret összegének megfelelő havi jóváírási kötelezettségeket kell teljesíteniük.

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom hitelemet?

Ha a 2020. decemberi törlesztőrészlete esetében Ön nem élt a moratóriummal, és 2021-ben továbbra sem kíván élni vele, azaz változatlanul törleszteni kívánja hitelét, akkor Önnek csak annyi teendője van, hogy biztosítsa törlesztési számláján az ehhez szükséges fedezetet. A fizetési moratóriumból való kilépési nyilatkozata ebben az esetben hatályban maradt annak 2021. január 1-jétől október 31-éig tartó második szakaszára is.

A moratórium előtt megfizetett utolsó törlesztőrészletről a hitelszerződésből, vagy ha annak megkötése óta a törlesztőrészletben változás történt, akkor a bankunk által legutoljára kiküldött hitelértesítőből, az internetbanki szolgáltatásban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

Hitelkártya esetén a március 18-án fennálló teljes tartozás megfizetésével, azaz nyilatkozat nélkül is jelezheti, hogy a moratóriummal nem kíván élni. Nyilatkozatot akkor kell benyújtania, ha a hitelkártyáján március 18-án fennálló teljes tartozását nem kívánja egyszerre megfizetni.

Ha Önnek Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele van, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a következő kérdésre adott tájékoztatásunkban olvashatja.

 

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom a Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelemet?

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelét, erről nyilatkozatot kell tennie bankunk részére. Ehhez fontos tudnia, hogy a nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával a hitel kamata és egyéb díjai mellett a Lakáskasszának fizetendő havi megtakarítások további fizetését is vállalja.

Abban az esetben, ha Ön 2020 decemberében nem élt a moratóriummal, vagyis már akkor az eredeti szerződési feltételek szerint törlesztette hitelét és ezen a továbbiakban sem kíván változtatni, akkor csak annyi teendője van, hogy biztosítsa törlesztési számláján az ehhez szükséges fedezetet.

Ha lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében kizárólag a megtakarítási részt kívánja a továbbiakban fizetni, a kamatok és egyéb díjak fizetésével pedig a moratóriumban maradni, akkor Önnek bankunknál nincs tennivalója. A megtakarítása továbbfizetésére vonatkozó igényét a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek kell jeleznie.

Ha úgy dönt, hogy az UniCredit Banknál (kamatok és egyéb díjak fizetése) nem kíván élni a törlesztési moratóriummal, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek fizetendő lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozóan viszont igen, akkor döntéséhez mindenképpen tudnia kell, hogy ebben az esetben a tőke visszafizetéséhez szükséges megtakarítási összeg nem képződik meg hitele eredeti lejáratáig. Emiatt, annak érdekében, hogy hitelét a szerződés szerinti lejáratakor visszafizethesse, a maradvány összeget egyéb forrásból kell törlesztenie, vagy a futamidő meghosszabbodik.

 

Mit kell tudnom még, ha rendelkezem Hitelfedezeti Biztosítással?

A moratórium a hitelfedezeti biztosítások havi díjának megfizetésére nem vonatkozik. Azaz annak érdekében, hogy jelzáloghitele és/vagy személyi kölcsöne esetében a biztosítói kockázatviselés és szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennmaradjon, a biztosítás havi szolgáltatási díját Önnek a moratórium alatt is meg kell fizetnie. A moratórium második szakaszának jogszabályi időszaka 2021. január 1-jétől 2021. október 31-éig tart.

A biztosítás szolgáltatási díjának alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződés szerinti havi törlesztőrészlet.

Ha Ön él a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, a biztosítási szolgáltatási díjak terhelése havonta, a Biztosítási Feltételekben foglaltaktól eltérően a tárgyhót követő hónap
25-én történik.

Ha Ön nem kíván élni a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, hanem az eredeti szerződési feltételek szerint törleszt, akkor biztosítás szolgáltatási díját is a hitelszerződés szerinti törlesztési időpontban a törlesztőrészlettel együtt terheljük a számláján.

Biztosítotti jogviszonyának fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezetről.

Ha Ön olyan hitelfedezeti biztosítást kötött, amely feltétele a hitelhez kapcsolódó kamatkedvezménynek, akkor fontos tudnia, hogy ha a biztosítást a moratórium ideje alatt felmondja, vagy biztosítási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt követően bankunk a kamatokat a normál – vagyis a nem kedvezményes – kamatértékkel számítja fel. A kamatot ugyanakkor majd a moratóriumot követően kell megfizetnie.

Fontos, hogy a bekövetkező káreseményeket a moratórium időszaka alatt is a Biztosítási Feltételekben és a Terméktájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, határidőben jelezze a biztosítónak. Ezt megteheti a biztosító online ügyfélszolgálatán (www.generali.hu) vagy a biztosító honlapjáról letöltött biztosítási szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és a biztosító 7602 Pécs, Pf. 888. címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámára történő megküldésével vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.

Hitelfedezeti biztosításának dokumentumai elérhetőek honlapunkon (www.unicreditbank.hu) a Hitelfedezeti biztosítások oldalon a Hitelfedezeti biztosítás jelzáloghitelhez és a Hitelfedezeti biztosítás személyi kölcsönhöz aloldalak alján a Kapcsolódó dokumentumok pontban.

Hogyan nyújthatom be nyilatkozatomat?

I.    Az UniCredit Bank magánszemély ügyfelei azt a nyilatkozatukat, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal, megtehetik:

 • az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:
  • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
  • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • a nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Részletes leírást itt olvashat arról, hogyan töltse ki nyilatkozatát az eBankingben.

Ügyfeleink egy nyilatkozatban valamennyi hitelükre is kérhetik a moratórium megszüntetését, vagy külön is megjelölhetik, mely hiteleikre kérik ezt.

Ha törlesztési kötelezettségének eddig csoportos beszedési megbízással tett eleget, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy bankunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését a fizetési moratóriumra tekintettel leállította, ezért a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell bankunkat a további törlesztési szándékáról.

II.   Az UniCredit Bank magánszemély ügyfelei azt a nyilatkozatukat, hogy élni kívánnak a fizetési moratóriummal, megtehetik:

 • az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Nyilatkozat törlesztési moratóriumba való visszalépéshez” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:
  • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
  • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • a nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Részletes leírást itt olvashat arról, hogyan töltse ki nyilatkozatát az eBankingben.

A fentiekkel összefüggésben kérjük, hogy ha Ön „Moratórium alatt felhalmozódott kamat visszafizetésének ütemezéséről” tárgyú, 2020. december 15-ei keltezésű levelet kapott bankunktól, azt tekintse tárgytalannak.

Mit tegyek, ha 2020-ban kiléptem a moratóriumból, viszont most vagy szeptember 30-ig bármikor vissza szeretnék lépni VAGY ismét élni szeretnék vele?

Ha a 2020 decemberében esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége esetében Ön nem élt a törlesztési moratóriummal, de a továbbiakban, a moratórium második szakaszában azt igénybe kívánja venni, akkor ezt a szándékát – jogszabályi előírás miatt – nyilatkozatban előzetesen jeleznie kell bankunknak elektronikus úton vagy írásban.

Ha Ön jelenleg moratóriumban van, majd kilép belőle, de ezt követően – a törlesztési moratórium jogszabályi időszaka alatt – a későbbiekben bármikor mégis úgy dönt, hogy élni kíván vele, akkor ehhez újabb ezirányú nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve ha csoportos beszedési megbízások esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

Tekintettel azonban arra, hogy a törlesztőrészletek fizetése közvetlenül bankszámlájáról történik (kivéve a nem automatikus beszedéssel rendezett hitelkártya-tartozásokat), ahol egyéb napi pénzforgalmát is bonyolítja, kérjük, hogy az egyértelműség és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében a törlesztés felfüggesztésére irányuló szándékát lehetőség szerint jelezze bankunknak.

Ezt a jelzését megteheti az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Nyilatkozat törlesztési moratóriumba való visszalépéshez nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:

 • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
 • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Nyilatkozatát megteheti továbbá:

 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

A jelzését követően esedéke törlesztőrészletekre újra kiterjed majd a jogszabály szerinti moratórium.

Adattovábbítás késedelmes hitelügyletekről a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), változások a fizetési moratórium időszaka alatt

Ha ügyfelünk szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (2020-ban ez 161 000 forint) és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, akkor a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (KHR-törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve bankunk az alábbi adatokat továbbítja a KHR-be:

 • az ügyfél azonosító adatai és a szerződésre vonatkozó adatok;
 • a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés).

Bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét arról, hogy ha nem rendezi mulasztását, a fenti adatai bekerülnek a KHR-be (a továbbiakban: 30 napos értesítés az adatátadásról). Tartozásának rendezésére ügyfelünknek a figyelmeztetést követően is van lehetősége; ha a KHR-nek történő adatátadásnak az értesítésben megjelölt várható időpontját megelőzően rendezi tartozását, akkor elkerülheti az adatátadást a KHR-nek.

Az adatátadás következménye, hogy – ha a tartozás nem szűnt meg – a mulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ez idő alatt az ügyfél hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. A tartozás teljesítése (visszafizetése) esetén az adatok a teljesítéstől számított 1 évig maradnak a KHR-ben.

A fizetési moratórium időszaka alatt a moratórium alatt álló szerződések esetén a fenti szabályok az alábbiak szerint módosulnak:

 • a törlesztési moratórium időszaka alatt a késedelem napszáma nem változik, így ha bankunk a moratórium kezdő időpontját (március 19.) megelőzően küldte ki a 30 napos előzetes értesítést az adatátadásról, az érvényét veszti, ha a 30 nap a moratórium hatályba lépését követően (a moratórium időszaka alatt) járt volna le; illetve a moratórium időszaka alatt bankunk nem küld ki ilyen jellegű értesítést.
 • a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele);
 • ha ügyfelünk tartozása a moratórium lejártát követően eléri a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és a fenti feltételekkel számolt késedelmes napok száma eléri a 90 napot, adatait bankunk továbbítja a KHR-be (a KHR-törvény előírásai alapján).
 • bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét.
Lejárt tartozások és a moratórium

A törlesztési moratórium időszaka alatt bankunk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja a fizetési haladékot/moratóriumot, így az ez idő alatt esedékes, de meg nem fizetett törlesztőrészletek miatt nem keletkezik lejárt tartozás.

Ha a moratórium kezdő időpontjában ügyfelünknek volt lejárt tartozása, akkor a moratórium időszaka alatt a lejárt tartozás után késedelmikamat-fizetési kötelezettség nem terheli, és a késedelem egyéb jogkövetkezményei sem állnak be, azonban a lejárt tőketartozásra fennállásának ideje alatt a szerződés szerinti ügyleti kamatot kell fizetnie. A moratórium alatt bankunk kiszámolja és nyilvántartja ezt a kamatot, a megfizetése a moratórium jogszabályi határideje után válik esedékessé.

Ügyfeleinknek a törlesztési moratórium időszaka alatt is bármikor lehetőségük van arra, hogy rendezzék a lejárt tartozásaikat.

A késedelmes hiteltartozásokkal kapcsolatos további hasznos információk honlapunkon „Törlesztési nehézségek esetén” címmel a következő linkre kattintva érhetők el: 
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/torlesztesi_nehezsegek.html

Tájékoztatás vállalatoknak

A fizetési moratórium változatlanul kizárólag azon hitelszerződések alapján folyósított kölcsönöket érinti, amelyek megkötésére és folyósítására 2020. március 18-áig sor került és jelenleg is fennállnak.

A hiteltörlesztési moratórium továbbra sem érinti a moratóriumban lévő vállalkozások azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek, ennek értelmében Önök továbbra is nyilatkozhatnak a moratóriumból való kilépési szándékukról egyoldalúan.

Kilépési szándékukról szóló egyoldalú nyilatkozatukat 2021. október 31-éig bármikor visszavonhatják, ezzel visszalépve a moratóriumba. A nyilatkozatuk visszavonása szabad formátumú levélben postai úton vagy internetbanki rendszeren keresztül történhet.

A moratóriumban lévő hitelszerződések teljesítési határidejének módosulása a hitelszerződést biztosító, a magyar jog alatt létrejött járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket (mint például zálogszerződést, kezességi szerződést, garanciaszerződést, garanciavállaló nyilatkozatot) is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek. A közjegyzői okiratok módosítására nincs szükség.

A moratóriummal kapcsolatos kérdéseikkel, kérjük, keressék banki kapcsolattartójukat!

A törlesztési moratóriummal kapcsolatos újabb információkkal, legfontosabb új tudnivalókkal tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük.

Ismerje meg a hitelezésben a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt bevezetett átmeneti könnyítéseinket!

 

2021. szeptember 17.

Üdvözlettel

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankunk a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján automatikus fizetési haladékot biztosít az erre jogosult ügyfelei részére az alábbiakban felsorolt hitelek esetében. Ennek megfelelően a jogosult ügyfelek a szerződésből eredő tőke-, kamat-, valamint díjfizetési kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kapnak.

 

Mire vonatkozik a moratórium?

 • A fizetési haladékot a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.
 • A fizetési moratórium jelenlegi formájában 2020. december 31-éig tart. A 2021. Január 1-től érvényes rendelkezésekről ide kattintva tájékozódhat.
 • A moratórium a következő hiteltípusokra vonatkozik: lakossági jelzáloghitelek, babaváró kölcsönök, személyi kölcsönök, hitelkártyák, folyószámla-hitelkeretek, munkáltatói hitelek, pénzügyi lízingszerződések, vállalatoknak nyújtott hitelek és pénzügyi lízingszerződések.

 

Mit kell tennem, ha magánszemélyként igénybe akarom venni a fizetési moratóriumot? Mi történik a moratórium után?

A fizetési moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19-én, így azoknak az ügyfeleknek, akik a halasztás lehetőségével élni kívánnak, nincs teendőjük.

Ha Önnek hitelfedezeti biztosítása van…

Fontos, hogy a személyi kölcsönhöz vagy jelzáloghitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díjra a moratórium nem terjed ki, azt a moratórium alatt is változatlanul fizetni kell a biztosító szolgáltatása érdekében. A biztosítási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződésben meghatározott futamidő alapján és az aktuális ügyleti kamattal számított havi törlesztőrészlet. Fontos, hogy a havi biztosítási díj összegének megfelelő fedezetről a moratórium alatt is gondoskodjanak számláikon a hitelfedezeti biztosítással rendelkező ügyfeleink, illetőleg káresemény esetén a Biztosítási Feltételek általános szabályai szerinti határidőben jelentsék be szolgáltatási igényüket a biztosítónál.

Ha jelzáloghiteléhez vagyonbiztosítás kapcsolódik…

Jelzáloghitele ingatlanfedezetéhez kapcsolódó vagyonbiztosításának, valamint annak engedményezési vagy zálogjogi záradékának módosítására a moratórium miatt nincs szükség. Abban az esetben sem, ha Ön a hitel/kölcsönszerződésére vonatkozóan él a fizetési haladék lehetőségével, és ezért hitelének futamideje meghosszabbodik. A biztosítási szerződés ugyanis önálló szerződéstípus, mely határozatlan időre jön létre, ezért a hosszabbítására nincs szükség. Az engedményezési vagy  zálogkötelezetti bejegyzés törlésére pedig csak a bank által kiállított, a hitel visszafizetését igazoló, a bejegyzés törlésére feljogosító nyilatkozat alapján kerülhet sor.

A moratórium után

A fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket, a moratóriumot követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta egyenlő részletekben. A fizetési haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló – meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség. (Kivéve folyószámla-hitelkeret és hitelkártya.)

A moratórium időszaka utáni törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis a moratórium előtti havi törlesztőrészlet összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő a kamat mértéke.

Ha Önnek folyószámlahitele van…

A folyószámla-hitelkeretek esetében a fizetési moratóriumot bankunk oly módon biztosítja ügyfeleinek, hogy a 2020. március 18-ai kinnlevőségnek megfelelő összeggel csökkentette hitelkeretüket, egyúttal ugyanezt a kinnlevő tőkeösszeget egy technikai számlán különítette el. A moratórium értelmében ezt az elkülönített hitelrészt nem törlesztik automatikusan a folyószámlára beérkező összegek. Az így elkülönített összeget 2021. január 4-én könyveljük vissza a hitelkerethez, addig ügyfeleinknek nincs sem tőke-, sem kamatfizetési kötelezettsége erre a részre vonatkozóan. Fontos ugyanakkor azt figyelembe venni, hogy az elkülönített összeg a folyószámlahitel normál ügyleti kamatával kamatozik, és a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot 2021. január 4-étől kezdődően 24 kamatmentes havi részletben kell megfizetni. Az elkülönítés után fennmaradó keretösszeg a továbbiakban normál folyószámla-hitelkeretként használható, amelyre a kormányrendelet értelmében nem vonatkozik a moratórium. Ez a keret tehát a szerződésben foglalt kamat és díjak megfizetése ellenében vehető igénybe, és ügyfeleinknek a folyószámlahitel-szerződésben foglaltak szerint a teljes hitelkeret összegének megfelelő havi jóváírási kötelezettségeket kell teljesíteniük.

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom hitelemet?

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni hitelét vagy folyószámlahitele 2020. március 18-ai kinnlévőségét, erről nyilatkozatot kell tennie bankunk részére.

Hitelkártya esetén a március 18-án fennálló teljes tartozás megfizetésével, azaz nyilatkozat nélkül is jelezheti, hogy a moratóriummal nem kíván élni. Nyilatkozatot akkor kell benyújtania, ha a hitelkártyáján március 18-án fennálló teljes tartozását nem kívánja egyszerre megfizetni.

Ha Önnek Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele van, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a következő kérdésre adott tájékoztatásunkban olvashatja.

A moratórium előtt megfizetett utolsó törlesztőrészletről a hitelszerződésből, vagy ha annak megkötése óta a törlesztőrészletben változás történt, akkor a bankunk által legutoljára kiküldött hitelértesítőből, az internetbanki szolgáltatásban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

Mit kell tennem, ha magánszemélyként változatlanul törleszteni akarom a Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelemet?

Ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitelét, erről nyilatkozatot kell tennie bankunk részére. Ehhez fontos tudnia, hogy a nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával a hitel kamata és egyéb díjai mellett a Lakáskasszának fizetendő havi megtakarítások további fizetését is vállalja.

Ha lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitele esetében kizárólag a megtakarítási részt kívánja a továbbiakban fizetni, a kamatok és egyéb díjak fizetésével pedig a moratóriumban maradni, akkor Önnek bankunknál nincs tennivalója, a megtakarítása továbbfizetésére vonatkozó jelzését a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek kell jeleznie.

Ha úgy dönt, hogy az UniCredit Banknál (kamatok és egyéb díjak fizetése) nem kíván élni a törlesztési moratóriummal, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nek fizetendő lakás-előtakarékossági szerződésére vonatkozóan viszont igen, akkor döntéséhez minenképpen tudnia kell, hogy ebben az esetben a tőke visszafizetéséhez szükséges megtakarítási összeg nem képződik meg hitele eredeti lejáratáig. Emiatt, annak érdekében, hogy hitelét a szerződés szerinti lejáratakor visszafizethesse, a maradvány összeget egyéb forrásból kell törlesztenie, vagy a futamidő meghosszabbodik.

Mit kell tudnom még, ha rendelkezem Hitelfedezeti Biztosítással?

A moratórium a hitelfedezeti biztosítások havi díjának megfizetésére nem vonatkozik. Azaz annak érdekében, hogy jelzáloghitele és/vagy személyi kölcsöne esetében a biztosítói kockázatviselés és szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennmaradjon, a biztosítás havi szolgáltatási díját Önnek a moratórium alatt is meg kell fizetnie. A moratórium jogszabályi időszaka 2020. március 19-étől 2020. december 31-éig tart.

A biztosítási szolgáltatási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a hitelszerződésben meghatározott futamidő alapján és az aktuális ügyleti kamattal számított havi törlesztőrészlet.

Ha Ön él a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, a biztosítási szolgáltatási díjak terhelése havonta, a Biztosítási Feltételekben foglaltaktól eltérően minden hónap 15-én történik.

Ha Ön nem kíván élni a törvényben biztosított törlesztési moratóriummal, hanem az eredeti szerződési feltételek szerint törleszt, akkor biztosítás szolgáltatási díját is a hitelszerződés szerinti törlesztési időpontban a törlesztőrészlettel együtt terheljük a számláján.

Biztosítotti jogviszonyának fenntartása érdekében kérjük, gondoskodjon bankszámláján a megfelelő fedezetről.

Ha Ön olyan hitelfedezeti biztosítást kötött, amely feltétele a hitelhez kapcsolódó kamatkedvezménynek, akkor fontos tudnia, hogy ha a biztosítást a moratórium ideje alatt felmondja, vagy biztosítási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt követően bankunk a kamatokat a normál – vagyis a nem kedvezményes – kamatértékkel számítja fel. A kamatot ugyanakkor majd a moratóriumot követően kell megfizetnie.

Fontos, hogy a bekövetkező káreseményeket a moratórium időszaka alatt is a Biztosítási Feltételekben és a Terméktájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, határidőben jelezze a biztosítónak. Ezt megteheti a biztosító online ügyfélszolgálatán (www.generali.hu) vagy a biztosító honlapjáról letöltött biztosítási szolgáltatási igénybejelentő kitöltésével és a biztosító 7602 Pécs Pf.:888 címére, illetve a 06-1-451-3857 faxszámára történő megküldésével vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban.

Hitelfedezeti biztosításának dokumentumai elérhetőek honlapunkon (www.unicreditbank.hu) a Hitelfedezeti biztosítások oldalon a Hitelfedezeti biztosítás jelzáloghitelhez és a Hitelfedezeti biztosítás személyi kölcsönhöz aloldalak alján a Kapcsolódó dokumentumok pontban.

Hogyan nyújthatom be nyilatkozatomat?

Az UniCredit Bank magánszemély ügyfelei azt a nyilatkozatukat, hogy nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal, megtehetik:

 • az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:
  • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
  • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Részletes leírást itt olvashat arról, hogyan töltse ki nyilatkozatát az eBankingben.

 • telefonos ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között. A felajánlott lehetőségek közül válassza a 9-es, majd az 1-es, azaz a „Törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk” menüpontot.
 • nyilatkozatot postai úton is beküldhetik az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. címre.

Ügyfeleink egy nyilatkozatban valamennyi hitelükre is kérhetik a moratórium megszüntetését, vagy külön is megjelölhetik, mely hiteleikre kérik ezt.

Ha törlesztési kötelezettségének eddig csoportos beszedési megbízással tett eleget, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy bankunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését a fizetési moratóriumra tekintettel leállította, ezért a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell bankunkat a további törlesztési szándékáról.

Mit tegyek, ha most nem, de később mégis élni akarok a moratórium lehetőségével?

Ha nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a fizetési moratórium jogszabályi időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, akkor ahhoz újabb ezirányú nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve ha csoportos beszedési megbízások esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

Tekintettel azonban arra, hogy a törlesztőrészletek fizetése közvetlenül bankszámlájáról történik (kivéve a nem automatikus beszedéssel rendezett hitelkártya-tartozásokat), ahol egyéb napi pénzforgalmát is bonyolítja, kérjük, hogy az egyértelműség és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében a törlesztés felfüggesztésére irányuló szándékát lehetőség szerint jelezze bankunknak. Ezt a jelzését megteheti az eBanking internetbanki szolgáltatásunkban a „Visszalépés a törlesztési moratóriumba nyilatkozat” kitöltésével és beküldésével. A nyilatkozat az eBankingbe a szokásos módon belépve érhető el:

 • a főoldalon kiválasztva azt a hitelt vagy folyószámlát, amellyel kapcsolatban nyilatkozni szeretne, vagy
 • a Hitelezés menüben a Hiteleim oldalon vagy a Bankolás fülön.

Nyilatkozatát megteheti telefonos ügyfélszolgálatunkon is a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között.

A jelzését követően esedékes törlesztőrészletekre újra kiterjed majd a kormányrendelet szerinti moratórium.

Adattovábbítás késedelmes hitelügyletekről a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), változások a fizetési moratórium időszaka alatt

Ha ügyfelünk szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért (2020-ban ez 161 000 forint) és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, akkor a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben (KHR-törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve bankunk az alábbi adatokat továbbítja a KHR-be:

 • az ügyfél azonosító adatai és a szerződésre vonatkozó adatok;
 • a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés).

Bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét arról, hogy ha nem rendezi mulasztását, a fenti adatai bekerülnek a KHR-be (a továbbiakban: 30 napos értesítés az adatátadásról). Tartozásának rendezésére ügyfelünknek a figyelmeztetést követően is van lehetősége; ha a KHR-nek történő adatátadásnak az értesítésben megjelölt várható időpontját megelőzően rendezi tartozását, akkor elkerülheti az adatátadást a KHR-nek.

Az adatátadás következménye, hogy – ha a tartozás nem szűnt meg – a mulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben, és ez idő alatt az ügyfél hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. A tartozás teljesítése (visszafizetése) esetén az adatok a teljesítéstől számított 1 évig maradnak a KHR-ben.

A fizetési moratórium időszaka alatt a moratórium alatt álló szerződések esetén a fenti szabályok az alábbiak szerint módosulnak:

 • a törlesztési moratórium időszaka alatt a késedelem napszáma nem változik, így ha bankunk a moratórium kezdő időpontját (március 19.) megelőzően küldte ki a 30 napos előzetes értesítést az adatátadásról, az érvényét veszti, ha a 30 nap a moratórium hatályba lépését követően (a moratórium időszaka alatt) járt volna le; illetve a moratórium időszaka alatt bankunk nem küld ki ilyen jellegű értesítést.
 • a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele);
 • ha ügyfelünk tartozása a moratórium lejártát követően eléri a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és a fenti feltételekkel számolt késedelmes napok száma eléri a 90 napot, adatait bankunk továbbítja a KHR-be (a KHR-törvény előírásai alapján).
 • bankunk az adatátadás előtt 30 nappal írásban értesíti ügyfelét.

A törlesztési moratórium időszaka alatt bankunk a kormányrendeletnek megfelelően biztosítja a fizetési haladékot/moratóriumot, így az ez idő alatt esedékes, de meg nem fizetett törlesztőrészletek miatt nem keletkezik lejárt tartozás.

Ha a moratórium kezdő időpontjában ügyfelünknek volt lejárt tartozása, akkor a moratórium időszaka alatt a lejárt tartozás után késedelmikamat-fizetési kötelezettség nem terheli, és a késedelem egyéb jogkövetkezményei sem állnak be, azonban a lejárt tőketartozásra fennállásának ideje alatt a szerződés szerinti ügyleti kamatot kell fizetnie. A moratórium alatt bankunk kiszámolja és nyilvántartja ezt a kamatot, a megfizetése a moratórium jogszabályi határideje után válik esedékessé.

Ügyfeleinknek a törlesztési moratórium időszaka alatt is bármikor lehetőségük van arra, hogy rendezzék a lejárt tartozásaikat.

A késedelmes hiteltartozásokkal kapcsolatos további hasznos információk honlapunkon „Törlesztési nehézségek esetén” címmel a következő linkre kattintva érhetők el: https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/torlesztesi_nehezsegek.html

Tájékoztatás kisvállalatoknak

A fizetési moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19-én, így azoknak a kisvállalati ügyfeleinknek, akik a halasztás lehetőségével élni kívánnak, nincs teendőjük.

Ha nem akarja cége hitelével kapcsolatban igénybe venni a törlesztési moratóriumot, hanem tovább akarja törleszteni hitelét, akkor kérjük, vegye fel kisvállalati tanácsadójával a kapcsolatot.

Az UniCredit Bank a moratóriumról lemondó nyilatkozatokat érkezési sorrendben folyamatosan dolgozza fel a kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján. Az összes tétel feldolgozása várhatóan több napot is igénybe vesz majd. Türelmét és megértését köszönjük.

Tájékoztatás vállalatoknak

Az UniCredit Bank a moratóriumról lemondó nyilatkozatokat érkezési sorrendben folyamatosan dolgozza fel a kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján. Az összes tétel feldolgozása várhatóan több napot is igénybe vesz majd. Türelmét és megértését köszönjük.

A törlesztési moratóriummal kapcsolatos újabb információkkal, legfontosabb új tudnivalókkal tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük.

 

Ismerje meg tájékoztatónkat és bankolási tanácsainkat a koronavírus megelőzésével összefüggésben!

 

Ismerje meg a hitelezésben a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt bevezetett átmeneti könnyítéseinket!

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo