Kockázati jelentés

 

A CRR (575/2013/EU rendelet a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről) alkalmazására vonatkozó előírásoknak megfelelően az UniCredit Bank is köteles eleget tenni a nyilvánosságra hozatali követelményeknek (3. pillér).

 

A kötelező közzététel célja a bank prudens működésének alátámasztása, a működés átláthatóságának biztosítása és a versenytársakkal való összehasonlíthatóság megteremtése az ügyfelek, befektetők számára. A jelentések továbbá információt nyújtanak külső intézmények számára, illetve segítik a hatóságok munkáját ellenőrzési feladataik ellátásában.

 

A bank közzétételi kötelezettsége kiterjed az UniCredit Bank Hungary Zrt.-re, az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-re vonatkozó, valamint a konszolidált adatok közzétételére is.

 

2018. évre vonatkozó “ Kockázatkezelési Jelentés” elfogadásával az UniCredit Bank Hungary Zrt. Igazgatósága kijelenti, hogy az alkalmazott kockázatkezelési rendszere megfelelő, és összhangban van az intézmény kockázati profiljával és stratégiájával. Az Igazgatóság által jóváhagyott “Kockázatkezelési Jelentés” tartalmazza a főbb kockázati arányszámokat és mutatókat, átfogó képet nyújtva a külső érdekelt feleknek az intézmény kockázatkezeléséről, azt is beleértve, hogy milyen kölcsönhatásban van az intézmény kockázati profilja a vezető testület által meghatározott kockázatvállalási hajlandósággal.

 

Kockázati jelentések

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo