Tájékoztató az UniCredit Hungary Zrt. címletváltási és sérült, illetve kivont bankjegyek és érmék elfogadási szolgáltatásairól és annak díjairól

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forint bankjegyeket és forint érméket számlára történő befizetés és címletváltás keretében elfogadja, illetve átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, ha azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.

 

Sérült forintbankjegyek és érmék elfogadásának feltételei:

A sérült (csonka,hiányos) forintbankjegy elfogadásának és átváltásának feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb része kerüljön átadásra.
Ha több (akár összeragasztott) darabból áll a sérült forintbankjegy, a Bank csak abban az esetben fogadja el, ha az egyes részek az átvételkor megállapíthatóan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét képezik.
Ha a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg (nehezen felismerhető forintbankjegy, illetve átlyukasztott, esztergált, vágott érme), a Bank átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett utólagos elszámolásra veszi át.
Azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, térítésmentesen, átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében vesszük át ügyfeleinktől.

 

Kivont forint fizetőeszközök (bankjegy és érme) elfogadásának feltételei:

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket és forintérméket az MNB által meghatározott átváltási határnapig számlára történő befizetés és címletváltás keretében is elfogadja, korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen.

 

Tájékoztató a  2016 előtt kibocsátott („régi”)  2 000 és 5 000 forintos  bankjegyekről:

 

A 2016 előtt kibocsátott 2 000 és 5000 forintosok bevonásának határnapja 2017. július 31.

A bevont bankjegyeket pénztári-és ATM befizetéseik során elfogadjuk.

A bevont bankjegyek cseréjét korlátozás nélkül díjmentesen biztosítjuk, a cserének nem feltétele számlakapcsolat vagy egyéb szolgáltatást igénybe vétele.

A 2.000.000  Ft feletti átváltási igényét az átváltás napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni.

Más címletre történő váltás esetén (címletváltás) azonban a jelenleg hatályos címletváltással kapcsolatos díjakat számoljuk fel.

Fenti feltételekkel végezzük a 2015 előtt kibocsátott 20 000 forintosok átváltását is, függetlenül attól, hogy annak bevonási határideje 2017. december 31.

 

Sérült és kivont valuta bankjegyek elfogadásának feltételei:

Sérült valuta bankjegyként nem vehető át az a bankjegy, amelynek egybefüggő része a bankjegy teljes méretének 51%-a alatt van, és az a szennyezett bankjegyek sem, amelynek címlete és valódisága a szennyezettsége miatt nem állapítható meg.
Kivont valuta bankjegyek átvételéről az adott jegybank kivonási feltételeinek figyelembevételével egyedileg döntünk, már a kivonási dátumot megelőző két hónaptól kezdődően.


Címletváltás:

A Bank a forgalomképes, valamint a fenti feltételeknek megfelelő törvényes fizetőeszközöknek minősülő forgalomképtelen, illetve forgalomból kivont bankjegyeket és érméket címletváltási műveletben elfogadja.

A címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy-és érmeváltás szolgáltatást kizárólag számlavezetett ügyfeleink számára biztosítjuk.” A címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy-és érmeváltás szolgáltatásért a Bank a címletváltási műveletekért a Lakossági, Kisvállalati,  illetve Vállalati és önkormányzati Kondíciós Listában egységesen meghirdetett díjat számolja fel, a Banknál nem számlavezetett ügyfelek részére is.

Kondíciós Listák elérhetőségei

A Bank a címletváltást a pénztárral rendelkező fiókjaiban, teljes nyitva tartási időben biztosítja.
A fiókhálózat elérhetősége (a pénztár nélküli fiókok feltüntetve)

 

 

A Bank a fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos vonatkozó jogszabályok (11/2011.(IX.6) és 12/2011.(IX.6) MNB rendelet, illetve az MNB-ről szóló 2011. évi CCVIII.törvény alapján végzi.

kulcsszavak: címletváltás, készpénzváltás, bankjegyváltás, érmeváltás, címlet váltás, készpénz váltás, bankjegy váltás, sérült bankjegy, csonka bankjegy, hiányos bankjegy, bevont bankjegy, bevont érme, kivont bankjegy, kivont érme, átváltás, forgalomból bevont bankjegy, bankjegyátváltás

 

 

Mobile Phones
UniCredit Mobil

vagy
Spinning wheel animation

Loading