Tájékoztató az UniCredit Hungary Zrt. címletváltási és sérült, illetve kivont bankjegyek és érmék elfogadási szolgáltatásairól és annak díjairól

 

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forint bankjegyeket és forint érméket számlára történő befizetés és címletváltás keretében elfogadja, illetve átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, ha azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.

 

Sérült forintbankjegyek és érmék elfogadásának feltételei:

A sérült (csonka,hiányos) forintbankjegy elfogadásának és átváltásának feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb része kerüljön átadásra.
Ha több (akár összeragasztott) darabból áll a sérült forintbankjegy, a Bank csak abban az esetben fogadja el, ha az egyes részek az átvételkor megállapíthatóan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét képezik.
Ha a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg (nehezen felismerhető forintbankjegy, illetve átlyukasztott, esztergált, vágott érme), a Bank átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett utólagos elszámolásra veszi át.
Azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, térítésmentesen, átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében vesszük át ügyfeleinktől.

 

Kivont forint fizetőeszközök (bankjegy és érme) elfogadásának feltételei:

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket és forintérméket az MNB által meghatározott átváltási határnapig számlára történő befizetés és címletváltás keretében is elfogadja, korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen.

 

Tájékoztató a régi forint bankjegysorozat bankjegyeiről

A bevont bankjegyeket pénztári és ATM - befizetéseik során elfogadjuk.

A bevont és bevonás alatt álló bankjegyek cseréjét korlátozás nélkül díjmentesen biztosítjuk, a cserének nem feltétele számlakapcsolat vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele.

2 000 000 forint feletti csereigényüket azonban kérjük, jelentsék be a csere napját megelőző banki munkanapon 15 óráig.

Más címletre történő váltás esetén a címletváltás hatályos kondíciós lista szerinti díjait számítjuk fel.

 

Sérült és kivont valuta bankjegyek elfogadásának feltételei:

Sérült valuta bankjegyként nem vehető át az a bankjegy, amelynek egybefüggő része a bankjegy teljes méretének 51%-a alatt van, és azok a szennyezett bankjegyek sem, amelyeknek címlete és valódisága a szennyezettsége miatt nem állapítható meg.
Kivont valuta bankjegyek átvételéről az adott jegybank kivonási feltételeinek figyelembevételével egyedileg döntünk, már a kivonási dátumot megelőző két hónaptól kezdődően.


Címletváltás:

A Bank a forgalomképes, valamint a fenti feltételeknek megfelelő törvényes fizetőeszközöknek minősülő forgalomképtelen, illetve forgalomból kivont bankjegyeket és érméket címletváltási műveletben elfogadja.

A címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy-és érmeváltás szolgáltatást kizárólag számlavezetett ügyfeleink számára biztosítjuk.” A címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy-és érmeváltás szolgáltatásért a Bank a címletváltási műveletekért a Lakossági, Kisvállalati,  illetve Vállalati és önkormányzati Kondíciós Listában egységesen meghirdetett díjat számolja fel, a Banknál nem számlavezetett ügyfelek részére is.

Kondíciós Listák elérhetőségei

A Bank a címletváltást a pénztárral rendelkező fiókjaiban, teljes nyitva tartási időben biztosítja.
A fiókhálózat elérhetősége (a pénztár nélküli fiókok feltüntetve)

 

*A régi 500 forintos bevonási határideje: 2019. október 31.


A Bank a fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos vonatkozó jogszabályok (11/2011.(IX.6) és 12/2011.(IX.6) MNB rendelet, illetve az MNB-ről szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján végzi.


kulcsszavak: címletváltás, készpénzváltás, bankjegyváltás, érmeváltás, címlet váltás, készpénz váltás, bankjegy váltás, sérült bankjegy, csonka bankjegy, hiányos bankjegy, bevont bankjegy, bevont érme, kivont bankjegy, kivont érme, átváltás, forgalomból bevont bankjegy, bankjegyátváltás

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo