Tájékoztató az SRD II és az azt implementáló magyar törvény egyes rendelkezéseiről

 

 

Mi az az SRD II?

Az SRD II a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvre utal. Az SRD II célja a részvényesek joggyakorlásának elősegítése, a tőzsdei cégek hozzásegítése a befektetői körük megismeréséhez, továbbá a közgyűlések lebonyolításának, valamint a közgyűlésektől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos információáramlás támogatása.

 

SRD II átültetése a magyar jogba

A SRD II-t a magyar jogba a 2020. szeptember 3. napján hatályba lépett 2019. évi LXVII. törvény* implementálta.

* 2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

 

Részvényesek azonosítása iránti eljárás

Az SRD II bevezeti az ún. részvényesek azonosítása iránti eljárást, amelynek célja, hogy biztosítsa a jogi és technikai kereteket a tőzsdei cégek számára a részvényesek adatainak (számlatulajdonosok/végső befektetők adatai és a befektetők által birtokolt értékpapír-állomány) megismeréséhez.

A részvényesek azonosítása iránti eljárás kezdeményezésére valamennyi, Magyarországon vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező, tőzsdén jegyzett, nyilvánosan működő részvénytársaság („tőzsdei cégek”) jogosult.

A részvényesek azonosítása iránti eljárást a tőzsdei cégek bármikor kezdeményezhetik és jogosultak valamennyi részvényesük megismerésére. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a ún. tulajdonosi megfeleltetési eljárásra vonatkozó egyes korlátozások a részvényesek azonosítása iránti eljárás során nem alkalmazandóak: így például azon részvényesek tekintetében is információt kell szolgáltatni, akik kifejezetten kérték, hogy őket a részvénykönyvbe ne jegyezzék be vagy a részvénykönyvből töröljék.

A jogszabály alapján tehát a tőzsdei cégek kérésére az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek közölnie kell az adott tőzsdei céggel az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán tartott, adott tőzsdei cég által kibocsátott részvények vonatkozásában többek között a részvényesek nevét és kapcsolattartási adatait, illetve a részvényeik darabszámát, fajtáját, osztályát, szerzés időpontját.

 

Társasági események

Az SRD II további rendelkezése, hogy a tőzsdei cégek kérhetik, hogy a társasági eseményeikkel (pl. közgyűlés, osztalékfizetés) kapcsolatos információk (ideértve a közgyűlési meghívót is) az értékpapírszámla-vezetőkön keresztül kerüljenek a részvényesek részére eljuttatásra.

Amennyiben a tőzsdei cégtől ilyen kérés érkezik, az UniCredit Bank Hungary Zrt. a társasági eseményekkel kapcsolatos információról elektronikus banki csatornán (UniCredit Internet Banking, Spectra, SpectraNet, Multicash rendszerben) vagy e-mailben) fogja azon ügyfeleit tájékoztatni, akik az adott tőzsdei cég által kibocsátott részvényeiket az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán tartják.

 

Elektronikus banki csatorna hozzáférés és / vagy e-mail cím megadás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a társasági eseményekkel kapcsolatos információk továbbítására a jogszabályban meghatározott rendkívül rövid határidő alatt csak elektronikus úton van mód (azaz postai úton nem). Így annak érdekében, hogy eljussanak azon társasági eseményekkel kapcsolatos információk, amelyek továbbítására a tőzsdei cégek az UniCredit Bank Hungary Zrt. közreműködését kérik, az érintett ügyfeleinknek rendelkezniük kell:

  • UniCredit Internet Banking, Spectra, SpectraNet, Multicash hozzáféréssel és/vagy
  • banki rendszerekben rögzített e-mail címmel.

 

Amennyiben Ön valamely tőzsdei cég által kibocsátott részvényeit az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett értékpapírszámlán tartja, viszont nem rendelkezik a fenti két elérhetőség valamelyikével, úgy kérjük, keresse fel banki tanácsadóját!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik UniCredit Internet Banking Spectra, SpectraNet vagy Multicash elektronikus banki csatorna hozzáféréssel és e-mail címet sem kíván megadni, az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem fogja tudni a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat Önhöz közvetlenül eljuttatni.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo