TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL


Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.
Jelen adatlap kitöltésével, önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatokat a Bank kizárólag az Ön által jelzett témában és módon történő kapcsolatfelvétel  céljából használja fel. A Bank az így kapott személyes adatokat 90 napon belül megsemmisíti.
 
Ennek érdekében a Bank az adatlapon megadott adatokat harmadik személynek nem továbbítja, illetve adatfeldolgozót sem vesz igénybe. A bank adatkezelési nyilvántartási száma: 54772/2012.
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön  a Bank tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a Bank részére küldött írásbeli (e-mail, levél) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az adatok tényszerű módosítását. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt. belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. törvény 22. §-a alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat. A Bank a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.


Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk. Bankunk a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.


Elérhetőségek:


Elektronikus levélcím:   info@unicreditgroup.hu
Postacím:                    UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386

 

A fenti adatvédelmi tájékoztatást tudomásul vettem és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo