Heti makrogazdasági kitekintő

 

Jogi nyilatkozat


Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., illetékes felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank) fenntartja a jogot, hogy az általa közzétett befektetési ajánlásokat (befektetési elemzéseket), az általa meghatározott időközönként frissítse, illetve azok további publikálásával felhagyjon. Az egyes elemzésekben foglalt befektetési lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg egyes befektetők befektetési céljainak, pénzügyi lehetőségeinek, időbeli elképzeléseinek. Az árfolyamok- illetve a kamatok változása negatív hatással lehet a befektetés értékére, továbbá a múltbeli teljesítményből nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra illetve teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A befektetésekkel kapcsolatos kockázatok leírása nem tekinthető teljeskörűnek, és az ügyfeleknek maguknak (vagy független szakértő igénybe vételével) kell felmérniük és megérteniük egyes ügyletek lényegét, valamint kockázatait. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kizárja felelősségét a befektetési ajánlás esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett befektetési ajánlások (befektetési elemzések) tekintetében az összeférhetetlenség megelőzését biztosító szervezeti és ügyviteli szabályokat - ideértve az információhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozásokat - az UniCredit Bank Hungary Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája tartalmazza. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által közzétett elemzéseket készítő szakemberek díjazása semmilyen formában, sem közvetlenül, sem közvetetten nem függ az elemzésben foglalt javaslatoktól, álláspontoktól. A jelen elemzés nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom.

 

Az elemzéseket az UniCredit Bank Hungary Zrt. a rendelkezésére bocsátott információk alapján, tájékoztató jelleggel készítette és a honlapján bocsátotta az ügyfelek rendelkezésére. Az elemzésekben közölt információk hitelesnek tekintett adatokra épülnek, azonban az adatok valódiságáért, teljességéért, helytállóságáért az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget. Valamennyi, az elemzésben közölt álláspont illetve értékelés az UniCredit Bank Hungary Zrt. elemző szakembereinek, az elemzésben megadott időszakra vonatkozó, az elemzés tárgyára irányadó tudományos módszerek alapján kialakított véleményét képviseli, és nem minősül ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak vagy pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletkötésre vonatkozó felhívásnak. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget az ügyfelet az elemzésekben foglaltakra tekintettel hozott döntései következtében, vagy az elemzésekkel bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges károkért. Az elemzések  a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. szerinti védelem alatt állnak és az UniCredit Bank Hungary Zrt. valamennyi ebbből eredő jogát fenntartja. Az elemzésekkel kapcsolatos további információk a www.unicreditbank.hu honlapon érhetők el.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo