Amerikai adózási illetőség vizsgálata / FATCA előírásoknak való megfelelés


A 2014. évi XIX. törvénnyel kihirdetésre került a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA* szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: FATCA-törvény). A szabályozás elsődleges célja, hogy az amerikai állampolgárok / amerikai rezidens személyek külföldi befektetéseit nyomon kövesse.


Ennek érdekében Bankunknak az ügyfeleink amerikai egyesült államokbeli illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot kell végeznie. Ha Bankunk a vizsgálat során amerikai illetőségre, illetve a FATCA-törvény hatálya alá tartozásra utaló jeleket azonosít, úgy a számlatulajdonossal felvesszük a kapcsolatot annak megállapítása érdekében, hogy az érintett számla a FATCA-törvény alapján Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának minősül-e (a továbbiakban: Jelentendő Számla).  Ha ez nem jár eredménnyel, úgy a FATCA-törvény alapján a számlát az Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának kell minősítenünk és ennek megfelelően jelentenünk.


A FATCA-törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B-43/C. §-a alapján a Banknak jelentenie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a Jelentendő Számlák tekintetében a számlatulajdonos nevét, címét, egyesült államokbeli azonosítóját, a számla számát, valamint egyenlegét / értékét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adatokat a FATCA-törvény alapján továbbítja az illetékes egyesült államokbeli hatóság, az IRS** felé.


Ha Bankunk a számlavizsgálat során nem tár fel egyesült államokbeli illetőségre, illetve a FATCA-törvény hatálya alá tartozó jeleket, úgy természetesen a fenti jelentési kötelezettség sem jön létre.

 


* FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act
** IRS - Internal Revenue Service

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo