Tisztelt Ügyfelünk!

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2020. március 2-án  bankunk is csatlakozik az azonnali fizetési rendszerhez. A szolgáltatás indulását követően a legfeljebb 10 millió forint összegű, elektronikus csatornán kezdeményezett, magyarországi fizetési számlák közötti forintátutalások néhány másodperc alatt teljesülnek – a hét minden napján, 24 órában. (Az azonnali fizetés bevezetését jogszabály is  előírja a Magyarországon működő bankok számára.)

Az azonnali fizetés bevezetéséhez kapcsolódóan az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2020.01.24-i hatállyal egyoldalúan módosítja valamennyi lakossági hitel- és kölcsönszerződés törlesztési esedékességeire, a folyószámlahitel szerződések kamatfizetési esedékességére, továbbá a látra szóló folyószámla kamatok jóváírására vonatkozó szabályait a fenti szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződések részét képező Általános Üzleti Feltételek dokumentum, továbbá a Lakossági Üzletszabályzat dokumentum módosításával.

Lakossági ügyfélkörben ez azt jelenti, hogy 2020.02.29-től a lakossági hitelekhez kapcsolódó törlesztőrészlet levonás és kamatfizetés, valamint a látra szóló kamatok és folyószámlahitel kamatok elszámolása bankmunkaszüneti napokon is megtörténik. Továbbá 2020. február 29-től a bankszámlákhoz kapcsolódó azon díjak amelyek  a hónap vagy negyedév utolsó banki munkanapján voltak eddig esedékesek, azok a jövőben a hónap vagy negyedév utolsó naptári napján, bankmunkaszüneti napon is terhelődnek majd.

A hitelkártyákra, magánbetéttel/értékpapírral fedezett privát kölcsönökre, és az egyenlő tőketörlesztéses jelzáloghitelekre a fenti változás nem vonatkozik.

Vállalati és kisvállalati ügyfélkörben 2020.01.24-től a látra szóló kamatok elszámolása bankmunkaszüneti napokon is megtörténik majd. Hitelek esetén kizárólag a folyószámlahitelek elszámolását érinti a módosítás, azaz ezen ügyfélkör esetében a folyószámlahitelek kamatelszámolása naptári hónap/negyedév utolsó bankmunkanapja helyett minden naptári hónap/negyedév utolsó napján lesz esedékes  a Bank Általános Üzleti Feltételeiben definiált bankmunkanap fogalmának módosításával.

 

Tájékoztatásul: a „bankmunkanap” jelenti azt a napot, amikor a Bank a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, így amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.

A Bank kizárólag az azonnali átutalások körében rá háruló feladatok teljesítésére – ideértve a fizetési művelet összegének terhelési vagy jóváírási értéknappal való ellátását, továbbá a folyószámla hitel termékekhez kapcsolódó kamatfizetések esedékességének napját és a folyószámla kamatok jóváírásának napját,– törvény vagy a Pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) sz. MNB rendelet eltérő rendelkezése hiányában 2020. február 29-től folyamatosan, minden naptári napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.

A „bankmunkaszüneti nap” jelenti azt a bankmunkanapnak nem minősülő napot, amikor a Bank nem végez üzleti tevékenységet.

A nem folyószámla típusú vállalati és kisvállalati hitelekre a fenti változás nem vonatkozik.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo