Számlavezetés, betétek

Folyószámla-vezetés

Forint- és devizafolyószámla-vezetés
Ügyfeleink forint és deviza fizetőeszközeit folyószámlán tartjuk nyilván. A folyószámlán a banknál nyilvántartott bármilyen devizanemben vezethető.
A számla javára, illetve terhére jóváírt összegekről, a számla egyenlegéről számlakivonatban értesítjük a számlatulajdonost. Elektronikus banki termékeink igénybevételével biztosítható a folyószámla-műveletek valós idejű (real-time) végrehajtása.

UniCredit Europakonto
E szolgáltatás lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy elektronikus úton rendelkezhessenek bármely UniCredit érdekeltségnél vezetett számlájuk felett.
A szolgáltatás igénybevételével a következő műveletekre nyílik lehetőség:

  • Számlainformációk lekérdezése
  • Belföldi és külföldi átutalási megbízások adása
  • Cash-management tervezése
  • Expressz átutalás két UniCredit  érdekeltség között

Letéti számla
E szolgáltatással lehetővé válik ügyfeleink számára, hogy letéti számlát nyitva azon meghatározott célra különítsenek el összegeket. A számláról fizetéseket teljesíteni kizárólag a bank, illetve a letéti megállapodásnak megfelelő 3. fél jóváhagyásával lehetséges.

Fedezetigazolás
A bank igazolja, hogy számlavezető ügyfele folyószámláján adott összeggel rendelkezik, és ezen összeget meghatározott időre és adott felhasználási céllal elkülöníti.

Dolgozói számlavezetés
A bank a számlatulajdonos munkabérét, forint fizetőeszközeit tartja nyilván és kezeli forintfolyószámlán. A bank a számlatulajdonosnak bankkártyát biztosít. A bank közüzemi díjak átutalását (közvetlen terhelés), illetve a számlával szemben benyújtott inkasszók teljesítését nem vállalja.
A munkavállaló fizetésének egészét vagy egy részét más bankhoz automatikusan átutaltathatja.

Számlakivonat (SWIFT MT 940, 942)
A szolgáltatás célja, hogy a Magyarországon vezetett számlák kivonatait banki úton (SWIFT üzenet formájában) biztonságosan juttassuk el külföldre az erre jogosultakhoz. (pld. magyarországi leányvállalatok külföldi tulajdonosainak, külföldi bankoknak). A szolgáltatás nyújtására a számlatulajdonos írásban hatalmazza fel a bankot.

Számlavezetést kiegészítő szolgáltatások

Forintszámla-forgalom
Az Ügyfeleink forintszámláira érkező összegeket jóváírjuk a nálunk vezetett forintszámlán, ill. megbízás alapján pénzösszegeket utalunk át a megjelölt bankszámlára.

Forintkészpénz-forgalom
A Banknál vezetett számlák javára pénztárainkban befizetések teljesíthetők, illetve ugyanitt az adott számla esetében felhatalmazott emberek a számláról készpénzt vehetnek fel. Bankkártya segítségével készpénz ATM-ből is felvehető.

Devizaszámla-forgalom
Az ügyfeleink nevére érkező devizaösszegeket jóváírjuk a nálunk vezetett ügyfélszámlán, ill. megbízás alapján pénzösszegeket utalunk át a megjelölt bankszámlára.

Valutaforgalom
A banknál vezetett devizaszámlák javára pénztárainkban befizetések teljesíthetők, illetve ugyanitt az adott számla esetében felhatalmazott emberek a számláról valutát vehetnek fel. Külföldön konvertibilis bankkártyával ATM-ből is vehető fel valuta.

Csoportos átutalás
Az üzleti életben egyre népszerűbbé váló csoportos átutalással az egy időben több - akár különböző bankoknál számlát vezető - partnereink felé lehet közös megbízással átutalást indítani. Az átutalási megbízás beadása történhet papíron, floppylemezen vagy elektronikus banki úton egyaránt.

Csoportos beszedés
A csoportos megbízással egy adott szolgáltató, a felé fizetési kötelezettséggel bíró partnerei számlájának terhére adhat be inkasszómegbízást.
A számlavezető bankokon keresztül benyújtott megbízásokat egy ún. Elszámolóház fogadja, és teríti szét. Az Elszámolóház kezeli a beszedők Központi Katalógusát is (UGIRO).

Állandó megbízás
Az ügyfél az állandó megbízás szolgáltatással a következő átutalási megbízások végrehajtását kérheti a Banktól:

  • fix összegű, meghatározott időpontban állandóan teljesítendő megbízások,
  • limiten (maradékon) felüli minimum vagy maximumösszegre vonatkozó megbízás

Postai készpénzátutalási megbízás
Ügyfélszámlára befizetés nemcsak közvetlenül a bankban lehetséges, hanem postai átutalással is. Az e célra kiadott postai csekkeken befizetett összegek a postáról kerülnek a megjelölt bankszámlára.

Postai expressz készpénz-átutalási megbízás
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink által a postán befizetett összegeket a posta, a befizetést követő napon úgy közvetíti a számlavezető banknak, hogy azok jóváírása még az átadás napján megtörténhessen. Az ilyen módon utalt összegekről benyújtott készpénzátutalási megbízásokat a posta az ügyfél kérésére "E" megkülönböztető jelzéssel látja el.

Kifizetési postautalvány
Postán keresztül utalandó készpénzes kifizetésekre szóló megbízásokat Ügyfeleink bankunkhoz is beadhatják. A 13:00 óráig beadott megbízásokat még a beadás napján, a 13:00 óra után beadottakat pedig a következő banki munkanapon feldolgozzuk és továbbítjuk a Magyar Postának, amely a beadást követő második banki munkanapon 30 000 Ft alatt kézbesíti a címzettnek az összeget, e felett pedig értesítést küld. A megbízás beadásának módjai:

  • mágneslemez
  • egyedi, írásos megbízás
  • a SPECTRA nevű elektronikus ügyfélprogram segítségével

Pénzforgalmi betétkönyv
A pénzforgalmi betétkönyv segítségével vidéki ügyfeleink a helyi postahivatalban bonyolíthatják készpénzforgalmukat. A ki- és befizetések lebonyolításához egy elkülönített postaforgalmi számlát nyit a bank, melyre a banki számláról kifizetési postautalvány segítségével utalható pénz.

Forintérme jóváírása sommás átvétellel
Vállaljuk nagy mennyiségű pénzérme átvételét bankfiókjainkban. Az érméket a megadott érték alapján írjuk jóvá az ügyfélszámlán, esetleges korrekcióra a pénztárban - az ügyfél távollétében - történő számlálás után kerülhet sor a következő napon.

Pénzszállítás
A banknak a Banktech pénzszállítóval kötött megállapodása alapján a cég vállalja ügyfeleink készpénzének a bankfiókokba, ill. az MNB-be való szállítását, vagy a bankfiókból az ügyfél telephelyére történő szállítást.

Zsákos befizetés
Nagy mennyiségű készpénz befizetése történhet a Bank által rendszeresített zsákokban, azoknak a pénztárban történő leadásával. A zsákokban forint, illetve külföldi devizanemű készpénz befizetése is történhet. A készpénz megszámolása az Ügyfél távollétében történik.

Nappali és éjszakai trezor
Táskákban beszállított készpénz megőrzési felelősségének átvállalása. A készpénz elhelyezése a bedobóablakon keresztül bármely időpontban megtörténhet.

Széfbérlet
Bankunk vállalja ügyfelei értéktárgyainak, értékpapírjainak, fontosabb okmányainak őrzését. A széf könnyen elérhető bérlője számára.
Az elhelyezett tárgyakhoz tetszés szerinti gyakorisággal biztosítunk hozzáférést a bankfiók nyitvatartási ideje alatt.

Bankpostafiók
A postarekesz a banktól a vállalatnak, ill. a vállalattól a banknak szóló levelek, értesítések továbbítására szolgál. Sürgős ügyek kézbesítése közvetlenül is történhet.

Csekk 
A csekk olyan szigorú formai előírásokhoz kötött értékpapír, amely készpénzkímélő fizetési forgalmat tesz lehetővé. Bankunk egyaránt foglalkozik csekk kiállítással csekkek megvásárlásával illetve csekkek beszedésével. 

Telefonos ügyfélszolgálat
06 40 50-40-50, +36 1 325-3200