Unicredit számlacsomagok: 
BÓNusz ÉS IKon számlacsomag

Számlacsomagjainkat úgy alakítottuk ki, hogy ügyfeleink eltérő igényeinek a lehető legjobban megfeleljenek. Attól függően, hogy milyen gyakran használja számláját, vagy hogyan intézi banki ügyeit (bankfiókban, interneten stb.) kiválaszthatja azt a számlacsomagot, amellyel az egyes kedvezmények és díjmentes szolgáltatások révén pénzt takaríthat meg.

Milyen előnyöket nyújtanak az UniCredit számlacsomagok?

Az alábbi számlacsomagok mindegyikéhez 50%-os kedvezménnyel igényelhet MasterCard® PayPass főkártyát, egyes számlacsomagokhoz akár MasterCard Standard® vagy Visa Classic dombornyomott bankkártyát is.

UniCredit bankkártyával 2013. augusztus 1-jét követően is díjmentesen vásárolhat1.

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból)4: Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 4. lábjegyzetben.

A jogszabályi díjmentes készpénzfelvételről további információkat itt érhet el.

Ismerje meg csomagjainkat és találja meg az Ön számára megfelelőt!


Bónusz számlacsomag

Szeretné havi számlavezetési díját 0 forintra csökkenteni? Válassza a Bónusz számlacsomagot!

A számlacsomag az alábbi szolgáltatásokat nyújtja díjmentesen:

 • Díjmentesen adhat állandó forint átutalási és csoportos beszedési megbízást  2,.
 • Díjmentesen, egyszeri belépési díj nélkül igényelheti havi díjas Internet Banking Light szolgáltatásunkat.

Ráadásul a számlavezetési díja is 0 forint3 lehet, ha havonta legalább 150 000 forint jóváírás érkezik átutalással az Ön számlájára. A bankon belüli, ügyfél saját számlái közötti átvezetés nem minősül átutalásnak. Csak a havi díj felébe, vagyis 550 forintba kerül 3, ha a havi átutalás összege meghaladja a 75 000 forintot, de nem éri 150 000 forintos összeget. Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor a normál havi díjba3, azaz 1 099 forintba kerül a számlavezetési díj. EBKM: 0,01%.

Ikon számlacsomag

A csomag számos díjmentes szolgáltatást tartalmaz5:

 • Korlátlan számú átutalás bankon belülre és bankon kívülre Internet Banking, Mobil Banking, Home Banking és TelefonBank segítségével.
 • Korlátlan számú csoportos beszedési megbízás.
 • Korlátlan számú állandó forint átutalási megbízás.
 • Korlátlan számú készpénzfelvétel belföldön mind UniCredit, mind idegen ATM-ből.
 • A bankszámlára érkező jóváírásokról és terhelésekről díjmentes SMS-t küldünk.
 • A bankkártyás tranzakciókról díjmentes SMS-t küldünk.
 • A számlacsomaghoz kibocsátói díj nélkül igényelhet MasterCard Paypass, MasterCard Standard vagy Visa Classic vagy Premium Banking Black bankkártyát.
 • A számlacsomaghoz kibocsátói és tagsági díj nélkül igényelhet 1 db MasterCard PayPass társkártyát.
 • A bankkártyával történő vásárlás díjmentes.

A számla havi zárlati díja: 4 000 Ft, melyből 2 000 Ft visszajár, ha számlájára havonta legalább 400 000 forint jóváírás érkezik átutalásból, vagy a Számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 5 000 000 Ft megtakarítási állománnyal rendelkezik a Banknál.6 EBKM: 0,01%

 

 

Felkeltettük érdeklődését?

Amennyiben szeretne többet megtudni termékünkről, kérjük, töltse ki az alábbi adatlapot és Kollégáink 24 órán belül, vagy legkésőbb a következő munkanapon felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül szerződéses ajánlattételnek. A részletes feltételeket az UniCredit Bank lakossági ügyfelekre vonatkozó Hirdetménye és Kondíciós Listája, az Általános Üzleti Feltételek, a Lakossági üzletszabályzat, illetve a Bankkártya üzletszabályzat tartalmazzák. A bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

1 A kedvezményes kibocsátói főkártya díj akció kizárólag egy darab főkártya igénybevételére jogosít. A normál díj a Lakossági Kondíciós lista 3. számú mellékletében lévő Betéti Bankkártya Kondíciós listában meghatározott kondíciók szerinti, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. A bankkártyás vásárlás normál díja a Lakossági Kondíciós lista 3. számú mellékletében lévő Betéti Bankkártya Kondíciós listában meghatározott kondíciók szerinti, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akciók mindegyike visszavonásig érvényes.

2 A csoportos beszedések és állandó átutalások normál díja a Lakossági Kondíciós Listában a Bónusz számlacsomagnál feltüntetett díj, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akciók visszavonásig érvényesek.

3 Az akciós Bónusz számlacsomag és annak egyedi, akciós tételei visszavonásig érvényesek, a részleteket a vonatkozó üzletszabályzatok, lakossági Kondíciós listák és hirdetmények tartalmazzák. A számla normál zárlati díja 1 099 forint, mely összeg az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél számláján, és a következő hónapban íródik jóvá, ha a tárgyhónapban legalább 150 000 forint érkezett átutalásból a számlára.  Ha legalább 75 000 forint jóváírás történik az előbb említett módon, akkor a zárlati díj összegéből 550 forint kerül jóváírásra.  Ha a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem a teljes, sem a rész összeg. A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes.

4 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló  2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking szolgáltatással rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett bankszámlát a bankkártya számmegadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított bankszámlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt bankszámlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.
Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

5 A könyvelési tételdíj minden egyes – a bankszámla terhére lekönyvelt - tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj a tranzakció összegének 0,1%-a, maximum 6000 Ft. A díj felszámításától a bank akciós jelleggel eltekint. Állandó forint átutalási megbízás és csoportos beszedési megbízás bankon belülre és bankon kívülre, elektronikus és bankfióki rögzítés esetén is díjmentes.  Az ATM-es készpénzfelvétel normál díja a lakossági Betéti Bankkártya Kondíciós Lista szerinti, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel.  A tranzakciókról küldött SMS-ek díját a bank akciós jelleggel nem számítja fel. Az SMS-ek normál díjára vonatkozóan a Hatályos Lakossági Kondíciós Lista - Elektronikus Szolgáltatások Díjai az irányadóak. A számlához igényelt főkártya normál díja a lakossági Betéti Bankkártya Kondíciós Lista szerinti, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya kibocsátói díjmentes igénybevételére jogosít. A bankkártyás vásárlás normál díja 0,2%, max. 6000 Ft, melyet a bank akciós jelleggel nem számít fel. A számlacsomag-váltás normál díja 3000 Ft. A felsorolt akciók mindegyike visszavonásig érvényes.

6 Az Ikon számlacsomag normál havi zárlati díja 4 000 Ft/hó., mely az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a Számlatulajdonos bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban az ügyfél az alábbi jóváírási feltételek bármelyikét teljesíti akkor a zárlati díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 2 000 Ft-t kerül jóváírásra:
- tárgyhónapban legalább 400 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára,
- a Számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 5 000 000 Ft megtakarítási állománnyal rendelkezik a Banknál, (a megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek egyenlegét – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét.)
Az akció visszavonásig érvényes.

Számlanyitás ONLINE

Az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb banki ügyintézés érdekében az alábbi oldalon Önnek lehetősége nyílik arra, hogy online számlanyitást kezdeményezzen a UniCredit Banknál. Az adatlap kitöltése után Önnek csak a szerződés aláírásának idejére kell befáradni az Ön által megjelölt bankfiókba, a megjelölt időpontban.

UniCredit_ ingyenhivas

Az alkalmazás használata adatforgalmat generálhat, amelyért a mobilszolgáltató díjat számlázhat ki. Kérjük, használat előtt érdeklődjön szolgáltatójánál a részletekről!

Telefonos ügyfélszolgálat
06 40 50-40-50, +36 1 325-3200