2 és 6 hónapos akciós forintbetétek

Meglévő megtakarításaira 2015. április 15-től új akciós kamatot kínálunk 2 és 6 hónapos időtartamra, folyamatos betétlekötésre.

Az akciós kamatnak egyetlen feltétele, hogy minimum 250 000 Ft-ot kell elhelyeznie a betétlekötéskor.

  • 2 hónapra: 1,00% (EBKM: 1,00%, nem akciós EBKM: 0,10%-0,40%)
  • 6 hónapra: 1,20% (EBKM: 1,20%, nem akciós EBKM: 0,10%-0,40%)

2015. január 1-jét követően a betétek lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre 0,00% felmondási kamatot fizet.

Éljen a kamatprémium lehetőségével!

Ha az alábbi feltételt teljesíti, a 6 hónapos akciós forint lekötött betét első lekötési periódusára a vonatkozó feltételhez kapcsolódó mértékű kamatprémiumot írjuk jóvá bankszámláján.

    Amennyiben a betétlekötéstől számított 6 hónapon belül legalább 4 alkalommal, alkalmanként minimum 75 000 forint vagy annak megfelelő deviza  egyösszegű átutalásból – kivéve a  Banknál vezetett saját számlái közti átvezetést – származó jóváírás történik a bankszámláján, a betétlekötés összegére és időtartamára 0,25%-os kamatprémiumot fizetünk Önnek.

A kamatprémium a feltétel teljesítését követő banki munkanapon – de legkorábban az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg - kerül jóváírásra.

Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre, ügyfelenként legfeljebb 30 millió Ft lekötött összegre vonatkozóan.

Az akció visszavonásig érvényes. Jelen hirdetés nem teljes körű, a további részletek megtalálhatók a bank aktuális Látraszóló és határidős betétek, az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói magánszemélyek részére c. hirdetményében és a Lakossági Kondíciós Listában. A betéti szerződés részletes leírását az Általános Üzleti Feltételek tartalmazza.

UniCredit - OBA Biztosított Bankbetét

Telefonos ügyfélszolgálat
06 40 50-40-50, +36 1 325-3200