Szükséges dokumentumok 

 1. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:
  • Személyazonosító igazolvány
  • Adóigazolvány
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Vállalkozói igazolvány (vállalkozók esetében)
  • Munkáltatói igazolás (banki formanyomtatványon)
  • NYUFIG igazolás, valamint nyugdíjszelvény (nyugdíjasok esetében)
  • NAV jövedelemigazolás (vállalkozók esetén)
  • NAV jövedelemigazolás (alkalmazott esetében),
   • ha az ügyfél készpénzben kapja jövedelmét
   • ha a munkáltató egyéni vállalkozó
   • ha az ügyfél tulajdonos abban a cégben, amely a munkáltatói igazolást kiállította
   • ha a munkáltatói igazolás kiállítója az ügyfél hozzátartozója vagy maga az ügyfél
  • NAV nemleges igazolás köztartozásról saját vállalkozásból származó jövedelem esetén
  • Más banknál vezetett számla esetén az utolsó 2 havi, eredeti vagy hitelesített számlakivonat
  • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i)
  • Kitöltött hitelkérelemi adatlap (szükség esetén kiegészítő adatlapok)
  • Hitelkiváltás esetén: Cégszerűen aláírt banki nyilatkozat, UniCredit formanyomtatványon 
  • Hitelkiváltás esetén: Banki igazolás a kiváltandó hitel utolsó 9 hónap fizetési múltjáról (eredeti számlakivonat, vagy egyéb banki igazolás) 
 2. Értékbecsléshez szükséges dokumentumok
  • Az ingatlan(ok) hivatalos térképmásolata (családi házak, építési telek esetében)
  • Társasházi alapító okirat lakásra vonatkozó másolata (társasházi lakások esetében, amennyiben a tulajdoni hányad a tulajdoni lapon nincs feltüntetve) 
  • Az ingatlan ügyfél által is elkészíthető alaprajza
  • Osztatlan közös tulajdon esetén a használati megosztási megállapodás és vázrajz

További szükséges dokumentumok

 1. A hitel jóváhagyását követően benyújtandó dokumentumok
  • A fedezetként felajánlott ingatlan vagyonbiztosítási kötvénye, a UniCredit Bank Hungary Zrt., mint kedvezményezett megjelölésével 
  • Tulajdoni lap, amely igazolja, hogy a UniCredit Bank Hungary Zrt. önálló zálogjoga legalább széljegyen feltüntetésre került

Indokolt esetben a bank jogosult az itt meg nem jelölt dokumentumokon túl további okmányok bekérésére.

Telefonos ügyfélszolgálat
06 40 50-40-50, +36 1 325-3200