Etika és Tisztelet

 

Etika és tisztelet a két érték, amelyek Csoportunk számára a legfontosabbak napjainkban. Egyesítenek minket és meghatározzák kultúránkat, ezek alapján hozunk döntéseket és reagálunk a külvilágra. Ezzekkel az értékekkel felvértezve hosszú távú, fenntartható értéket hozunk létre üzleti tevékenységeink által.

Célunk egy színes és elfogadó munkahely megteremtése, ahol mindenkinek lehetősége van hozzájárulni közös sikereinkhez. Értékeinket tükrözi a HR politikánk, mely aktívan támogatja a munkavállalóink jogainak, értékeinek és méltóságának teljes tiszteletben tartását.

Etika és Tisztelet – iránymutatás napi cselekedeteinkhez

 

  • Mindenkitől elvárjuk, hogy napi cselekedeteivel járuljon hozzá egy tisztelettudó és harmónikus munkakörnyezet kialakításához és megőrzéséhez.
  • Olyan környezetet alkotunk, ahol tiszteletben tartjuk és odafigyelünk kollégáink szükségleteire, egészségére és jó közérzetére, ezek alapvetőek, hogy tartós eredményeket érjünk el.
  • Etika és tisztelet erősíti a “szólalj fel!” kultúránkat és megvéd minket az előítéletektől, így a kollégák és harmadik felek kényelmesen nyitott és őszinte kommunikációt folytathatnak.
  • Arra bátorítjuk munkatársainkat, hogy a megtorlástól való félelem nélkül nyugodtan szólaljanak fel, minden olyan szituációban, amely etikátlan vagy illegális magatartást esetleg másokkal való nem megfelelő interakciót von maga után.
  •  “Etika és tisztelet” –ezen értékünk minden Csoport szabályzatunkra érvényes lehetővé téve a fenntartható üzleti sikereket és hosszú távú célokat.
  • Célok és más üzleti eredmények sem érhetőek el, ha nem felelnek meg a Csoport elveinek/szabályainak.
  •  “Etika és tisztelet” számunkra azt jelenti, hogy a fenntartható eredmények elérése érdekében minden érdekeltet mindenkor tisztességesen kell kezelni.
  • Az UniCredit munkatársai, beosztástól, felelősségtől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül helyesen cselekednek napi munkavégzésük során, tisztelettel kezelve mindenkit, hogy bizalmukat elnyerjék és megtartsák.

 

Proaktív cselekvés

Zaklatás, szexuális visszaélés és megfélemlítés Anti-Megtorlás

Naprakész kötelező tréninget tartunk zaklatás, megfélemlítés és szexuális visszaélésekkel kapcsolatosan minden kollégánk részére és támogatjuk az egyéneket.

Töltsd le Irányelvünket!

A csoport szigorúan tiltja bármilyen formáját a megtorlásnak azon kollégák ellen, akik jóhiszeműen jelentenek potenciális etikai visszaéléseket.

Töltsd le Irányelvünket!

Nemek közötti egyensúlyra törekvés  Érték befogadás
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó Globális Szabályzatunkat 2013-ban hoztuk létre, elveket és iránymutatásokat határoztunk meg az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az egész bankban, mint egy magasabb értékteremtő módszert. Miután 2018 júliusában aláírtuk a UK Women in Finance Charta-t, célul tűztük ki, hogy megduplázzuk a nők részvételi arányát, Csoporton belül, a top management-ben 20%-ra 2022-ig. Büszkék vagyunk, hogy a Bloomberg 2020 nemi egyenlőségi indexében is szerepelünk. Figyelembe vesszük a különböző munkatársaink igényeit egy jobb és hozzáférhetőbb munkakörnyezet létrehozásával, amely a befogadáson alapul. A Csoport Sokszínűség és Befogadás Menedzserünk vezérigazgatóinkkal, és más felső vezetőkkel közösen, külön üléseken dolgozik, megvitatva e téma fontosságát. Továbbra is felhívjuk a figyelmet arra, hogy miként lehet felismerni és kezelni az öntudatlan elfogultságot, hogy elősegítsük a befogadó kultúránkat.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo